Veřejným prostranstvím jsou všechny ulice, náměstí, chodníky, veřejná zeleň, parky a další místa volně přístupná veřejnosti bez ohledu na jejich vlastnictví. Tedy i soukromé pozemky (např. travnaté plochy kolem bytových domů, louka, les), pokud nejsou výslovně označeny jako soukromý majetek.

Na veřejných prostranstvích se vždy pohybuje větší množství lidí, kteří zůstávají v anonymitě. To spolu s nezájmem o dění kolem vytváří dobré podmínky pro vandalismus, drobné krádeže a jinou majetkovou trestnou činnost nebo násilí.

Buďte obezřetní a hlídejte si své věci. Pomozte zvyšovat i bezpečí kolemjdoucích, spolucestujících nebo sousedů – upozorněte je na hrozící nebezpečí – rozepnutý batoh nebo otevřené okýnko auta.

nahlášení závad a nedostatků na veřejném prostranství využijte jednoduchou anonymní aplikaci čistáOVA – závadu vyfotíte, vyplníte její umístění, odešlete. Můžete sledovat, jak bylo s hlášením naloženo. Můžete nahlásit černé skládky, poškozené dětské hřiště, přeplněné popelnice, rozbité lavičky, díry v chodnících, vandalismus, nebezpečnou veřejnou zeleň (uschlé větve, přerůstající keře), autovraky a jiný nepořádek v ulicích.

Na koho se obrátit?

ČistáOVA

Aplikace k nahlášení závad a nedostatků ve veřejném prostoru Ostravy (nepořádek v ulicích, cesty a chodníky, černé skládky, zeleň, vandalismus, autovraky a další).

I drobnou krádež nahlaste Policii ČR (158)

 • upozorníte tím na pachatele
 • pomůžete zabránit dalším škodám a ochránit majetek dalších lidí

Městská police Ostrava

 • Akutní ohrožení: 156
 • Zelená linka 800 199 922 (bezplatně)
  • neurgentní telefonní linka slouží k oznamování nejrůznějších závad nebo poškození veřejně prospěšných zařízení jako jsou např. poškozené dopravní značky, nefunkční veřejné osvětlení, nefungující světelné signalizační zařízení na křižovatce, závady na vodovodní síti, neschůdné chodníky, černé skládky, poškozené dřeviny apod.
 • Značení jízdních prostředků a kompenzačních pomůcek syntetickou DNA
  • T: 720 735 125 – značení probíhá pouze po telefonické domluvě
  • A: Úsek prevence, ul. Výškovická 3052/38, Ostrava-Zábřeh
  • A: IBC MSK, ul. Nemocniční 3328/11, Ostrava-Moravská Ostrava
 • Botička
 • Odtah
 • Odchyt toulavých a opuštěných zvířat: linka 156

Ztráta nebo nález věci

Nepojízdné vozidlo – autovrak na pozemní komunikaci:

Ostravské komunikace

 • dispečink, hlášení poruch veřejného osvětlení:
  • T: 596 622 922
  • E: dispecink@okas.cz
 • dopravní zpravodajství z Ostravy

OZO Ostrava

 • svoz a likvidace velkoobjemového odpadu

Mohlo by vás zajímat