Projekt Bezpečnější Ostrava je soubor opatření k posilování bezpečnosti v Ostravě. Nabízí občanům informace, jak ochránit sebe i svůj majetek.

Bezpečnější Ostrava reaguje na aktuální i dlouhodobé trendy kriminality ve městě, nastavuje opatření k jejich snižování a pomáhá občanům vyhnout se kriminální činnosti.

Bezpečnější Ostrava je také pracovní skupina, do které jsou zapojeni odborníci z magistrátu, Městské policie Ostrava, Policie České republiky a Dopravního podniku města Ostravy.

Smyslem aktivit je vytvářet bezpečnější Ostravu – město, kde se lidé cítí bezpečně a jsou informováni ve všech oblastech bezpečnosti a prevence kriminality.

Prevence kriminality a protidrogová prevence v Ostravě je koordinována Magistrátem města Ostravy, odborem sociálních věcí a zdravotnictví, který přímo realizuje některé aktivity, připravuje a zpracovává programy města, zabezpečuje poskytování účelových dotací subjektům, zajišťuje poradenskou, konzultační a přednáškovou činnost, je zapojen do pracovních skupin. Podrobné informace o kompetencích magistrátu v oblasti prevence kriminality a protidrogové prevence najdete zde.

 • informace k řešení prevence kriminality v jednotlivých městských obvodech najdete na webových stránkách obvodů

Problematika sociálního začleňování je koordinována Magistrátem města Ostravy, odborem sociálních věcí a zdravotnictví. Zahrnuje řešení situace v oblastech se zvýšenou koncentrací sociálního vyloučení na území Ostravy. Zaměřujeme se zejména na zlepšení životních a sociálních podmínek osob sociálně vyloučených a vyloučením ohrožených a pracujeme na začleňování těchto obyvatel zpět do majoritní společnosti. Klade důraz na multidisciplinární spolupráci. Podrobné informace najdete zde.

 • informace k k problematice sociálního začleňování v jednotlivých městských obvodech najdete na webových stránkách obvodů

Na koho se obrátit?

Kontakty na realizační tým i jednotlivé služby a aktivity v oblasti prevence kriminality, protidrogové prevence a sociálního začleňování najdete v části Kontakty.

Vývěsky s informacemi pro veřejnost Městské policie Ostrava najdete:

Mariánské Hory a Hulváky

 • Přemyslovců – ÚMOb (Mariánské Hory), reg. č. MP 123721
 • 28. října – Hulvácký kopec, u zastávky MHD (Hulváky), reg. č. MP 123722

Moravská Ostrava a Přívoz

 • sad B. Němcové – u zastávek MHD (Přívoz), reg. č. MP 123724
 • Orebitská – dětské dopravní hřiště (Přívoz), reg. č. MP 127784

Ostrava-Jih

 • Náměstí SNP (Zábřeh)
 • Náměstí Gen. Svobody (Zábřeh)
 • Horymírova – Dům s pečovatelskou službou (Zábřeh)
 • Dr. Martínka – před poliklinikou (Hrabůvka)
 • Výškovická – před Terapeutem (Výškovice)

Poruba

 • Nezvalovo náměstí, reg. č. MP 123720
 • 17. listopadu – u Duhy, reg. č. MP 123733

Radvanice a Bartovice

 • Těšínská – ÚMOb (Radvanice), reg. č. MP 123729
 • plavecký bazén U Ještěrky (Bartovice), reg. č. MP 123730

Slezská Ostrava

 • Na Liščině (Hrušov), reg. č. MP 123727

Svinov

 • Bílovecká – ÚMOb (Svinov), reg. č. MP 123731
 • Rošického (Svinov), reg. č. MP 123732

Vítkovice

 • nám. Jiřího z Poděbrad, reg. č. MP 123725
 • Mírové náměstí, reg. č. MP 123726

 

Zde najdete více informací o vývěskách městské policie.

Informační vývěska Městské policie Ostrava, Bezpečnější Ostrava
Informační vývěska Městské policie Ostrava na ul. Bílovecká ve Svinově

 

Informační vývěska Městské policie Ostrava, Bezpečnější Ostrava
Informační vývěska Městské policie Ostrava, náměstí Gen. Svobody v Zábřehu

 

Informační vývěska Městské policie Ostrava, Bezpečnější Ostrava
Informační vývěska Městské policie Ostrava, náměstí SNP v Zábřehu

 

Informační vývěska Městské policie Ostrava, Bezpečnější Ostrava
Informační vývěska Městské policie Ostrava, náměstí Jiřího z Poděbrad ve Vítkovicích