Projekt Bezpečnější Ostrava je soubor opatření k posilování bezpečnosti v Ostravě. Nabízí občanům informace, jak ochránit sebe i svůj majetek.

Bezpečnější Ostrava reaguje na aktuální i dlouhodobé trendy kriminality ve městě, nastavuje opatření k jejich snižování a pomáhá občanům vyhnout se kriminální činnosti.

Bezpečnější Ostrava je také pracovní skupina, do které jsou zapojeni odborníci z magistrátu, Městské policie Ostrava, Policie České republiky a Dopravního podniku města Ostravy.

Smyslem aktivit je vytvářet bezpečnější Ostravu – město, kde se lidé cítí bezpečně a jsou informováni ve všech oblastech bezpečnosti a prevence kriminality.

Prevence kriminality a protidrogová prevence v Ostravě je koordinována Magistrátem města Ostravy, odborem sociálních věcí a zdravotnictví, který přímo realizuje některé aktivity, připravuje a zpracovává programy města, zabezpečuje poskytování účelových dotací subjektům, zajišťuje poradenskou, konzultační a přednáškovou činnost, je zapojen do pracovních skupin. Podrobné informace o kompetencích magistrátu v oblasti prevence kriminality a protidrogové prevence najdete zde.

 • informace k řešení prevence kriminality v jednotlivých městských obvodech najdete na webových stránkách obvodů

Problematika sociálního začleňování je koordinována Magistrátem města Ostravy, odborem sociálních věcí a zdravotnictví. Zahrnuje řešení situace v oblastech se zvýšenou koncentrací sociálního vyloučení na území Ostravy. Zaměřujeme se zejména na zlepšení životních a sociálních podmínek osob sociálně vyloučených a vyloučením ohrožených a pracujeme na začleňování těchto obyvatel zpět do majoritní společnosti. Klade důraz na multidisciplinární spolupráci. Podrobné informace najdete zde.

 • informace k k problematice sociálního začleňování v jednotlivých městských obvodech najdete na webových stránkách obvodů

Na koho se obrátit?

Kontakty na realizační tým i jednotlivé služby a aktivity v oblasti prevence kriminality, protidrogové prevence a sociálního začleňování najdete v části Kontakty

Vývěsky s informacemi pro veřejnost Městské policie Ostrava najdete:

Mariánské Hory a Hulváky

 • Přemyslovců – ÚMOb (Mariánské Hory), reg. č. MP 123721
 • 28. října – Hulvácký kopec, u zastávky MHD (Hulváky), reg. č. MP 123722

Moravská Ostrava a Přívoz

 • sad B. Němcové – u zastávek MHD (Přívoz), reg. č. MP 123724
 • Orebitská – dětské dopravní hřiště (Přívoz), reg. č. MP 127784

Ostrava-Jih

 • Náměstí SNP (Zábřeh)
 • Náměstí Gen. Svobody (Zábřeh)
 • Horymírova – Dům s pečovatelskou službou (Zábřeh)
 • Dr. Martínka – před poliklinikou (Hrabůvka)
 • Výškovická – před Terapeutem (Výškovice)

Poruba

 • Nezvalovo náměstí, reg. č. MP 123720
 • 17. listopadu – u Duhy, reg. č. MP 123733

Radvanice a Bartovice

 • Těšínská – ÚMOb (Radvanice), reg. č. MP 123729
 • plavecký bazén U Ještěrky (Bartovice), reg. č. MP 123730

Slezská Ostrava

 • Na Liščině (Hrušov), reg. č. MP 123727

Svinov

 • Bílovecká – ÚMOb (Svinov), reg. č. MP 123731
 • Rošického (Svinov), reg. č. MP 123732

Vítkovice

 • nám. Jiřího z Poděbrad, reg. č. MP 123725
 • Mírové náměstí, reg. č. MP 123726