Osoby v konfliktu se zákonem nebo s trestní minulostí a další zájemci zde najdou odpovědi na otázky o průběhu trestního řízení i době po jeho skončení.

Provedeme vás celým procesem od fáze obvinění a vyšetřování přes řízení před soudem a výkon trestu až po jeho ukončení. Nabízíme také základní informace k řešení důležitých životních situací zejména v době po skončení výkonu trestu – bydlení, zajištění finančních prostředků, dluhy, zdravotní stav včetně závislostí. Za důležité považujeme udržení psychického zdraví a sociálních vazeb s blízkými lidmi.

Najdete zde i přehled nabídky služeb pro osoby v konfliktu se zákonem a s trestní minulostí.

Na koho se obrátit?

Informační materiály

Poradenství

Probační a mediační služba České republiky, středisko Ostrava
A: Tovární 18, Mariánské Hory
T: 731 692 774

RUBIKON Centrum, z.ú.
A: U Tiskárny 3, Přívoz
T: 778 749 778
E: ostrava@rubikoncentrum.cz

Pomoc při psychických potížích

Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s.
Rodinná poradna
A: Jahnova 12, Mariánské Hory
T: 605 292 252, 595 054 000
E: poradnaostrava@css-ostrava.cz

Krizové centrum Ostrava, z.s.
Nonstop provoz osobně i telefonicky
A: Ruská 94/29, Vítkovice
T: 596 110 882-3, 732 957 193
E: krizovecentrum@kriceos.cz

Linka důvěry Ostrava
Nonstop telefonická pomoc
T: 737 267 939
E: linka.duvery@mnof.cz