Zprávy o činnosti Městské policie Ostrava od roku 2005

Statistické přehledy Policie České republiky

Roční závěrečné zprávy o naplňování priorit a realizaci opatření Strategie prevence kriminality statutárního města Ostravy

Roční závěrečné zprávy o plnění cílů a opatření Strategie protidrogové politiky statutárního města Ostravy

Roční zprávy o bezpečností situaci na území České republiky (Ministerstvo vnitra ČR)