27/04/2021

Zvýšení bezpečí a veřejného pořádku v sociálně vyloučených lokalitách, v blízkosti ubytoven a jiných rizikových oblastech města Ostravy prostřednictvím asistentů prevence kriminality, to je cílem již desáté periody projektu.

Aktuálně je na území statutárního města Ostravy do projektu zařazeno 7 asistentů prevence kriminality (APK). Ti pracují pod vedením zkušeného mentora, který je vybrán z řad strážníků Městské policie Ostrava.

Cílem činnosti APK je zejména prevence kriminality, komunikace s občany, dohled nad dodržováním pravidel občanského soužití, veřejného pořádku, obecně závazných vyhlášek a nařízení obce.

Nezanedbatelná je rovněž role asistentů prevence kriminality v rámci pomoci občanům v sociálně vyloučených a bezpečnostně rizikových lokalitách na území města Ostravy.

APK posílí aktivity protidrogové prevence

Součástí práce asistentů prevence kriminality je i vyhledávání volně pohozených a použitých injekčních stříkaček, které představují zdravotní riziko pro občany, především pro malé děti. Jenom v měsíci dubnu 2021 nalezli asistenti prevence kriminality na 17 místech města Ostravy celkem 85 ks těchto injekcí.

V rámci projektu budou asistenti prevence kriminality mimo jiné proškoleni i v problematice návykových látek. Díky těmto školením pak budou schopni komunikovat s uživateli návykových látek a nasměrovat je k organizacím, které jim mohou poskytnout potřebnou pomoc.

Projekt „Ostrava-Asistent prevence kriminality 2021“ je hrazen z dotací Ministerstva vnitra ČR a statutárního města Ostravy.

Ministerstvo vnitra ČR, logo Městská policie Ostrava, logo

Foto: Asistenti prevence kriminality, Městské policie Ostrava