12/12/2021

Programy pro ohrožené osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách nebo působících v placených sexuálních službách.

Na koho se obrátit?

ROZKOŠ bez RIZIKA, z. s.
Poradenské centrum Ostrava

A: Macharova 965/7, Přívoz (MHD Muglinovská, Sad Boženy Němcové)
T: 777 180 266
E: ostravsko@rozkosbezrizika.cz

Služba je určena ženám a mužům, kteří pracovali, pracují nebo se rozhodují začít pracovat v oblasti placených sexuálních služeb. Osobám poskytujeme poradenství k bezpečnějšímu sexu a práci v sexbyznysu, poradenství k osobní bezpečnosti a snížení rizika násilí, rychlotesty na HIV, syfilis a hepatitidu C a odborné sociální poradenství na základě dalších potřeb klientů a klientek.
Při výjezdu mobilní poradnou nabízíme vyšetření na další pohlavně přenosné infekce (kapavka, chlamydie, hepatitida B aj.) a těhotenský test. V případě pozitivního nálezu zajišťujeme léčbu, příp. pomáháme se zajištěním léčby (doprovod do léčebného zařízení). Dále poskytujeme informační brožury a letáky, vizitky, prostředky prevence (kondomy, lubrikanty, orální roušky aj.).

Služba je poskytována bezplatně, dobrovolně a diskrétně v klubech, na privátech, na ulici, v mobilní poradně a Poradenském centru Ostrava.

Internetová poradna R‑R
V rámci Internetové poradny R‑R jsme dostupní z celé České republiky.

 

Vzájemné soužití o.p.s.
Společně za práva a bezpečí

A: Bieblova 8, Moravská Ostrava
T: 596 111 896, 775 761 192, 775 761 196
E: hnizdo@vzajemnesouziti.cz

Záměrem aktivit projektu je preventivně působit na obyvatele v sociálně vyloučených lokalitách města Ostrava a na zdejších ubytovnách a zajistit zde bezpečí a pořádek, předcházet sociálnímu vyloučení a odstraňovat jeho důsledky. Aktivity jsou zaměřené na prevenci rizik spojených se životem v lokalitách a s patologickými jevy obecně. Aktivitami projektu jsou: monitoring lokalit/ samostatná depistážní činnost,
společné pochůzky s PČR. spolupráce s dalšími subjekty, komunitní besedy v SVL, vypracování informačních a vzdělávacích materiálů.