22/02/2023

Na koho se obrátit?

Poradna pro oběti trestných činů
Bílý kruh bezpečí, z.s.

A: Jurečkova 20, Moravská Ostrava
T: 597 489 204, 731 306 411
E: bkb.ostrava@bkb.cz

Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím
Bílý kruh bezpečí, z.s.

A: Jurečkova 20, Moravská Ostrava
T: 739 449 275
E: ic.ostrava@bkb.cz
W: domacinasili.cz
W: domaci-nasili.cz

Probační a mediační služba ČR
poradenství obětem trestných činů

A: Tovární 18, Mariánské Hory
T: 727 940 151

Sociálně právní poradna
Vzájemné soužití o.p.s.

odborné sociální poradenství (od 16 let)

A: Bieblova 404/8, Moravská Ostrava
T: 596 128 401, 596 128 402, 777 760 197
E: poradna@vzajemnesouziti.cz

Sociálně-dluhová poradna
Diecézní charita ostravsko-opavská

obecné poradenství obětem, právní servis, terapeutická pomoc
od 18 let, mladší v doprovodu zákonného zástupce

A: Puchmajerova 980/10, Moravská Ostrava
T: 596 128 309, bezplatná linka 800 400 214

A: Betonářská 790/12, Muglinov
T: 739 552 307

A: Čujkovova 1714/21, Zábřeh
T: 739 552 307

A: Holvekova 204/44, Kunčičky
T: 731 625 872

E: poradna@dchoo.charita.cz

Občanská poradna Ostrava
Slezská diakonie
odborné sociální poradenství (od 18 let)

A: Štramberská 47, Vítkovice
T: 734 645 275
E: obcan.ov@slezskadiakonie.cz

Občanská poradna SPOLEČNĚ-JEKHETANE
SPOLEČNĚ–JEKHETANE, o.p.s.

odborné sociální poradenství (od 18 let)

A: U Tiskárny 3, Přívoz
T: 596 113 890, 602 248 693

A: Dělnická 20, Poruba
T: 591 124 979, 778 059 313

E: poradna@jekhetane.cz

Krizová a další odborná pomoc obětem

Krizové centrum Ostrava, z.s.
Krizová pomoc lidem v krizové životní situaci. Otevřeno nonstop.

A: Ruská 94/29, Vítkovice (MHD Mírové náměstí)
T: 596 110 882-3, 732 957 193
E: krizovecentrum@kriceos.cz

Terapeutická práce se zvláště zranitelnými oběťmi trestných činů
Určena pro dětské oběti do 18 let. Na objednání.

A: Ruská 94/29, Vítkovice (1. poschodí)
T: 720 951 708
E: terapiedeti@kriceos.cz

Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s.

Krizové centrum pro děti a rodinu
Pomoc pro děti a jejich blízké. Děti mohou přijít i samy. Lze anonymně.

A: Syllabova 1161/19, Vítkovice
T: 778 111 281
E: kcd@css-ostrava.cz

Program Nechme dětem dětství
Odborná pomoc rodinám ohroženým násilím

A: Jahnova 867/12, Mariánské Hory
T: 774 789 810
E: nechmedetemdetstvi@css-ostrava.cz

ROZKOŠ bez RIZIKA, z. s.
Poradenské centrum a terénní programy pro pracující v sexbyznysu

A: Macharova 7, Přívoz
T: +420 777 180 186
E: ostravsko@rozkosbezrizika.cz
 

Městská policie Ostrava

A: Nemocniční 11, Moravská Ostrava
T: 156
E: prevence@mpostrava.cz