12/12/2021

Na koho se obrátit?

Nebuď oběť!
Rizika internetu a komunikačních technologií, z.s.

A: Na Hradbách 15, Moravská Ostrava
T: 734 147 317
E: nebudobet@email.cz

Certifikovaný program primární prevence seznamující dospívající s tématy kyberšikana, sexting, kybergrooming, netolismus, riziky sociálních sítí a zásadami bezpečného používání internetu a moderních technologií.
Akreditované školení pro učitele se zaměřuje na prezentaci základních rizik, jejich prevenci, diagnostiku symptomů oběti a postupu řešení kyberšikany. Rodičům nabízíme návod, jak se s dětmi o rizicích internetu bavit, jak jim předcházet a účinně řešit případné problémy. Aktivitou pro celý 2. stupeň ZŠ je projektový den za spoluorganizace žáků 9. ročníku a postavený na deseti samostatných stanovištích. Nabízíme putovní výstavu s komiksem i desaterem bezpečného internetu a možnost realizovat na škole dotazníkové šetření zaměřené na znalosti rizik internetu a odhalení případných problémů.

E‑Bezpečí
Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Centrum prevence rizikové virtuální komunikace

A: Žižkovo nám. 5, Olomouc
Online poradna: napisnam.cz

Projekt E‑Bezpečí je celorepublikový projekt zaměřený na prevenci, vzdělávání, výzkum, intervenci a osvětu spojenou rizikovým chováním na internetu a souvisejícími fenomény.