07/10/2021

Program pomáhající ohroženým dětem a jejich rodinám žít život bez násilí Nechme dětem dětství získal prestižní cenu udělovanou Ministerstvem vnitra ČR. Cenu při slavnostním ceremoniálu v Plzni převzaly zástupkyně Centra sociálních služeb Ostrava – realizátora programu, a manažerka prevence kriminality města Ostravy.

Cenu za 1. místo v celostátní soutěži o Nejlepší projekt prevence kriminality na místní úrovni pro rok 2021 na téma Prevence kriminality v době pandemie jim 6. října předal u příležitosti Národních dnů prevence Michal Barbořík, ředitel odboru prevence kriminality ministerstva vnitra.

Program Nechme dětem dětství

Program zabezpečuje naléhavou potřebu odborné pomoci rodinám ohroženým násilím, po které volali ostravští odborníci. Zaměřuje se na práci s celou rodinou – rodinným systémem – s cílem zastavit násilí v blízkých vztazích a posilovat zdravé vztahy v rodině. Na situaci se dívá očima dítěte, chrání jeho nejlepší zájem. Město Ostrava iniciovalo a podpořilo přenesení zkušeností z obdobného projektu realizovaného pražskou organizací Centrum Locika. Rozšíření aktivit v oblasti domácího násilí o práci s celým rodinným systémem je totiž jednou z priorit prevence kriminality města. Realizace se zhostila Rodinná poradna Centra sociálních služeb Ostrava a obohatila jej o další prvky dle svých dlouholetých zkušeností práce s rodinami. Program probíhá v úzké spolupráci s orgány sociálně-právní ochrany dětí, intervenčním centrem pro oběti domácího násilí Bílého kruhu bezpečí, policií a dalšími aktéry.

Projekt byl do portfolia služeb v Ostravě zaveden právě ve zlomovém roce 2020 v době podzimní vlny epidemie. Jeho významným principem je totiž poskytování služeb těm nejohroženějším bez přerušení, bez ohledu na vnější překážky. Včasnost podpory byla o to důležitější, že rodiny vlivem pandemie zůstaly bez kontaktů se svým sociálním okolím – zavřené doma, v místě, kde k násilí dochází.

Program má za sebou první úspěchy

V období náročných epidemiologických opatření od listopadu 2020 do dubna 2021 vstoupilo do programu 21 rodin, v nichž vyrůstalo 57 nezletilých a 1 zletilé dítě. U ¾ se podařilo do spolupráce zapojit oba rodiče, tedy jak osobu, proti které je násilí namířeno, tak osobu, která se násilí dopouští. U 65 % rodin došlo do 3 měsíců k zastavení násilí. Vzhledem k vysoké citlivosti tématu byly služby po celou dobu vyhlášeného nouzového stavu poskytovány tváří v tvář, i když do nabídky programu přibyla i možnost online konzultací.

Ostrava se dlouhodobě věnuje opatřením k posílení prevence kriminality na území našeho města a intenzivně spolupracuje s institucemi a organizacemi, která tato opatření realizují. Toto nyní udělené nejvyšší prestižní ocenění je důkazem, že prostředky, které jsou do programů prevence kriminality poskytovány, jsou dobře investovány. Preventivní programy účelově cílené na rodiny a děti, což je i případ tohoto oceněného projektu, pokládám za nesmírně důležité, neboť mají přesah do dalších generací,“ dodává Zbyněk Pražák, náměstek primátora.

Vítěz ceny města Ostravy

Program Nechme dětem dětství na konci srpna získal ocenění v historicky prvním ročníku soutěže o Nejlepší projekt prevence kriminality na místní úrovni v Ostravě a postoupil tak do krajského kola, odkud byl nominován do kola národního, vyhlašovaného každoročně ministerstvem vnitra a Republikovým výborem pro prevenci kriminality.