01/11/2021

Bezpečí našich domů není ohrožováno jen kriminalitou. Významnou roli hraje i ochrana před požáry. Jedno opatření mají s ochranou před zloději společné – nenechávejte na chodbách věci, které brání v rychlém opuštění domu a rychlém postupu hasičů. V době požáru bývá často na chodbách tma (nefunguje elektřina, je zakouřeno, noc) a chaos, volný průchod je proto zcela zásadní pro ochranu majetku i zdraví a životů.

Co mám dělat?

Minutová videa Hasičského záchranného sboru ČR vám pomohou svou domácnost správně ochránit

 

 

 

Hašení oleje

Víte, jak se zachovat při požáru v domě?

Jak je to se zamykáním dveří a mříží

Zamykání dveří patří k základním opatřením zajištění obydlí před zloději, jenže zároveň brání lidem v rychlém úniku před požárem a hasičům v rychlém zásahu. Jak je to tedy udělat?

Majitelé a obyvatelé domů mají zákonnou povinnost udržovat volné únikové cesty tak, „aby byly trvale volně průchodné komunikační prostory (chodby, schodiště, dveře apod.), které jsou součástí únikových cest, tak, aby nebyla omezena nebo ohrožena evakuace nebo záchranné práce“.

Východové dveře bytových domů se nesmí zamykat, resp. mohou být při provozu zamčené, pokud jsou opatřeny kováním, které ve směru úniku osob otevře i uzamčené dveře bez nutnosti odemčení klíčem. Uzamykání únikových dveří uvnitř budovy (například mezi patry nebo částmi chodeb) je nepřípustné.

Podrobné informace najdete na stránkách Hasičského záchranného sboru: Uzamykání dveří v bytových domech z pohledu hasičů

Parkujte ohleduplně počítejte s průjezdem hasičů a záchranářů

Při parkování auta vždy myslete na ponechání dostatečně širokého průjezdu a parkování vozidel integrovaného záchranného systému. K hladkému průjezdu potřebují 3 metry.

Nikdy neparkujte na požárních nástupních plochách. Při požáru se každá ušetřená minuta počítá k dobru.

Parkuji ohleduplně – 3 metry k životu Projekt hasičů, videa z reálných výjezdů a další informace upozorňující obyvatelstvo na rizika, která plynou z nedodržování legislativy při parkování vozidel.

Co brání zásahům hasičů? Příklady z praxe HZS.

Další informace k tématu protipožární ochrany domácností

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje: Ochrana obyvatelstva, Požární prevence

Pod tímto odkazem najdete zákonné povinnosti občana v požární ochraně, ale také množství videí a dalších informací. A také informace o hasicích přístrojích a hydrantech.

 Požáry v domácnostech: stručné informace, odkazy na množství videí, pracovní listy ke stažení, skutečné případy.

 

Na koho se obrátit?

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje:

Cech mechanických zámkových systémů