03/12/2021

Kdo je chodec?

Kromě osoby pohybují se po vlastních nohou nebo na invalidním vozíku je chodcem i člověk, který jede na kolečkových bruslích, skateboardu nebo běžkách. Dále pak osoba, která tlačí nebo táhne sáňky, dětský kočárek nebo ruční vozík o celkové šířce nepřevyšující 60 cm, vede kolo, koloběžku nebo moped.

Po chodníku choďte vpravo. Jste tak při okraji chodníku v očním kontaktu s projíždějícími auty.

Na in-line bruslích nebo skateboardu nesmíte ohrozit ostatní chodce. Na rozdíl od chodců ale můžete použít i stezku nebo jízdní pruh pro cyklisty. Při jízdě používejte přilbu a chrániče loktů, kolen a dlaní.

V textu se dozvíte:

Co mám dělat?

Základní pravidla bezpečného chování při běhu nebo chůzi

 • Promyslete si předem trasu.
  • Pokud jsou na trase místa, kde máte menší pocit bezpečí (například podchody, zákoutí, neosvětlená místa, větší křoviny) hledejte pro sebe bezpečnější variantu.
 • Noste u sebe mobilní telefon a kartičku pojištěnce.
 • Pokud chodíte nebo běháte pravidelně, měňte nepravidelně trasu.
  • Řekněte někomu, jakou trasou se budete pohybovat.
 • Nepoužívejte sluchátka.
 • Uvidíte-li osobu, která vám připadá podezřelá, vyhněte se a jděte jinou cestou.
 • Stanete-li se obětí přepadení nebo krádeže, ohlaste to na policii. Pachatel může své jednání opakovat.

Úrazy

Při běhání vznikají úrazy nejčastěji z důvodu přetěžování, neodhadnutí svých schopností, používání nevhodné obuvi či chyb v technice. Zde najdete tipy, jak úrazům předcházet.

Být lépe vidět

Při chůzi po cestách za snížené viditelnosti používejte reflexní prvky a osvětlení. Nejvíce dopravních nehod chodců se stává v zimních měsících za špatné viditelnosti.

Velkou roli hraje i barva oblečení. Důležitější je oblečení od pasu dolů (kalhoty, sukně apod.), protože tam jsou namířena světla automobilu.

Zdroj: BESIP: https://www.ibesip.cz/Tematicke-stranky/Aktivni-pohyb-v-silnicnim-provozu/Budte-videt,-prezijete/Budte-videt

Podrobné informace o viditelnosti chodců na silnici včetně reálných fotografií a videí najdete na webu Bezpečné cesty nebo Záchranný kruh.

Bezpečně přecházet cestu

 • Použijte přechod (podchod, nadchod) pro chodce. Řidiči s tím počítají. Nepřecházejte na červenou.
 • Má smysl mačkat tlačítko pro chodce víckrát? Ne. Jak fungují tlačítka, zjistíte zde.
 • Nepřecházejte mezi auty. Projíždějící řidiči vás nevidí.

Na přechodu má tramvaj přednost před chodcem.

Jak vypadá a jaké má následky srážka chodce s tramvají, se dozvíte ve videu kolegů z Asociace Záchranný kruh.

Tělem tramvaj nezastavíš! Tramvaj má vždy přednost na přechodu pro chodce. Bezpečnostní kampaň v Ostravě. Bezpečnější Ostrava. Aktiv BESIP

Správně se rozhlédnout

 • Rozhlédněte se před i při přecházení. Koukněte i do směrů navazujících silnic (např. za sebe). Rozhlédněte se, i když máte zelenou na přechodu.
 • Navažte s řidičem oční kontakt a ujistěte se, že zastaví. Myslete na to, že k zastavení potřebuje dostatek času a vzdálenosti od přechodu (čím horší počasí, tím více).
 • Přecházejte vpravo, rychle a kolmo přes silnici.

Pokud se během přecházení rozsvítí červený panáček, v klidu dokončete přecházení. Nastavení semaforů pro auta počítá s prodlením.

Podrobné informace o přecházení, detailní fotodokumentaci a videa najdete na webu iBESIP, Bezpečné cesty nebo Záchranný kruh.

Bezpečně se pohybovat na stezce pro chodce a pro cyklisty

 • Choďte po pravé straně.
 • Jako chodec nekřižte cestu cyklistům. Jako cyklista jeďte opatrně, abyste dokázali bezpečně zastavit.
 • Pro bruslaře platí pravidla pro chodce.
 • Psa mějte raději na vodítku.

Více informací najdete na webu Bezpečné cesty.

Jít bezpečně po pěší a obytné zóně

pěší zóně se chodci mohou pohybovat po celé šířce ulice. Mají přednost před ostatními účastníky silničního provozu. Jsou upravena pravidla vjezdu vozidel nebo cyklistů.

Obytná zóna je určena pro chodce a cyklisty. Vozidla mohou vjíždět, jejich rychlost je omezena na maximálně 20 km/h.

Více informací najdete na webu Bezpečné cesty.

Bezpečně chodit po silnici

 • Choďte vlevo. Vidíte přijíždějící auto, máte oční kontakt s řidičem, můžete reagovat.
 • Noste světlé oblečení a reflexní prvky.
 • Sledujte dění kolem vás – sluchátka nebo sledování mobilního telefonu významně snižuje vaši pozornost.

Podrobné informace, jak a proč se bezpečně pohybovat po silnici najdete na webu iBESIP nebo Bezpečné cesty.

Na koho se obrátit?

Prevence v oblasti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích Moravskoslezského kraje

 • krajský koordinátor BESIP pro Moravskoslezský kraj
 • T: 777 857 655
 • E: besip-mk@cspsd.cz