Co mám dělat?

Na zastávce MHD

Hlídejte své věci.

 • Peněženku a cennosti uschovejte vždy ve spodní části zavazadla nebo ve vnitřních částech oblečení.
  • Pokud nesete zavazadla a balíčky, mějte kabelku mezi tělem a těmito předměty.
  • Nenoste cennosti v zadních kapsách kalhot.

Vyhýbejte se tlačenicím.

 • Kde je více lidí, dejte si kabelku nebo batoh dopředu a držte přes ni/něj ruku.

Na zastávce stůjte dál od kraje silnice nebo kolejiště, aby vás nezachytil přijíždějící vůz MHD.

 • Na ostrůvku je nutná větší opatrnost, protože vozidla jezdí z obou stran. Hrozí nebezpečí uklouznutí, zakopnutí a pádu do jízdní dráhy.

Pokud zastávka nemá nástupní ostrůvek, vstupte do vozovky, až když vůz MHD zastaví. Ujistěte se, že auta zastavila také.

 • Zastávku ohraničují žluté/bílé čáry na silnici.
 • Vjede-li tramvaj/trolejbus do stanice, řidiči aut jedoucích za ní mají povinnost zastavit a počkat, až všichni cestující vystoupí a nastoupí a vůz MHD se znovu rozjede.

Nástup a výstup

 • Nechte cestující z vozidla vystoupit, teprve potom nastupujte.
 • Dejte přednost starším, zdravotně handicapovaným lidem, nabídněte pomoc rodičům s kočárkem.
 • Respektujte dveře určené k nástupu/výstupu (např. v nočních hodinách je možné nastupovat pouze předními dveřmi).
 • Při vystupování se netlačte.
 • Při výstupu přímo do silnice se pečlivě rozhlédněte.

Nikdy nepřecházejte před ani za stojícím vozem MHD.

 • Při přecházení před vozidlem MHD vás snadno přehlédnou řidiči autobusů a tramvají i okolo jedoucích vozidel.
 • Při přecházení za vozidlem MHD nemáte dostatečný rozhled na vozidla jedoucí v protisměru.

Řidiči MHD přistaví imobilním cestujícímu nájezdovou plošinu, nejsou však povinni při nástupu/výstupu asistovat (míra asistence závisí na individuálních možnostech řidiče).

Po zaznění signálu Nenastupujte – nevystupujte se automaticky zavřou dveře, opusťte proto urychleně dveřní prostor.

Jízda ve voze MHD

 • Chovejte se ohleduplně, nekřičte, ztlumte hlasitost hudby ve sluchátkách.
 • Pouštějte sednout starší nebo zdravotně handicapované cestující, těhotné ženy.
 • V dopravních prostředcích jsou vyhrazena místa k sezení pro starší lidi, nevidomé, kočárky.
 • Za jízdy se vždy držte. Při prudkém zastavení hrozí pád a zranění sebe nebo někoho jiného, případně poškození majetku.
 • Ve vozidlech MHD je zakázáno konzumovat potraviny a nápoje, které mohou znečistit oděv ostatních cestujících.
 • Nestůjte na schodech, ani vedle řidiče.
 • Nebraňte řidiči ve výhledu, ohrožujete tím bezpečnost všech cestujících.
 • Stáním na schodech brzdíte otevírací mechanismus dveří.
 • Nikdy se neopírejte o dveře, hrozí jejich otevření a vypadnutí za jízdy.
 • Zavazadla (tašky, batohy) sundejte ze zad.
  • Usnadníte dalším cestujícím procházení vozidlem a ochráníte svůj majetek proti kapsářům.
  • Menší batohy a tašky držte v ruce. Velká zavazadla položte na zem tak, aby nepřekážela ostatním.
 • Pro nástup s kočárkem nebo jízdním kolem používejte vyhrazené dveře označené piktogramem. Před nástupem informujte řidiče.

Přeprava domácích mazlíčků

 • Domácí mazlíčky vozte v uzavřené přepravce s nepropustným dnem, psy na krátkém vodítku a s bezpečným náhubkem.
 • Přeprava psa v MHD.
 • Cestující se psem na vodítku může nastoupit jen s vědomím řidiče.
 • V jednom vozidle může být pouze jeden pes nebo 2 psi téhož cestujícího.


Z přepravy jsou vyloučeny:

 • nebezpečné látky a předměty,
 • nedostatečně zabalené věci, které mohou znečistit cestujícího nebo vozidlo,
 • věci, které zápachem nebo vzhledem mohou obtěžovat cestující,
 • předměty přesahující hmotnost 50 kg a rozměry 50 x 60 x 80 cm, 5 x 100 x 150 cm (desky) a válce delší než 300 cm nebo o průměru větším než 20 cm.

Používání bezpečnostních, dorozumívacích a ovládacích zařízení ve vozidlech MHD

Záchranná brzda (tramvaj): Použijte, jedná-li se o bezprostřední ohrožení života nebo zdraví osob.

Znamení k řidiči:

 • několikrát přerušovaně: použijte, je-li nutno nouzově zastavit z vážných důvodů (např. nevolnost cestujícího, výtržnost ve vozidle apod.),
 • dvojité stisknutí před zastavením v zastávce: použijte, hodláte-li vystoupit s dětským kočárkem, jízdním kolem, invalidním vozíkem, s omezenou schopností hybnosti a orientace,
 • jedno dlouhé stisknutí tlačítka STOP nebo tlačítka Otevírání dveří včas před zastávkou Na znamení.

Samoobslužné otevírání dveří tlačítkem u dveří vozidla.

Bezpečněji v MHD

Svou ostražitostí můžete předejít kriminalitě v MHD.

Dejte pozor na své věci

 • Kabelky, tašky, batohy a jiná zavazadla mějte stále na očích.
 • Neodkládejte svá zavazadla na vedlejší neobsazená místa.
 • Nenechávejte svá zavazadla pootevřená.
 • Peněženky a cennosti uschovejte vždy ve spodní části zavazadla nebo ve vnitřních částech oděvu.
  • Větší obnos peněz mějte rozdělen na více částí.
 • Pokud je to možné, vyhýbejte se tlačenicím.
 • V tramvaji je bezpečnější cestovat v prvním voze, v blízkosti řidiče.

Cestování v nočních hodinách

 • Využijte osamocená sedadla. Sedněte si blíže řidiči.
 • Vyhýbejte se blízkému kontaktu větší skupiny neznámých osob.
 • Předem si zjistěte navazující spoje.
 • Snažte se nepodlehnout únavě, neusnout.

Ohrozí-li cestující porušením svých povinností řidiče nebo jinou pověřenou osobu dopravce, může se jednat o přestupek nebo trestný čin.

Kamery ve vozidlech MHD

Ve vozidlech MHD označených piktogramem je nainstalován kamerový systém se záznamem. Cílem je zajištění bezpečnosti cestujících i pracovníků dopravního podniku (ochrana života a zdraví, majetku cestujících i společnosti).

Data jsou uchovávána maximálně 5 dnů, s výjimkou případů, kdy dojde k porušení zákona, páchání kriminality, k mimořádné události nebo bezpečnostnímu incidentu, na žádost Police ČR nebo správního orgánu.

Piktogram označující, že prostor prostředku MHD je monitorován bezpečnostními kamerami se záznamem.
Piktogram v MHD Ostrava
Piktogram označující, že prostor prostředku MHD je monitorován bezpečnostními kamerami se záznamem.
Piktogram v MHD Ostrava

Asistenti přepravy

Asistenti působí preventivně (zajištění bezpečnosti a čistoty) a znemožňují cestovat lidem, kteří porušují přepravní podmínky, nebo pomáhají cestujícím handicapovaným, starším lidem nebo rodičům s kočárky. Cestujícím mohou poradit ohledně spojů a přestupů. Kontrolují platnost cestovních dokladů, nejsou však oprávněni udělit pokutu, cestujícího vykáží z dopravního prostředku, nebo ho vůbec nevpustí dovnitř.

Jízda bez platného jízdního dokladu

Přepravní kontrola

Platnost jízdních dokladů (jízdenek) kontrolují přepravní kontroloři (revizoři), asistenti přepravy nebo řidiči MHD.

Odznaky a průkazy, kterými se prokazují revizoři Dopravního podniku Ostrava
Odznaky a průkazy, kterými se prokazují revizoři Dopravního podniku Ostrava

Při přepravní kontrole jsem neměl/a s sebou dlouhodobou jízdenku, musím platit pokutu?

Nejpozději 7. pracovní den po zjištění jízdy bez platného jízdního dokladu, předložte dodatečně platnou časovou jízdenku nebo průkaz opravňující k bezplatné přepravě a uhraďte tarifní přirážku 40 Kč.

Chybné odbavení u terminálu můžete ohlásit prostřednictvím formuláře na webu DPO.

ODISky prvňáčkům zdarma – při nástupu vašeho dítěte do 1. třídy můžete požádat o vydání ODISkarty bezplatně (tj. nebudete hradit částku 130 Kč za vydání karty).

Vandalové v MHD

Dopravní podnik Ostrava a.s. nabízí občanům, kteří přispějí k odhalení pachatele vandalismu ve vozidlech MHD, jako odměnu bezplatné kupóny nebo jízdenky až do výše dlouhodobé roční jízdenky.

Ve vozidlech MHD označených piktogramem je nainstalován kamerový systém se záznamem.

Na koho se obrátit?

Dopravní podnik Ostrava

 • Dopravní infocentrum
  T: 597 608 508
  E: info@kodis.cz
  Provozní doba:
  Po–Pá: 7:00 – 12:00 a 12:15 – 18:00 h • So: 7:00 – 12:45
 • Pracoviště pro vyřizování pohledávek za jízdu bez platného jízdního dokladu
  T: 59 740 1617
  Provozní doba:
  Po-Pá: 9:00 – 12:00 h, 12:30 – 17:00
 • Ztráty a nálezy v MHD Ostrava:
  • seznam nalezených věcí najdete pod tímto odkazem
  • Informace o možnosti vyzvednutí: T: 597 608 508

Mohlo by vás zajímat