06/12/2021

Dětská hřiště musí splňovat požadavky dané normami. Ty stanoví také povinnou třístupňovou kontrolu hřišť – průběžnou vizuální, provozní cca co 1–3 měsíce a hlavní roční provedenou kvalifikovanou osobou, ze které je vyhotovena revizní zpráva.

Co mám dělat?

Jak poznat bezpečné hřiště

 • Je u něj návštěvní řád a uveden zodpovědný provozovatel.
  • Jsou zde uvedeny kontakty i na oznámení poškození hřiště nebo přivolání pomoci v případě úrazu.
 • Jednotlivé prvky jsou označeny a je na nich uveden vhodný věk uživatele.
  • Je uvedeno, že splňují evropské normy.
 • Na pohled nejsou patrné žádné závady (poškozené herní prvky, vyčnívající kameny nebo betonové obruby, rozbité lahve, spadané větve apod.).
 • Pískoviště nebo hřiště je oplocené, aby na něj nemohla zvířata.
 • Písek je čistý, případně se v době uzavření hřiště i zakrývá.
 • Dopadové plochy mají měkký povrch (písek, pryž, dřevní drť apod.).
 • Herní prvky mají oblé hrany, nejsou poškozené
  • není vidět koroze
  • jsou stabilní
  • netrčí hřebíky, šrouby, třísky
  • jsou kompletní – nechybí příčky apod.
  • jsou pevně ukotvené v zemi, nelze je převrhnout (platí i pro branky)
  • ukotvení je zapuštěno v zemi, nehrozí zakopnutí
  • trampolíny mají kryté pružiny a ochranou síť
  • herní prvky nejsou horké od slunce
 • Kolem herních prvků se nedrží voda (kaluže).
 • Hřiště má volné únikové cesty a je dostupné pro příjezd sanitky.
 • Hřiště je opatřeno odpadkovými koši, které jsou vynášeny.
 • Hřiště je označeno logem projektu Bezpečnější Ostrava!!!

Bezpečné chování na hřišti

 • Dodržujte návštěvní řád a pokyny k jednotlivým herním prvkům.
  • Vysvětlete dětem, jak herní prvky používat.
  • Pouštějte děti jen na herní prvky vhodné jejich věku.
 • Nenechávejte děti bez dozoru.
 • Dbejte na vhodné oblečení a doplňky, aby nemohlo dojít k zachytnutí na herním prvku.
 • Dbejte, aby herní prvek nebyl přetížený (vahou hráče, počtem osob).
 • Vysvětlete dítěti, jak se bezpečně a ohleduplně chovat na hřišti:
  • Dodržovat bezpečnou vzdálenost, aby nemohlo dojít ke sražení houpačkou apod.
  • Nepředbíhat, nestrkat se, počkat, až přijde na řadu.
  • Nelézt nahoru, pokud zrovna někdo leze dolů.
  • Dolů lézt nohama napřed.
  • Nestát na houpačce nebo skluzavce, nelézt po skluzavce nahoru.
  • Dři houpání, točení se pevně držet.
  • Neházet pískem, kamínky nebo hračkami.
  • Pokud má obavy, nechodit na herní prvek, ani kdyby to kamarádi sebevíc přemlouvali a hecovali.
 • Upozorněte taktně jiné rodiče, pokud vidíte, že něco není správně.

Pokud na hřišti nebo v trávě uvidíte odhozený injekční set:

 • ihned volejte 156 (městskou policii)
 • jehly se nedotýkejte
 • naučte totéž své děti

 

Bezpečný parkour