06/12/2021

Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
Zákon č. 206/2015 Sb. o pyrotechnických výrobcích

Vyhlášky a nařízení města Ostravy vztahující se k veřejnému pořádku

 • Regulace podomního a pochůzkového prodeje:
  • nařízení města č. 1/2013 – tržní řád – podmínky nabídky, prodeje zboží a poskytování služeb mimo provozovnu (pojízdný, pochůzkový, stánkový, podomní prodej)
 • Užívání veřejného prostranství (zábor a poplatek):
  • obecně závazná vyhláška č. 18/2019
  • poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, cirkusů, lunaparků a obdobných atrakcí, skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl
  • správcem poplatku je příslušný úřad městského obvodu
  • mapa lokalit

Přepravní podmínky DPO

Hřiště, sportoviště

Hazardní hry