06/12/2021

Věc nalezenou na veřejném prostranství nebo dopravním prostředku odevzdejte provozovateli tohoto prostoru nebo na dopravní podnik (řidiči, asistentovi dopravy).

Věc nalezenou na ulici apod. odevzdejte na úřad městského obvodu v místě nálezu.

Pokud si věc ponecháte, dopouštíte se přestupku proti majetku a riskujete pokutu.

Ztracené věci můžete hledat:

Úřední desky jednotlivých úřadů městských obvodů (elektronické na webových stránkách i nástěnky přímo u úřadů).

Při vyzvednutí věci budete vyzváni:

  • prokázat totožnost,
  • prokázat vlastnictví věci,
  • sdělit dobu a místo, kdy a kde byla věc ztracena,
  • sdělit popis hledané věci,
  • provést úhradu nákladů, které s uložením věci obci prokazatelně vznikly (např. poštovné, přepravné, parkovné).