06/12/2021

Ve městě lze chovat nejen domácí mazlíčky, ale také hospodářská zvířata. Vždy je však nutné dodržovat pravidla jejich chovu tak, aby nedocházelo k zanedbávání nebo týrání zvířat a obtěžování sousedů nebo ohrožování zdraví lidí.

Co mám dělat?

Chov domácích mazlíčků

V Ostravě je vyhláškou omezen volný pohyb psů. Místa, kde je volné pobíhání povolena najdete na této mapě.

Na veřejných místech je chovatel povinen zajistit, aby pes nepobíhal a ani jinak neohrožoval nebo neobtěžoval občany. Zejména vést psa na vodítku, v případě potřeby mu nasadit náhubek, usměrňovat jeho chování povely.

Přeprava zvířat v MHD

Zvíře musí být umístěno v uzavřené schráně s nepropustným dnem. Pes bez schrány musí mít bezpečný náhubek a být držen na krátké šňůře, nesmí být přepravován na sedadle.

Cestující se psem bez schránky může nastoupit pouze s vědomím řidiče a ve vozidle může být pouze 1 pes (nebo 2 téhož chovatele).

Za přepravu psa uhradíte jízdné.

Podrobné informace o přepravě zvířat v MHD najdete na webu Dopravního podniku Ostrava.

Čipování a evidence psů

Majitel psa v Ostravě je povinen mít jej zaevidovaného, opatřeného čipem (to platí pejsky starší 3 měsíců) a hradit za něj poplatek ze psa.

Podrobnosti vám sdělí na úřadě městského obvodu, kde bydlíte, nebo je najdete na webových stránkách tohoto úřadu. Najdete zde i příslušné formuláře.

K vyřízení všeho potřebného budete potřebovat:

 • potvrzení vydané veterinárním lékařem o označení psa čipem nebo tetováním s uvedením čísla čipu/tetování,
 • občanský průkaz,
 • očkovací průkaz psa,
 • v případě žádosti o osvobození od úhrady poplatku také:
  • doklad o přiznání důchodu,
  • průkaz ZTP, ZTP/P,
  • průkaz cvičitele asistenčního psa,
  • potvrzení uživatele honitby, že jde o loveckého psa.

Odchyt toulavých a opuštěných zvířat (psů)

Kontaktujte linku 156, případně osobně služebnu nebo strážníka-okrskáře městské policie.

Zvíře sami neodchytávejte, ze zákona je k tomu oprávněna pouze způsobilá osoba. Městská policie se postará o přivolání odborníka. Zvíře totiž může být agresivní nebo nemocné.

Při nahlášení sdělte strážníkovi:

 • přesné místo výskytu zvířete,
 • zda je agresivní,
 • další důležité informace.

Postupujete podle pokynů strážníka.

V případě, že se nedohledá majitel, je plná kapacita útulku a zvíře nijak neohrožuje své okolí, pouze se toulá, může být opětovně vypuštěno v místě odchytu, nebo je umístěno v útulku mimo Ostravu.

Ztratil se vám pes? Chcete si pořídit pejska?

Zkuste hledat v útulku v Ostravě-Třebovicích.

Kastrace toulavých koček

Evidence a bezplatná kastrace toulavých koček se v současné době v Ostravě neprovádí.

Chov hospodářských zvířat

Chov hospodářských zvířat není v Ostravě regulován obecní vyhláškou, podléhá však stejně jako všude jinde zákonné evidenci od 1 kusu (s výjimkami např. pro drůbež). Potřebné informace najdete na stránkách Ministerstva zemědělství.

Při chovu je nezbytné chovat se ohleduplně – neobtěžovat své sousedy nadměrným zápachem nebo hlukem a chovat zvířata tak, aby to nebylo považováno za jejich týrání.

Dejte pozor, abyste se chovem nedopustili neoprávněného záboru veřejného prostranství.

Podrobné informace o zákonných požadavcích na ochranu zdraví zvířat najdete zde na stránkách Státní veterinární správy.

Týrání zvířat

Při podezření na týrání zvířat kontaktujte buď příslušný úřad městského obvodu, policii, veterinární správu nebo státní zastupitelství.

Týrání zvířat je řešeno dle jeho závažnosti buď jako přestupek, nebo trestný čin.

Problematiku upravuje zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání a zák. č. 40/2009 Sb., trestní zákoník v § 302 Týrání zvířat a § 303 Zanedbání péče o zvíře z nedbalosti.

Na koho se obrátit?

Odchyt toulavých a opuštěných zvířat: 156 (Městská policie Ostrava)

Psí útulek Ostrava

Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí, oddělení útulku pro psy
A: Provozní 4a, Ostrava-Třebovice
T: 599 455 191
E: utulek@ostrava.cz