26/01/2022

Motivovat a podporovat děti a mladé lidi k aktivnímu přístupu při řešení obtížných situací, to je posláním nízkoprahového klubu Michala Magone na Dubině. Vytvářením bezpečného prostoru pro poradenství a zábavu jim umožňuje objevit hodnotnější prožívání jejich běžného života.

Dětem a mladým lidem od 6 do 18 let se v Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež v Charitním středisku Michala Magone Charity Ostrava (NZDM) věnují vyškolení odborníci. Působí zde také dobrovolníci, často téměř vrstevníci návštěvníků střediska.

NZDM je dětem volně přístupné, aktivity jsou zdarma a děti v něm mohou pobývat i anonymně, všichni se však zavazují dodržovat pravidla. Získávají tak bezpečný prostor pro trávení volného času a rozvíjení zájmů, ale i podporu při řešení nejrůznějších životních těžkostí nebo přípravu do školy a na přijímací zkoušky.

Simona už není osamělá a ztracená

„Simona chodí do našeho střediska pravidelně delší dobu. Hned při našem prvním kontaktu jsem si všimla, že se svým chováním i oblečením liší od svých vrstevníků. Snažila se budit od začátku u ostatních dojem suverenity, snahu na sebe vázat neustále pozornost pracovníků, potřebu něco organizovat a řídit podle sebe. Zkrátka být středem pozornosti všech přítomných. Pro toto její chování, které nebylo ostatním příjemné, nebyla do kolektivu našich klientů zpočátku přijata. Navíc trpěla drobným zdravotním handicapem, který jí její situaci neusnadňoval.  Na akcích pořádaných naším střediskem bývala osamělá, ostatní se jí stranili, odmítali ji přijmout do soutěžních týmů. O to více se fixovala na pracovníky. Vyžadovala jejich neustálou pozornost a žárlila, když se věnovali také ostatním klientům.

Postupem času jsem zjistila příčinu jejího chování. Doma na ni neměli čas, nikdo si s ní nepovídal, nezajímal se o její problémy a starosti. Ani ve škole neměla žádné opravdové kamarády.  Než našla cestu k nám, většinu volného času trávila sama bezúčelným, nudným pobytem sama na anonymním sídlišti.

Postupně jsme k sobě nacházely cestu. Simona si začala uvědomovat své nepřiměřené reakce vůči ostatním klientům i svou odlišnost vůči nim. Dohodly jsme se, že se bude, dle svých možností, zapojovat do nabízených aktivit, kterých se účastní menší skupinky našich klientů, a pokusíme se společně najít k nim cestu.

A opravdu to zafungovalo. Během necelého půl roku si Simona našla kamarádky, se kterými tráví čas nejen v našem Klubu. Začala se měnit doslova den ze dne. Začala být velice aktivní, nápaditá a originální při vymýšlení nových společných aktivit. Uměla uplatnit vlastní fantazii, nadchla svými tvůrčími nápady i ostatní. Přehodnotila některé své názory a postoje a tím se postupně začleňovala do kolektivu. Dnes už to není ta ztracená, osamělá dušička, které nikdo nerozumí, ale sebevědomá mladá slečna, která má své reálné plány do budoucna, a ví, co chce v životě dokázat,“ říká Kamila, sociální pracovnice střediska Michala Magone.

Charitní středisko Michala Magone, Charita Ostrava, Bezpečnější Ostrava
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, Charitní středisko Michala Magone. Foto: Charita Ostrava

Středisko má na Dubině dlouholetou tradici

Středisko Michala Magone má dlouholetou tradici. Vzniklo už v roce 1996 a je postaveno na pilířích Preventivního systému Dona Bosca, kterými jsou rozum, laskavost a duchovní rozměr.

„Jméno patrona střediska nebylo vybráno náhodou. Michala Magone – ‚generála uličníků– sv. Don Bosco vytáhl z ulice, pomohl mu najít nový, lepší cíl a naplnění života. Je symbolem pro poslání střediska pomoci mladým lidem, být průvodcem v kvalitnějším prožívání jejich volného času, pomoci v pozitivní hodnotové orientaci, ale hlavně být pro mladé partnerem v jejich starostech i radostech, být pro ně,“ říká Jiří Sokol Hořínek, vedoucí střediska a jeden z jeho zakladatelů.

Charitní středisko Michala Magone, Charita Ostrava, Bezpečnější Ostrava
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, Charitní středisko Michala Magone. Foto: Charita Ostrava

Z rošťáka trenérem-dobrovolníkem

Slušně řečeno ‚velice živý’ kluk, který chvíli neposeděl. Jedno z dětí uliceze sídliště Dubina. Prostě rošťák. Tak působil dnes už mladý muž, když začal před lety navštěvovat naše středisko. Patřil mezi naše pravidelné klienty. Byl hodně živý a v pubertě se logicky stal ještě divočejším. S přibývajícími roky ale přestal spadat do naší cílové skupiny a do střediska již nedocházel. Po ukončení školy začal pracovat a chvíli žil i mimo Ostravu.

V loňském roce do našeho střediska opět zavítal, přišel k nám s nabídkou dělat u nás dobrovolníka. Po zkušenostech, jaké s ním byly, to nevypadalo jako dobrý nápad. Nechali jsme ho proto zatím jako dobrovolníka jen na zkoušku. Ukázalo se však, že je rozumný, zodpovědný a spolehlivý. Skoro přesný opak toho drzého kluka, jak ho středisko znalo. Stal se tedy oficiálně dobrovolníkem v našem klubu.

Pomáhá nám s běžným provozem, na aktivitách, dokonce uspořádal i vlastní menší turnaj v biliardu. V současné době navíc trénuje v kopané chlapce do 15 let. Připravuje je na fotbalovou ligu. Zatím jen na místní úrovni, ale pokud vše zvládnou a budou patřit mezi nejlepší, mohou postoupit i do krajské, případně státní ligy, a dokonce je může čekat i cesta do zahraničí,“ popisuje jeden z příběhů s dobrým koncem Lenka, pracovnice v sociálních službách střediska.

Charitní středisko Michala Magone, Charita Ostrava, Bezpečnější Ostrava
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, Charitní středisko Michala Magone. Foto: Charita Ostrava

Kontakty:

Charitní středisko Michala Magone – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
A: Václava Košaře 249/12a, Dubina
T: 599 527 250, 732 632 318
E: magone@ostrava.charita.cz
Otevírací hodiny, podrobné informace o službě najdete na webu NZDM, informace o aktuálním dění na facebooku střediska.

Otevřených nebo nízkoprahových klubů pro děti a mládež je v Ostravě celkem 25. Jejich přehled najdete zde.