27/01/2022

Cílem činnosti asistentů prevence kriminality Městské policie Ostrava (APK) je zvýšení bezpečí a veřejného pořádku v sociálně vyloučených lokalitách, v blízkosti ubytoven a v jiných rizikových oblastech Ostravy. Nemalou část své aktivity zaměřují také na děti a mládež.

Asistenti prevence kriminality prostředí, ve kterém děti žijí, dobře rozumí a mají také velmi dobrou znalost lokalit, kde působí. Denně se pohybují ve vytipovaných ulicích města a v MHD, při svých pochůzkách komunikují i s dětmi. Upozorňují je na rizika jejich chování, objasní, jak se chovat správně. Často s dětmi řeší situace, které jsou v rozporu s právními předpisy nebo společenskými zvyklostmi. Mnohdy jsou první, kdo dítěti nebo dospívajícímu řekne, že jeho chování není v pořádku. Mluví s dětmi také o jednání, kterým si mohou poškodit své zdraví, jako je kouření, pití alkoholu a někdy také užívání drog nebo nebezpečný pohyb na silnicích, kolejích, ve výškách nebo v poškozených domech.

Zaměřují se také na školou povinné děti a pomáhají předcházet jejich záškoláctví. Dítě, které se pohybuje samo v dopoledních hodinách na ulici, osloví a zjišťují, proč není ve škole. Podle situace ho poučí a předají rodičům nebo strážníkům městské policie. O dětech, které zachytí opakované, městská policie vyrozumí orgán sociálně-právní ochrany dětí.

Asistent prevence kriminality, Městská policie Ostrava, Bezpečnější Ostrava
APK se spolupodílí na osvětových besedách ve školách. Foto: Městská policie Ostrava

APK se podílí na osvětových aktivitách pro děti a mládež

Asistenti prevence kriminality pomáhají realizovat také osvětové aktivity pro děti a mládež – podílejí se na zajišťování provozu dětského dopravního hřiště Městské policie Ostrava na Orebitské ulici, kam mají možnost přijít děti kdykoli v otevíracích hodinách, podílí se na zajišťování bezpečného přecházení dětí a mládeže přes přechody pro chodce v blízkosti škol.  Spolupodílí se na besedách ve školách nebo v nízkoprahových klubech a na programu příměstských táborů. Směřují děti z ulice do nízkoprahových sociálních služeb a klubů, kde odborní pracovníci pomáhají s řešením dětských těžkostí, přípravou do školy a učí děti smysluplně využít svůj volný čas. 

Asistent prevence kriminality, Městská policie Ostrava, Bezpečnější Ostrava
Asistenti prevence kriminality se podílejí na provozu dopravního hřiště v Přívoze. Foto: Městská policie Ostrava

Asistenti prevence kriminality působí v Ostravě už 10 let

Asistenti prevence kriminality působí u Městské policie Ostrava více než 10 let. Stali se důležitou složkou systému bezpečnosti ve městě, protože mají dobrou znalost místního prostředí i důvěru lidí, kteří v lokalitách žijí. Pro mnohé děti, se kterými se při své práci setkávají, jsou vzorem a inspirací.

Více o činnosti asistentů prevence kriminality v Ostravě se dozvíte také na webu Sociální věci Ostrava.

Více informací o práci s ohroženými dětmi v Ostravě najdete zde na našem webu.

Projekt „Ostrava-Asistent prevence kriminality“ je hrazen z dotací Ministerstva vnitra ČR a statutárního města Ostravy.

Ministerstvo vnitra ČR, logo, web Bezpečnější OstravaMěstská policie Ostrava, web Bezpečnější Ostrava