06/01/2022

Poslední lednový den je Dnem dětí ulice. Jeho smyslem je připomínat osud dětí, které vyrůstají v nejistých až nuzných podmínkách a jejich životní start je tak znevýhodněný oproti vrstevníkům. Také v Ostravě věnujeme pozornost práci s ohroženými dětmi a mladými lidmi.

Podporovaný systém prevence tvoří pestrá nabídka aktivit organizovaných školami a školskými zařízeními, sociálními službami, spolky i dobrovolníky.

Aktivity v ulicích Ostravy

Nejblíže dětem, tedy přímo do ulic města, kde mladí lidé tráví svůj čas, a do ubytoven, přichází dobrovolníci, terénní sociální pracovníci i pedagogové, ale také asistenti prevence kriminality, kteří jsou součástí Městské policie Ostrava. Ukazují dětem, jak smysluplně vyplnit svůj volný čas, zprostředkovávají jim společenské hodnoty a pravidla. Sportují s nimi, naslouchají jim, pomáhají zorientovat se v nelehkých životních situacích a povzbuzují je, zapojit se více. Třeba začít navštěvovat otevřené nebo nízkoprahové kluby, kterých je po celé Ostravě 25.

Otevřené kluby a nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (NZDM)

Dětem a mladým lidem až do 26 let se v nich věnují vyškolení odborníci, zejména sociální pracovníci a pedagogové. I zde působí dobrovolníci, často vrstevníci návštěvníků těchto center. Kluby a NZDM jsou otevřené všem zájemcům, jsou volně přístupné a anonymní. Nabízí bezpečný prostor pro trávení volného času a rozvíjení zájmů, ale i podporu při řešení nejrůznějších životních těžkostí nebo přípravu do školy a na přijímací zkoušky. Pestrá je i nabídka kroužků a odborné pomoci ve školách, které ohrožené děti navštěvují.

Přehled otevřených klubů a nízkoprahových zařízení pro děti a mládež najdete zde na našich stránkách.

Programy sekundární prevence

Dětem, které už s rizikovým chováním mají vlastní zkušenost, pomáhají otočit život správným směrem 4 programy tzv. sekundární prevence. A vykročit správnou nohou do samostatného života pomáhá mladým lidem z dětských domovů a výchovných zařízení také tzv. dům na půl cesty.

Další články k tématu:

Bezpečnější Ostrava, web prevence kriminality, Salesiánské středisko volného času Don Bosco Ostrava

Den dětí ulice: Don Bosco má pokračovatele i v Ostravě

Den dětí ulice (31. 1.) připomíná nejen osudy dětí, které vyrůstají bez rodinného zázemí, ale i myšlenky a práci Otce a učitele mládeže sv. Jana Bosca. Jak s dětmi ulice pracují jeho pokračovatelé?

Charitní středisko Michala Magone, Charita Ostrava, Bezpečnější Ostrava

Dětem na Dubině pomáhá středisko Michala Magone

Motivovat a podporovat děti a mladé lidi k aktivnímu přístupu při řešení obtížných situací, to je posláním nízkoprahového klubu Michala Magone na Dubině. Vytvářením bezpečného prostoru pro poradenství a zábavu jim umožňuje objevit hodnotnější prožívání jejich běžného života.

Asistent prevence kriminality, Městská policie Ostrava, Bezpečnější Ostrava

ASISTENTI PREVENCE KRIMINALITY SE V ULICÍCH OSTRAVY VĚNUJÍ I DĚTEM

Cílem činnosti asistentů prevence kriminality Městské policie Ostrava (APK) je zvýšení bezpečí a veřejného pořádku v sociálně vyloučených lokalitách, v blízkosti ubytoven a v jiných rizikových oblastech Ostravy. Nemalou část své aktivity zaměřují také na děti a mládež.

Bezpečnější Ostrava

Vzájemné soužití pomáhalo i v době pandemie na jaře 2020

Komunitní centra organizace byla opatřením vlády téměř dva měsíce uzavřena a běžná činnost všech do značné míry omezena, pracovníci přesto nezaháleli – pokračovali ve své práci s dětmi tam, kde to bylo možné – venku. Vznikla Rychlá rota Korona i Škola pod deštníkem.

Ilustrační foto: Adobe Stock, na snímku je mladý člověk, který sedí na ulici a skrývá si hlavu v dlaních