27/09/2022

Asistenti prevence kriminality (APK) jsou součástí Městské policie Ostrava už 11. rok. Pomáhají strážníkům při zvyšování bezpečí a veřejného pořádku v sociálně vyloučených lokalitách. Letos zacílili především na zlepšování bezpečnostní situace kolem ulice Jílová a na podporu aktivit pro děti. APK také pomáhají v řešení problematiky poškozování a neoprávněného užívání sdílených jízdních kol.

Bezpečnější ulice Jílová

V roce 2022 se mimo jiné své běžné činnosti více zaměřili na zvýšení bezpečnosti veřejného prostoru v ulici Jílová a jejím okolí. Ve spolupráci s výzkumnou a vzdělávací společností SocioFactor s.r.o. a členy Multidisciplinárního týmu Místo pro dialog zde vybrali 4 problematiky, na které APK zaměřují více své pozornosti:

  • znečištění veřejného prostranství komunálním odpadem a černými skládkami
  • záškoláctví
  • kouření dětí
  • BESIP (přebíhání vozovky na červenou, hraní her na vozovce, jízda na kole bez přilby a podobně)

APK se snižování vytipovaných rizik věnují ve více rovinách. Prioritně více komunikují s místními občany. V rámci pochůzkové činnosti se APK podařilo v několika případech zjistit osobu, která černou skládku vytvořila, a přimět ji, aby odpad odklidila na vyhrazené místo.

Asistenti prevence kriminality, Městská policie Ostrava, Bezpečnější Ostrava
Asistenti prevence kriminality, Městská policie Ostrava

Děti, které se dopouštějící protiprávního jednání (především záškoláctví a kouření) předávají jejich rodičům s poučením o následcích tohoto jednání a motivují je posílat děti do školy.

Asistenti prevence kriminality, Městská policie Ostrava, Bezpečnější Ostrava
Asistenti prevence kriminality, Městská policie Ostrava

Bonusové karty motivují děti k lepší školní docházce

Mentor s APK připravili i dvě na sebe navazující dvouhodinové besedy pro žáky 4. a 5. tříd základní školy, které místní děti navštěvují. Po besedě třídní učitelé dostali bonusové kartičky, kterými mohou odměňovat děti dodržující školní docházku a motivovat je k lepšímu chování a plnění školních povinností. Díky kartičkám si děti užívají bonusové aktivity na dětském dopravním hřišti, jako je jízda na plasma carech, laserová střelnice a další atrakce.

Asistenti prevence kriminality, Městská policie Ostrava, Bezpečnější Ostrava
Asistenti prevence kriminality, Městská policie Ostrava

APK také na jednání MdT přinášejí návrhy, jak přispět ke zlepšení veřejného pořádku ve zmíněné lokalitě.

APK pomáhají strážníkům s preventivními aktivitami pro děti

APK pomáhají strážníkům při zajišťování preventivních aktivit pro děti ze sociálně vyloučených lokalit. V roce 2022 se podíleli na:

  • volnočasových aktivitách pro děti na dětském dopravním hřišti provozovaném městskou policií
  • programu Dětského dne u ubytovny „Soiva“ pořádaného organizací Don Bosco
  • programu akce „Hrajeme si bez rozdílů“ pořádaném o letních prázdninách městským obvodem Vítkovice v sadu Jožky Jabůrkové

Městská policie Ostrava aktuálně zaměstnává šest asistentů prevence kriminality, kteří pracují pod vedením zkušeného strážníka-mentora.

Asistenti prevence kriminality, Městská policie Ostrava, Bezpečnější Ostrava
Asistenti prevence kriminality, Městská policie Ostrava

Projekt „Ostrava-Asistent prevence kriminality“ je hrazen z dotací Ministerstva vnitra ČR a statutárního města Ostravy.

Ministerstvo vnitra ČR, logo, web Bezpečnější OstravaMěstská policie Ostrava, web Bezpečnější Ostrava