31/01/2023

31. leden je Dnem dětí ulice. Připomíná náročný start do života dětí, které nemají dostatečné sociální a rodinné zázemí, i myšlenky a práci Otce a učitele mládeže sv. Jana Bosca. Město Ostrava podporuje řadu aktivit nabízejících těmto dětem pomoc a prostor ke kvalitnímu prožití volného času. Pojďte se seznámit!

Otevřené kluby pro děti a mládež

Otevřený klub je jednou z možností, jak vyplnit svůj volný čas, když děti a mladí lidé nechtějí být nikde organizovaní nebo zapsaní. Můžou ho navštěvovat anonymně (nebo s přezdívkou), nepravidelně, kdykoli v otvírací době. Za nic se zde neplatí.

Otevřený klub nabízí prostor, kde se mladí lidé můžou sejít, popovídat si, posedět, věnovat se některým svým zájmům, aktivně trávit svůj volný čas.

Klub je volně přístupné a otevřené místo, kde se děti a mladí lidé můžou cítit bezpečně.

Aktualizovaný přehled otevřených klubů v Ostravě najdete zde na našem webu.

Otevřené kluby podporované městem Ostrava

ORATOŘ – OTEVŘENÝ KLUB, Salesiánské středisko volného času Don Bosco nabízí širokou škálu volnočasových aktivit pro děti a mládež 6–26 let. Program je připraven na každý všední den odpoledne. Děti můžou přijít kdykoli a využít široké nabídky sportovních, pohybových, tanečních, výtvarných a hudebních kroužků. Nebo si jen tak posedět a popovídat, užít kvízy, turnaje nebo pomoc s přípravou do školy
Kontakt: Mgr. Alan Srněnský, E: ostrava.srnensky@sdb.cz
FREECOOLIN HRABŮVKAZŠ Provaznická 64
Klub pro děti a mládež (6–15 let) slouží pro žáky ZŠ Provaznická a jejich kamarády z okolních škol (vstup volný).
Děti můžou využít klub pro přípravu do školy (knihovna, kopírování, psaní domácích úkolů, projektů) nebo v něm prožít svůj volný čas. V nabídce je fotbálek se stolním tenisem, tvořivý, kreativní koutek, deskové hry a 7 notebooků s připojením na internet.
V době prázdnin je dopolední tvořivý a hravý program, na který je nutno se přihlásit.
Kontakt: E: klemsova@zsprovaznicka.cz
KLUBY BAVIDLO a BAVÍKStředisko volného času Ostrava-Zábřeh
Kluby jsou pro všechny děti (6–15 let), které nechtějí svůj volný čas ztrácet bezcílným potulováním po ulicích města a chtějí zažít nové zajímavé aktivity, vyrobit si nějaké výrobky nebo poznat nové kamarády.
Pestrý program připravují pedagogové, takže každý den děti čeká něco nového. Mimo to si děti můžou zahrát stolní fotbal, air hokej, herní konzole nebo oblíbenou deskovou hru.
Jednou týdně je turnaj v deskových nebo jiných hrách a aktivitách!
I kreativci si přijdou na své – můžou si vyzkoušet plno výtvarných technik od malování až po výrobu vlastního mýdla.
Kontakt: Oldřich Volek, E: oldrich.volek@svczabreh.cz
OTEVŘENÉ KLUBY PRO DĚTI A MLÁDEŽ Centrum sociálních služeb Ostrava
Zábřeh, Čujkovova 31
Vítkovice, Nerudova 49
Volnočasové kluby pro děti 6-16 let, které rády sportují, hrají skupinové a stolní hry, malují, vytváří kreativní výrobky nebo chtějí najít nové kamarády.
Kontakt: T: 774 774 636
OTEVŘENÝ KLUB BEDŘIŠKAspolek N.O.B.L
Klub nabízí volnočasové a vzdělávací aktivity pro děti a mládež (6–17 let) z Bedřišky a blízkého okolí. Aktivně v něm tráví čas i celé rodiny a obyvatelé osady. V nabídce je taneční, kulinářský kroužek, doučování, kreativní dílnička, pohybové hry, péče o čistotu a úpravu Bedřišky a jejího okolí a zábavné akce.
Klub pracuje v osadě Bedřiška na pomezí Hulvák a Zábřehu (MHD Ferona).
DIAMANTOVÁ STEZKA – Nízkoprahové centrum pohybových aktivit
CDU Sport centrum, Charvátská 10, Výškovice
Celoročně otevřený klub s úhradou malého vstupného pro děti a mládež ve věku cca 6–18 let, jednotlivce i party kamarádů, ze sídlišť Výškovice, Zábřeh, Hrabůvka a další.
Klub nabízí pohybové aktivity s instruktory – lezectví a hry s pěnovým míčem: zábavnou kopanou power goal anebo vybíjenou (pro mladší děti).
V klubu nejde jen o pohybové aktivity. V přátelském prostředí motivují k návykům pro úspěch v životě.
Kontakt: Miroslav Cibulec, T: 608 707 025 nebo recepce centra, T: 603 410 636
NÍZKOPRAHOVÉ KLUBY A AKTIVITY – CENTROM
Vítkovice, Sirotčí 45, T: 596 768 684
Radvanice, Ráčkova 20, T: 596 240 496
Děti a mládež (6–26 let) můžou bezplatně navštěvovat sportovní kroužek (fotbal, box, ping-pong…), doučování, taneční kroužek, vaření, jezdit na výlety (bobová dráha, laser game, trampolíny, brusle, horolezecká stěna, skate park, divadlo, koupaliště…).
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Centrom
Poskytuje podporu a pomoc dětem, mládeži a mladým lidem při řešení obtížných situací a poskytuje bezpečný prostor k trávení volného času s důrazem na jejich rozvoj. Službu mohou uživatelé využívat anonymně, kdykoli přijít i odejít, rozhodovat o tom, co budou nebo nebudou dělat.
DĚTSKÝ KLUB MICHÁLKOVICEMěstský obvod Michálkovice
Klub nabízí dětem a mládeži (6-15 let) výtvarné aktivity, keramický kroužek, sportovní a deskové hry nebo kroužek vaření.
Klub je otevřený každý všední den, o prázdninách celý den (podle programu).
Dětský klub je v přízemí budovy komunitního centra na ulici Radvanická 406/7 (v těsné blízkosti konečné zastávky MHD Michálkovice).
Kontakt: Hana Václavíková, T: 734 732 174
KLIKA KLUBY – Pavučina, o. p. s.
Na klubech jsou čtyřnozí kamarádi, děti se věnují vaření, vyrábění ze všeho možného, povídání. Kluby vedou pracovníci a dobrovolníci s velkým srdcem, kteří připravují program a naslouchají všemu, co děti prožívají.
Klub najdete na adrese Bedrnova 1, Pískové doly (zastávka autobusu č. 48).
Kontakty:
Ivo Neuvirt, T: 774 623 316
Instagram @klika.klub

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (NZDM) jsou sociální služba. NZDM nabízí dětem a mladým lidem bezpečný prostor pro pomoc a podporu při řešení problémů se vztahy k sobě samému, ve škole, s kamarády, s rodiči. Současně zde děti a mladí lidé až do 26 let můžou trávit i volný čas.

NZDM jsou bezplatné a jde do nich chodit i anonymně (pod přezdívkou).

Nízkoprahová zařízení pro děti mládež v Ostravě. Bezpečnější Ostrava, web prevence kriminality

Aktualizovaný přehled nízkoprahových zařízení pro děti a mládež v Ostravě – registrovaných sociálních služeb pro děti v sociální nouzi a obtížné životní situaci najdete zde na našem webu.

Bezpečnější Ostrava, web prevence kriminality

Další preventivní aktivity pro děti v Ostravě

Povídání o dalších aktivitách pro „děti ulice“ najdete v našem starším článku na webu. Dozvíte se o práci asistentů prevence kriminality, co je sekundární prevence a kdo se dětem s rizikovým chováním v Ostravě věnuje.