23/06/2022

„Ten, kdo vymyslel tento projekt by měl být vyznamenán!“ prohlásil jeden z šesti domovníků-preventistů, kteří už 4 roky působí v Mariánských Horách a Hulvákách. Podílí se tak na zvyšování bezpečnosti a veřejného pořádku ve vybraných městských bytových domech a jejich okolí. Město se rozhodlo úspěšnou praxi rozšířit i do dalších městských obvodů a uspořádalo seminář za účasti odborníků z Ministerstva vnitra, Ministerstva pro místní rozvoj i samotných domovníků-preventistů.

Seminář úvodním slovem zahájil náměstek primátora města Ostravy Zbyněk Pražák a poté došla naplnění i citovaná slova domovníka-preventisty: Z rukou vedoucí oddělení sociálních služeb magistrátu převzal ocenění zakladatel projektu JUDr. Tomáš Koníček. Vyznamenání má symbolickou podobu důlního koníka z heraldického znaku města Ostravy.

Náměstek primátora města Ostravy Zbyněk Pražák
a zakladatel projektu Domovník-preventista Tomáš Koníček

Přítomní odborníci přestavili filozofii projektu Domovník-preventista i jeho věcnou stránku, podmínky a možnosti financování v následujících letech.

Domovníci-preventisté v Ostravě

První domovníci-preventisté začali v Ostravě působit v roce 2018. Ostrava se inspirovala v Orlové: odborného vzdělávání i supervizí domovníků-preventistů se ujali David Pěntka, jeden z průkopníků prevence kriminality na místní úrovni v ČR a manažer prevence kriminality města Orlové, a jeho blízcí spolupracovníci. Projekt pilotně realizoval magistrát. Od roku 2019 jej převzal městský obvod Mariánské Hory a Hulváky, ve kterém domovníci působí.

Dvě domovnice-preventistky a jejich mentor na semináři představili svou práci i její smysl. Dopad projektu nejlépe ukazuje graf, na kterém je zobrazen vývoj hodnoty evidovaných škod na majetku a vybavení domů s domovníky-preventisty:

Hodnota evidovaných škol na majetku a vybavení domů, kde působí domovníci-preventisté.
Domovníci začali v Mariánských Horách a Hulvákách působit v roce 2018.
Zdroj: MOb Mariánské Hory a Hulváky

Chcete vědět víc o domovnících-preventistech?

#prevencekriminality
#prevencesemusivyplatit