13/12/2021

Co si vzít s sebou k soudu a jak se obléct

S sebou vezměte občanský průkaz nebo pas.

Oblékněte se slušně a čistě. Muži by měli mít dlouhé kalhoty a košili, ženy delší sukni a halenku. K soudu nenoste žádné zbraně (pistole, nůž). Nesmíte u jednání kouřit, jíst ani pít.

Mějte u sebe co nejméně věcí, protože před vstupem do budovy soudu jsou všichni lidé podrobeni prohlídce detektorem kovů a všechny věci rentgenem. Jděte proto k soudu o něco dříve, ať stihnete v klidu prohlídkou projít.

Jak se chovat v soudní síni

Před vstupem do soudní síně vypněte telefon. Vstoupit můžete, až když vás pozvou dovnitř.

Skoro vždy může být přítomna veřejnost, nesmí však do jednání nijak zasahovat. Vaši blízcí se mohou na soud přijít podívat, ale ne v případě, že mají být vyslechnuti jako svědci. V takovém případě musí nejdříve vypovídat před soudem a teprve potom mohou v soudní síni zůstat jako diváci. Do té doby čekají na chodbě, až je soud zavolá.

V soudní síni je buď samotný soudce (předseda senátu – samosoudce), nebo soudní senát – soudce a přísedící. Dále zapisovatelka, státní zástupce (žalobce) a váš obhájce.

Vždy mluvte jen, když vám dá soud slovo. Chovejte se slušně a zdvořile – nekřičte, nemáchejte rukama, nepoužívejte sprostá slova, neskákejte jiným do řeči. Můžete se tiše radit se svým advokátem.

Při příchodu soudce vstaňte. Stůjte, když k soudu mluvíte a také při vyhlašování rozsudku.

Platí obviněný soudní řízení?

Ano, pokud uznají vaši vinu, odsoudí vás.

Říká se tomu náklady trestního řízení. Platíte škodu poškozenému a státu platíte:

  • práci obhájce,
  • vedení trestního řízení,
  • vedení odvolacího řízení.

Na koho se obrátit?

Soudy

Okresní soud v Ostravě

A: U Soudu 4, Poruba
T: 596 972 111
E: osostrava@osoud.ova.justice.cz

Informační kancelář (informace týkající se soudního řízení včetně nahlížení do spisu)
T: 596 972 777

Krajský soud v Ostravě

A: Havlíčkovo nábřeží 34, Moravská Ostrava
T: 596 153 222
E: podatelna@ksoud.ova.justice.cz

Poradenství

Probační a mediační služba České republiky, středisko Ostrava

A: Tovární 18, Mariánské Hory
T: 731 692 774

RUBIKON Centrum, z.ú.

A: U Tiskárny 3, Přívoz
T: 778 749 778
E: ostrava@rubikoncentrum.cz