09/12/2021

Co je trestní řízení?

Postup orgánů činných v trestním řízení (policie, státní zástupce, soud), který má z časového hlediska 2 části:

Přípravné řízení, kdy:

 • zjišťují, zda se stal trestný čin
 • vyšetřují, kdo ho provedl (pachatel, podezřelý)
 • obviní konkrétního člověka (obviněný)
 • shromažďují důkazy
 • podají žalobu (obžalovaný)

Řízení soudní a vykonávací, kdy:

 • proběhne soud s obžalovaným
 • je osvobozen nebo
 • je uložen trest (odsouzený)
 • je vykonán trest

Co se považuje za trestný čin, určuje trestní zákoník (zákon č. 40/2009 Sb.). Co není v zákoně uvedeno, není trestný čin. Ale může to být třeba přestupek nebo delikt, ty se řídí jinými zákony.

Jak probíhá trestní řízení: přípravné řízení, soudní řízení a vykonávací řízení
Schéma průběhu trestního řízení

Na koho se obrátit?

Policie České republiky – Městské ředitelství policie Ostrava
A: 30.dubna 24, Ostrava-Moravská Ostrava
T: 974 721 111
E: mrpo.podatelna@pcr.cz

Okresní státní zastupitelství Ostrava
A: Francouzská 5, Ostrava-Poruba
T: 596 972 111
E: podatelna@osz.ova.justice.cz

Poradenství

Probační a mediační služba České republiky, středisko Ostrava
A: Tovární 18, Ostrava-Mariánské Hory
T: 731 692 774

RUBIKON Centrum, z.ú.
A: U Tiskárny 3, Ostrava-Přívoz
T: 778 749 778
E: ostrava@rubikoncentrum.cz

Pomoc při psychických potížích

Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s.
Rodinná poradna
A: Jahnova 12, Ostrava-Mariánské Hory
T: 605 292 252, 595 054 000
E: poradnaostrava@css-ostrava.cz

Krizové centrum Ostrava, z.s.
Nonstop provoz osobně i telefonicky
A: Ruská 94/29, Ostrava-Vítkovice
T: 596 110 882-3, 732 957 193
E: krizovecentrum@kriceos.cz

Linka důvěry Ostrava
Nonstop telefonická pomoc
T: 737 267 939
E: linka.duvery@mnof.cz

Podrobnější informace k tématu trestního řízení

Web Potřebuji právníka (Pro bono aliance)

 • rady, odpovědi na otázky, vzory právních podání, pomoct lépe se orientovat v systému právní pomoci a usnadnit nalezení pomoci, která odpovídá řešenému problému, životní situaci a finančním možnostem osoby
 • vhodné i pro pracovníky NNO, kteří hledají právní pomoc pro svého klienta

Mapa organizací v trestní justici

Web O base 

 • neziskový projekt financovaný ze soukromých zdrojů a darů
 • vše o vězení, rady a pomoc ve vězení, právní rady, poradna, diskuze, hodnocení věznic z pohledu odsouzených a jejich blízkých