13/12/2021

Z vězení se můžete dostat i dřív, než skončí váš trest. Musíte splnit podmínky dané zákonem. Lhůty jsou různé, zeptejte se ve věznici nebo svého advokáta, jaké možnosti máte vy.

Žádost podává odsouzený nebo zájmové sdružení občanů, které za vás složí záruku. Žádost pošlete soudu v místě věznice.

Co když soud mou žádost zamítne, můžu ji podat znovu?

Ano. Za 6 měsíců od pravomocného rozhodnutí o zamítnutí přechozí žádosti.

Podrobné informace o podmíněném propuštění a vzory žádostí najdete například na webu podminenepropusteni.cz (spolek Lighthouse) nebo na webu obase.cz.

Na koho se obrátit?

Poradenství (i pro příbuzné odsouzeného)

RUBIKON Centrum, z.ú.

A: U Tiskárny 3, Přívoz
T: 778 749 778
E: ostrava@rubikoncentrum.cz

Poradenství v oblasti rodinných vztahů

Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s.

Rodinná poradna

A: Jahnova 12, Mariánské Hory
T: 605 292 252, 595 054 000
E: poradnaostrava@css-ostrava.cz

Krizové centrum pro děti a rodinu

A: Bohumínská 50, Slezská Ostrava
T: 778 111 281
E: kcd@css-ostrava.cz

Věznice

Generální ředitelství Vězeňské služby ČR
informace o všech věznicích v ČR

A: Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4
T: 244 024 111

Informace o vězněných osobách jsou sdělovány pouze podle zvláštních podmínek:

  • orgánům činným v trestním řízení
  • soudům a státním zastupitelstvím
  • správním orgánům a Rejstříku trestů
  • jiným osoby, pokud na poskytnutí informace osvědčí právní zájem a jejímu sdělení nebrání zvláštní zákon (např. příbuzní nebo zaměstnavatelé) dle pravidel popsaných zde