13/12/2021

Co znamená „vést řádný život“?

To žádný zákon přesně neříká. Znamená to neporušovat zákony ani společenská pravidla – nepáchat další trestnou činnost, plnit své rodičovské povinnosti, dodržovat svoje závazky (platit dluhy), nedělat výtržnosti.

Můžu mít zase čistý trestní rejstřík?

Ano, pokud vedete řádný život. Pak můžete požádat o vymazání trestu z Rejstříku trestů. Za jak dlouho můžete požádat, záleží na době skutečně strávené ve vězení:

  • po 3 letech od propuštění z věznice, pokud trest trval maximálně jeden rok
  • po 5 letech, pokud byl trest 1–5 let
  • po 10 letech, pokud byl trest delší než 5 let
  • po 15 letech, pokud se jednalo o výjimečný trest

Pokud máte i ochranné opatření, počítá se doba až od ukončení tohoto opatření.

Žádost podáte u soudu podle vašeho trvalého bydliště, nic se neplatí. Soud zkoumá zároveň všechny tresty, které máte v rejstříku.

Pokud se jedná o podmínku (podmíněný trest), k výmazu dojde do 1 roku od rozhodnutí soudu o řádném splnění podmínky.

Trest obecně prospěšných prací a zákazu činnosti – pokud všechno proběhne v pořádku, trest je z rejstříku vymazán, jakmile skončí.

Trest domácího vězení, trest propadnutí majetku, trest propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty, trest zákazu pobytu, trest zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce nebo o peněžitý trest za úmyslný trestný čin – o výmaz můžete požádat po 1 roce řádného života. U trestu vyhoštění po 3 letech.

Na koho se obrátit?

Soudy 

Okresní soud v Ostravě

A: U Soudu 4, Ostrava-Poruba

T: 596 972 111

E: osostrava@osoud.ova.justice.cz

Informační kancelář (informace týkající se soudního řízení včetně nahlížení do spisu)

T: 596 972 777

Krajský soud v Ostravě

A: Havlíčkovo nábřeží 34, Ostrava-Moravská Ostrava

T: 596 153 222

E: podatelna@ksoud.ova.justice.cz

Poradenství

Probační a mediační služba České republiky, středisko Ostrava

A: Tovární 18, Ostrava-Mariánské Hory

T: 731 692 774

RUBIKON Centrum, z.ú.

A: U Tiskárny 3, Ostrava-Přívoz

T: 778 749 778

E: ostrava@rubikoncentrum.cz