02/11/2021

Pokud je svědkem osoba mladší 18 let a jedná se o vzpomínky, které mohou nepříznivě ovlivňovat její duševní a mravní vývoj, má výslech probíhat zvlášť šetrně a tak, aby se už nemusel znovu opakovat.

Policie má k dispozici i speciálně upravené výslechové místnosti.

Policie přizve i pracovníka orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Mohou být přizváni i rodiče. Přizvaní mohou navrhovat přerušení, odložení nebo ukončení úkonu, pokud má nepříznivý vliv na psychický stav vyslýchaného dítěte.

Na koho se obrátit?

Chcete se poradit předtím, než půjdete s dítětem k výpovědi na policii?

Orgány sociálně-právní ochrany dětí v Ostravě

Sociálně-právní ochrana dětí je na území statutárního města Ostravy zajišťována dle trvalého bydliště dítěte 7 úřady městských obvodů.

Rodinná poradna
Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s.

A: Jahnova 867/12, Mariánské Hory
T: 605 292 252 , 595 054 000
E: poradnaostrava@css-ostrava.cz

Poradna pro oběti trestné činnosti 
Bílý kruh bezpečí, z.s.

A: Jurečkova 20, Moravská Ostrava
T: 731 306 411
bezplatná non-stop linka: 116 006
E: bkb.ostrava@bkb.cz