02/11/2021

V určitých situacích máte  zákonem stanovenou povinnost protiprávní jednání oznámit – jedná se o zákonem stanovené trestné činy, které patří mezi ty nejzávažnější (vražda, těžké ublížení na zdraví, mučení, obchodování s lidmi, vydírání nebo znásilnění apod.). Jste povinni tuto skutečnost oznámit policejnímu orgánu nebo státnímu zástupci, a to i v případě že neznáte totožnost osoby, která trestný čin spáchala.

I v případě trestných činů, u nichž oznamovací povinnost stanovena není, se však můžete dostat do pozice oznamovatele a následně v trestním řízení figurovat jako svědek.

Pokud jste přítomni situaci, kdy někomu hrozí nebezpečí smrti nebo těžké újmy na zdraví, nemáte jen povinnost tuto věc oznámit, ale zejména poskytnout zraněnému potřebnou pomoc.

Na koho se obrátit?

Oznámení činu

Policie České republiky

Městské ředitelství policie Ostrava
A: 30. dubna 24, 729 91 Ostrava-Moravská Ostrava
T: 974 721 111
E: mrpo.podatelna@pcr.cz
WEB

Obvodní oddělení Policie ČR

Okresní státní zastupitelství v Ostravě
A: Francouzská 5, 708 00 Ostrava-Poruba
T: 596 972 111
596 972 777 (informační centrum)
E: podatelna@osz.ova.justice.cz
WEB

 

Můžete se obracet o radu i na organizace, které pomáhají obětem trestných činů:

Nonstop linka (bezplatně):
Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí 116 006

Pomoc a poradenství obětem trestných činů v Ostravě

Bezplatné poradenství, poskytnutí právních informací, pomoc s orientací v trestním řízení, poradenství o možnostech náhrady škody, zprostředkování mimosoudního řešení následků trestného činu, psychická podpora.

Bílý kruh bezpečí, z.s.
Poradna pro oběti trestných činů
A: Jurečkova 20, Moravská Ostrava
T: 597 489 204, 731 306 411
E: bkb.ostrava@bkb.cz

Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím
A: Jurečkova 20, Moravská Ostrava
T: 597 489 207, 739 449 275
E: ic.ostrava@bkb.cz
WEB
WEB Domácí násilí
WEB Asociace intervenčních center

Probační a mediační služba ČR
poradenství obětem trestných činů
(bez věkového omezení)
A: Tovární 18, Mariánské Hory
T: 727 940 151
E: pmsostrava@gmail.com
WEB

Vaše dohoda, z.s.
poradna pro oběti trestných činů (bez věkového omezení)
A: Karla Pokorného 447/52a, Poruba (KC Všichni spolu)
T: 777 802 453
E: infovasedohoda@gmail.com
WEB

Krizové centrum Ostrava, z.s.
krizová pomoc lidem v krizové životní situaci. Otevřeno nonstop. Bez objednání, k dispozici jsou i krizová lůžka.
A: Ruská 94/29, Vítkovice (MHD Mírové náměstí)
T: 596 110 882-3, 732 957 193
E: krizovecentrum@kriceos.cz
WEB

Terapeutická práce se zvláště zranitelnými oběťmi trestných činů
Určena pro dětské oběti do 18 let. Na objednání.
A: Ruská 94/29, Vítkovice (1. poschodí)
T: 720 951 708
E: terapiedeti@kriceos.cz
WEB

Krizové centrum pro děti a rodinu
Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s.
Pomoc pro děti a jejich blízké. Děti mohou přijít i samy. Lze anonymně.
A: Bohumínská 50, Slezská Ostrava
T: 778 111 281
E: kcd@css-ostrava.cz
WEB

Další kontakty na poradenství pro oběti trestných činů najdete zde.