Na koho se obrátit?

Probační a mediační služba České republiky, středisko Ostrava

A: Tovární 18, Ostrava-Mariánské Hory
T: 731 692 774

RUBIKON Centrum, z.ú.

A: U Tiskárny 3, Ostrava-Přívoz
T: 778 749 778
E: ostrava@rubikoncentrum.cz

Pomoc při psychických potížích

Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s.
Rodinná poradna

A: Jahnova 12, Ostrava-Mariánské Hory
T: 605 292 252, 595 054 000
E: poradnaostrava@css-ostrava.cz

Krizové centrum Ostrava, z.s.
Nonstop provoz osobně i telefonicky

A: Ruská 94/29, Ostrava-Vítkovice
T: 596 110 882-3, 732 957 193
E: krizovecentrum@kriceos.cz

Linka důvěry Ostrava
Nonstop telefonická pomoc

T: 737 267 939
E: linka.duvery@mnof.cz

Soudy 

Okresní soud v Ostravě

A: U Soudu 4, Ostrava-Poruba
T: 596 972 111
E: osostrava@osoud.ova.justice.cz

Informační kancelář (informace týkající se soudního řízení včetně nahlížení do spisu)
T: 596 972 777

Krajský soud v Ostravě

A: Havlíčkovo nábřeží 34, Ostrava-Moravská Ostrava
T: 596 153 222
E: podatelna@ksoud.ova.justice.cz

Věznice

Generální ředitelství Vězeňské služby ČR
informace o všech věznicích v ČR

A: Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4
T: 244 024 111

Informace o vězněných osobách jsou sdělovány pouze podle zvláštních podmínek:

  • orgánům činným v trestním řízení
  • soudům a státním zastupitelstvím
  • správním orgánům a Rejstříku trestů
  • jiným osoby, pokud na poskytnutí informace osvědčí právní zájem a jejímu sdělení nebrání zvláštní zákon (např. příbuzní nebo zaměstnavatelé) dle pravidel popsaných zde