12/12/2021

Trestní oznámení můžete podat ústně nebo písemně (dopis, fax, e-mail).

Oznámení je povinen převzít každý útvar Policie ČR a každé státní zastupitelství.

Pokud chcete být informováni o tom, jak bylo oznámení vyřízeno, musíte o podání této informace požádat.

Co uvést v trestním oznámení:

  • kdo oznámení podává
  • co a komu se stalo
  • kdy a kde k události došlo
  • jak čin probíhal
  • co víte o pachateli (kdo to je nebo jak vypadal)
  • jaké jsou následky události

Informace pro oběti trestných činů najdete zde.

Informace pro svědky trestné činnosti najdete zde.

Na koho se obrátit?

Policie České republiky

Městské ředitelství policie Ostrava
A: 30. dubna 24, 729 91 Ostrava-Moravská Ostrava
T: 974 721 111
E: mrpo.podatelna@pcr.cz

Kontakty na obvodní oddělení Policie ČR

Okresní státní zastupitelství v Ostravě

A: Francouzská 5, 708 00 Ostrava-Poruba
T: 596 972 111, 596 972 777 (informační centrum)
E: podatelna@osz.ova.justice.cz