12/12/2021

Na koho se obrátit?

Charita Ostrava
Právo pro život

A: Václava Košaře 12a, Dubina
T: 599 527 250, 731 694 392, 732 632 318
E: magone@ostrava.charita.cz

Program Právo pro život je interaktivní program o fungování lidské společnosti, lidských právech, zákonech. Má za cíl zvýšení právního povědomí mladých lidí dle motta: „Vím, co mohu – znám svá práva i povinnosti“. Rozvíjí nejen znalosti, ale i praktické dovednosti, které vycházejí z nácviků, diskuzí, sdílení. Vychází z probačního programu Právo a je přizpůsoben cílové skupině.

Institut prevence, z.s.
Terapeutická skupina pro rizikové děti a mládež

A: 28. října 150, 702 00, Moravská Ostrava (budova Ostravia, a. s.)
T: 605 533 157
E: institutppp@email.cz

Projekt nabízí terapeutickou práci s dětmi a mladými lidmi, kteří se pro akutní projevy rizikového chování dostali do střetu se zákonem. Poskytuje pravidelná setkávání, a cílová skupina se jich účastní v průběhu celého roku. V rámci projektu probíhají dvě skupiny, ty jsou uzavřené a klienty do nich doporučují pracovníci OSPOD a PMS. Terapeuti systematicky a kontinuálně pracují na odbourávání negativních, rizikových, vzorců chování u zapojených dětí a mladých lidí.

Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s.
Program sekundární prevence

A: Čujkovova 1718/29, Zábřeh
T: 774 789 844
E: sekundarni.prevence@css‑ostrava. cz

Program reaguje na potřebu široce koncipované spolupráce v oblasti sekundární prevence s rodinami ohroženými rizikovým chováním dětí a mladistvých. Jeho smyslem je podpora těchto dětí a mladistvých jednak vytvořením kvalitní rozsáhlé základny zúčastněných institucí a návazných subjektů z okolí rodiny, jednak realizací konkrétní individuální a skupinové práce v těchto rodinách zintenzivněné o terénní formu.

Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava, p. o.
Nástup

A: U Studia 2654/33, Zábřeh
T: 597 494 183, 739 345 763
E: malcharova@soustav‑ostrava.cz

Program je určen především pro mladistvé uchazeče o zaměstnání v evidenci úřadu práce, kteří nedokončili profesní přípravu. Jde nám o omezení problémového chování klientů a také negativních jevů souvisejících
s dlouhodobou nezaměstnaností u nezletilých. Rozsah programu je 8 týdnů, během kterých se klienti dostanou do kontaktu se světem práce, osvojí si základní pracovní dovednosti a normy společenského chování a ověří si případné předpoklady pro další sebevzdělávání.