31/08/2021

Město Ostrava letos poprvé vyhlásilo soutěž o Nejlepší projekt prevence kriminality na místní úrovni. Ocenění předával v úterý 31. srpna v prostorách Nové radnice náměstek primátora Zbyněk Pražák. Vítěz soutěže postoupil do národní kola, pořádaného každoročně odborem prevence kriminality Ministerstva vnitra.

Cílem soutěže je ukázat, že v Ostravě vznikají inovativní projekty z oblasti prevence kriminality, které zvyšují bezpečnost občanů, a ocenit jejich realizátory za úspěšnou preventivní práci v terénu v náročném období pandemie covid-19. Všechny oceněné projekty mají několik společných jmenovatelů. Charakterizuje je mezioborová spolupráce, komplexní přístup a udržitelnost.
Konkurence mezi nominovanými projekty byla natolik vysoká, že bylo obtížné vybrat pouze jeden. V roce 2020 působilo v Ostravě 53 subjektů podporovaných městem, které realizovaly 86 preventivních aktivit a 5 sociálních služeb. Nejvíce se zaměřovaly na prevenci kriminality dětí a mládeže, dále pak na řešení problémů v sociálně vyloučených lokalitách. Vedle vítěze byly proto vyhlášeny ještě další projekty, které získaly čestná uznání. Tři ze čtyř oceněných projektů míří na naši nejmladší generaci. Čtvrtý pomáhá vytvářet pozitivní budoucnost lidem, kteří se vyrovnávají se svou minulostí.

Vítězem je projekt odborné pomoci rodinám ohroženým násilím

První místo v soutěži Nejlepší projekt prevence kriminality na místní úrovni pro rok 2021 na téma Prevence kriminality v době pandemie získalo Centrum sociálních služeb Ostrava za projekt Nechme dětem dětství. Projekt primárně zabezpečuje potřebu odborné pomoci rodinám ohroženým násilím. Program byl poprvé uveden roce 2020 v době podzimní vlny pandemie.
V období od listopadu 2020 do dubna 2021 vstoupilo do programu 21 rodin, v nichž vyrůstalo 57 nezletilých a 1 zletilé dítě. Přibližně u tří čtvrtin se podařilo do spolupráce zapojit oba rodiče, tedy jak osobu, proti které je násilí namířeno, tak osobu, která se násilí dopouští. U 65 % rodin došlo do 3 měsíců k zastavení násilí.

Čestná uznání získali:

Nejlepší projekt prevence kriminality města Ostravy 2021, Bezpečnější Ostrava
Slavnostní předání Cen prevence kriminality města Ostravy 2021

Ostrava investuje do prevence kriminality

Město Ostrava vnímá prevenci kriminality jako jeden ze základních kamenů zvyšování životního komfortu občanů. Vynakládá proto na její zajištění nemalé finanční prostředky: v roce 2020 se jednalo o téměř 38 miliónů korun, z nichž náklady města představovaly 14,5 miliónu (38 %). Podpora není jen finanční, jedná se i o vytváření prostoru pro další vzdělávání odborných pracovníků zapojených organizací, vyhledávání inovací a dobré praxe u nás i v zahraničí. Každoročně se zvyšuje i počet sportovních hřišť otevřených pro veřejnost s garantovanou kvalitou provozu, v letošním roce jich je rekordních 60 v 16 městských obvodech.