22/10/2021

Městský projekt Bezpečnější Ostrava je soubor opatření k posilování bezpečnosti v Ostravě. Nabízí občanům informace, jak ochránit sebe i svůj majetek.

Bezpečnější Ostrava reaguje na aktuální i dlouhodobé trendy kriminality ve městě, nastavuje opatření k jejich snižování a pomáhá občanům vyhnout se kriminální činnosti.

Bezpečnější Ostrava je také pracovní skupina, do které jsou zapojeni odborníci z magistrátu, Městské policie Ostrava, Policie České republiky a Dopravního podniku města Ostravy.

Smyslem aktivit je vytvářet bezpečnější Ostravu – město, kde se lidé cítí bezpečně a jsou informováni ve všech oblastech bezpečnosti a prevence kriminality.

Více informací o aktivitách projektu se dozvíte v sekci Pro vás.