Co mám dělat?

Lichva a přidružené trestné činy

Lichvář je člověk, který uzavírá s klienty pro ně hrubě nevýhodné smlouvy, využívá nátlaku, tísně, slabosti a neznalosti lidí. Například:

 • zneužívá toho, že jeho klient nemá jinou možnost, jak získat prostředky na živobytí
 • půjčuje peníze bez smlouvy, na vysoký úrok, nevydává potvrzení o vrácené částce (takže ji vymáhá i opakovaně)
 • prodává předražené potraviny nebo je nechává na dluh s vysokým úrokem
 • vyhrožuje lidem násilím a násilí proti nim také používá

Často je skutečným cílem lichvářů poskytovat půjčky osobám, které nebudou schopny své půjčky s velkou pravděpodobností splácet. Častá bývá i situace, kdy lichvář člověku poskytuje peněžní půjčky, potraviny na dluh, bydlení a nárazově i práci nebo ho nutí k protiprávním činům a ovládá tak celý jeho život.

Klient neví, jak z toho ven, lichvář má nad ním navrch a zneužívá svoji sílu a moc.

O lichvu se nejedná, pokud má člověk možnost volby, vše si rozmyslet a nabídku buď přijmout, nebo nepřijmout, i kdyby byl úrok vysoký nebo doba na vrácení příliš krátká.

Půjčky lichvářů vedou k postupnému zadlužování obětí na celý život, protože lidé si půjčují na to, aby mohli přechozí půjčku splácet, zaplétají se tak do začarovaného kruhu. Také sankce za nedodržení úmluvy můžou několikanásobně přesahovat výši půjčené částky.

Lichva je protizákonná i trestná

Smlouva uzavřená tak, že někdo zneužil tíživou situaci, nezkušenost, slabost nebo lehkomyslnost druhého, je neplatná, pokud má člověk vrátit hrubě víc, než dostal půjčeno (§ 1796 občanského zákoníku). Díky tomu lze postihovat i nepoctivé obchodníky, tzv. šmejdy. Chování lichváře, ale může být i trestným činem (§ 218 trestního zákoníku). Často se však jedná i o jiné druhy trestné činnosti nebo přestupků. Například:

 • pomluva (rozšiřování lží s cílem poškodit člověka)
 • vydírání (nucení udělat něco, co člověk nechce, nebo bránit v něčem, co chce udělat – např. jít na policii)
 • nebezpečné vyhrožování (bitím, amputací části těla, únosem blízkého člověka, zničením majetku apod.)
 • pronásledování, omezování osobní svobody (neustálé návštěvy, volání, sms, bránění někam jít nebo se vrátit domů, zamykání v bytě, věznění apod.)
 • únos
 • úmyslné ublížení na zdraví
 • loupež, krádež (berou si majetek nebo peníze, které dlužník sám vydat nechce)
 • porušování domovní svobody (návštěvy v domácnosti dlužníka přes jeho odpor nebo když není doma)
 • podomní prodej dát proklik na podomní prodej (oslovování na ulici, obcházení domů a bytů)
 • a další

Aby klient toto chování lichváře ukončil, je nutné se obrátit na policii!

Není nutné znám právní kvalifikaci činu, to je věcí policie a soudu. Stačí, když oběť popíše, co se jí děje a kdo jí ubližuje. Podrobné informace pro oběti trestných činů a kontakty na pomoc najdete zde.

Podrobnější informace k zákonné úpravě lichvy a dalšího nepoctivého jednání najdete například zde.

Zastavování zboží v zastavárnách

Jednou z možností využívanou lidmi ve finanční tísni jsou půjčky oproti zástavě majetku. Zástavní cena (výše půjčky) je stanovena po dohodě pracovníků zastavárny a majitele věci. Vzhledem k tomu, že člověk obracející se na zastavárnu je v nouzi, kývne často i na nabídku pro něj jindy nepřijatelnou. Zastavování je nevýhodné kvůli značnému podcenění skutečné hodnoty zboží. Navíc k půjčce samotné se připočítává i úrok. Po splacení je zastavená věc vrácena majiteli. Věci, které si jejich majitelé v dohodnutém termínu nevyzvednou (nevrátí peníze), dává zastavárna do volného prodeje, aby uspokojila svoji pohledávku. Smlouvy zastavárny někdy obsahují protiprávní ujednání a může se jednat i o lichvu.

Nakupování v zastavárně bývá rizikové i proto, že nabízené zboží v některých případech pochází z trestné činnosti a může si pro něj k novému majiteli přijít policie.

Na koho se obrátit?


Nejste si jistí, na kterou instituci se se svým spotřebitelským problémem obrátit? Přehledný rozcestník i s odkazy a právními normami nabízí Česká obchodní inspekce.

Ochrana spotřebitele

Česká obchodní inspekce
A: Provozní 1, Ostrava-Třebovice
T: 554 818 211 (není určeno pro dotazy spotřebitelů)
E: ostrava@coi.cz

Energetický regulační úřad
A: Masarykovo nám. 5, 586 01 Jihlava
T: 564 578 666
E: podatelna@eru.cz

Poradny v Ostravě

Sociálně-dluhová poradna
Diecézní charita ostravsko-opavská

A: Puchmajerova 10, Moravská Ostrava (blízko Masarykova nám.)
T: 596 128 309, 731 625 872, bezplatná linka 800 400 214

A: Betonářská 790/12, Muglinov (Vesnička soužití)
T: 739 552 307

A: Čujkovova 1714/21, Zábřeh
T: 739 552 307

A: Holvekova 204/44, Kunčičky
T: 731 625 872

E: poradna@dchoo.charita.cz

Poradna Charity Ostrava
Charita Ostrava

A: Jeremenkova 8, Vítkovice
T: 599 526 906, 731 625 767
E: poradna@ostrava.charita.cz

Poradna sv. Alexandra
Charita sv. Alexandra

A: Františka Formana 251/13, Dubina
T: 596 611 207, 731 625 840
E: poradna@alexandr.charita.cz

Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace, z.s.
A: tř. 28. října 148, Moravská Ostrava (naproti krajského úřadu)
T: 542 210 549, 724 021 144
E: poradna@asociace-sos.cz

Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.
A: Přemyslovců 50, Mariánské Hory
T: 596 111 252, 606 382 280
E: ostrava@sos-msk.cz

OBČANSKÁ PORADNA Ostrava
Slezská diakonie

A: Štramberská 47, Mariánské Hory a Hulváky (ředitelství Vítkovic)
T: 734 645 275
E: obcan.ov@slezskadiakonie.cz

Občanská poradna SPOLEČNĚ-JEKHETANE
SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o.p.s.

A: U Tiskárny 3, Přívoz (blízko hlavního nádraží)
T: 596 113 890, 602 248 693

A: Dělnická 20, Poruba
T: 591 124 979, 778 059 313

E: poradna@jekhetane.cz

Sociálně právní poradna
Vzájemné soužití o.p.s.

A: Bieblova 8, Moravská Ostrava (blízko Dolu Jindřich)
T: 596 128 401, 596 128 402, 777 760 197
E: poradna@vzajemnesouziti.cz