29/12/2021

Mezi obchodníky a zprostředkovateli různých služeb veřejnosti se občas objeví i ti nepoctiví, jejichž cílem není uspokojit potřeby zákazníka, ale nekalým jednáním obohatit sami sebe. Vžilo se pro ně označení „šmejdi“ podle názvu dokumentárního filmu Silvie Dymákové. Můžete se s nimi setkat snad ve všech odvětvích obchodu a služeb. Jak šmejdům nenaletět? Jak se bránit proti jejich praktikám?

Co mám dělat?

Jak nenaletět šmejdům

Zákonné podmínky na ochranu spotřebitele se týkají obchodů uzavíraných mezi zákazníky a obchodníky-podnikateli (fyzické nebo právnické osoby). Pokud je prodávajícím soukromá osoba – občan, ochrana spotřebitele není tak silná. Neplatí například právo vrátit zboží bez udání důvodu do 14 dnů a povinnost vyřídit reklamaci do 30 dnů pod sankcí odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího. Nespokojenost s obchodem mezi dvěma soukromými osobami je nutné řešit vzájemnou dohodou, případně mimosoudním sporem či soudní cestou.

Nepropadejte panice, jednejte

Často je možné od spotřebitelské smlouvy odstoupit, případně smlouvu uzavřenou za zjevně nevýhodných podmínek, v tísni, pod nátlakem prohlásit za neplatnou nebo upravit tak, aby se podmínky narovnaly. Podrobné informace najdete například zde nebo zde. Neváhejte obrátit na některou z poraden (kontakty na najdete níže) nebo přímo na advokáta.

Na koho se obrátit?

Nejste si jistí, na kterou instituci se se svým spotřebitelským problémem obrátit? Přehledný rozcestník i s odkazy a právními normami nabízí Česká obchodní inspekce.

Ochrana spotřebitele

Česká obchodní inspekce
A: Provozní 1, Ostrava-Třebovice
T: 554 818 211 (není určeno pro dotazy spotřebitelů)
E: ostrava@coi.cz

Energetický regulační úřad
A: Masarykovo nám. 5, 586 01 Jihlava
T: 564 578 666
E: podatelna@eru.cz

Poradny v Ostravě

Sociálně-dluhová poradna
Diecézní charita ostravsko-opavská

A: Puchmajerova 10, Moravská Ostrava (blízko Masarykova nám.)
T: 596 128 309, 731 625 872, bezplatná linka 800 400 214

A: Betonářská 790/12, Muglinov (Vesnička soužití)
T: 739 552 307

A: Čujkovova 1714/21, Zábřeh
T: 739 552 307

A: Holvekova 204/44, Kunčičky
T: 731 625 872

E: poradna@dchoo.charita.cz

Poradna Charity Ostrava
Charita Ostrava

A: Jeremenkova 8, Vítkovice
T: 599 526 906, 731 625 767
E: poradna@ostrava.charita.cz

Poradna sv. Alexandra
Charita sv. Alexandra

A: Františka Formana 251/13, Dubina
T: 596 611 207, 731 625 840
E: poradna@alexandr.charita.cz

Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace, z.s.
A: tř. 28. října 148, Moravská Ostrava (naproti krajského úřadu)
T: 542 210 549, 724 021 144
E: poradna@asociace-sos.cz

Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.
A: Přemyslovců 50, Mariánské Hory
T: 596 111 252, 606 382 280
E: ostrava@sos-msk.cz

OBČANSKÁ PORADNA Ostrava
Slezská diakonie

A: Štramberská 47, Mariánské Hory a Hulváky (ředitelství Vítkovic)
T: 734 645 275
E: obcan.ov@slezskadiakonie.cz

Občanská poradna SPOLEČNĚ-JEKHETANE
SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o.p.s.

A: U Tiskárny 3, Přívoz (blízko hlavního nádraží)
T: 596 113 890, 602 248 693

A: Dělnická 20, Poruba
T: 591 124 979, 778 059 313

E: poradna@jekhetane.cz

Sociálně právní poradna
Vzájemné soužití o.p.s.

A: Bieblova 8, Moravská Ostrava (blízko Dolu Jindřich)
T: 596 128 401, 596 128 402, 777 760 197
E: poradna@vzajemnesouziti.cz