29/12/2021

Při uzavírání smluv o dodávkách energií je velký rozdíl, jestli ji uzavřete s dodavatelem (energie dodává přímo) nebo zprostředkovatelem (přeprodává nabídky dodavatelů). Jejich činnost se řídí různými předpisy a významný rozdíl je i v možnostech odstoupení od uzavřené smlouvy. Problémy se zprostředkovateli se zabývá Česká obchodní inspekce (ČOI), problémy s dodavateli Energetický regulační úřad (ERÚ).

Lidé, kteří zvoní u dveří bytů nebo vás oslovují na ulici, jsou zprostředkovatelé. Chtějí získat váš souhlas, aby za vás mohli jednat s dodavateli, tedy se společnostmi, které vlastní elektřinu nebo plyn. Dokud platí plná moc, kterou jim podepíšete, nemůžete sami ovlivnit, kdo a za jakou cenu vám bude energie dodávat. Vypovězení smlouvy s nimi bývá spojeno s nemalými peněžními pokutami. Stejně tak vám hrozí sankce za předčasné vypovězení smlouvy stávajícímu dodavateli.

V textu se dále dozvíte:

Aktuálně: Skončil váš dodavatel energií nebo platíte neúměrně vysoké zálohy?

Informační leták magistrátu se základními informacemi a kontakty na poradenství

Informační leták magistrátu města Ostravy pro občany, kterým zkrachoval dodavatel energií nebo platí neúměrně vysoké zálohy.

Podrobné informace magistrátu k problematice dodavatelů energií na webu Sociální věci Ostrava.

Co mám dělat?

Nenechte se nachytat od energetických šmejdů

  • Pracovníci, kteří skutečně kontrolují měřidla nebo technický stav zařízení, nenabízejí prodej energií.
  • Pracovníci ERÚ, ČOI ani dalších státních institucí nenabízejí smlouvy o dodávkách energií ani nechodí po bytech kontrolovat faktury apod.
  • Tvrdí vám člověk u dveří nebo v telefonu, že zastupuje nějakou energetickou firmu nebo úřad? Ať vám to dokáže! Pravost jeho tvrzení si můžete ověřit přímo u jeho zaměstnavatele.
  • Neberte si dárky (žárovky „za korunu“ už mnoho lidí stály tisíce), nepřistupujte na nabídky „zdarma“ po splnění nějaké podmínky. Nedávejte souhlasy po telefonu (smlouvu lze totiž uzavřít i telefonicky!).
  • Obchází po vašem domě nebo ulici podomní obchodníci? Ihned volejte 156 městskou policii – v Ostravě je tento druh prodeje zakázán.

Aukce energií

Podstatou aukce ceny energií je, že zprostředkovatel shromáždí větší počet zájemců o dodávky, o které soutěží dodavatelé. Výsledkem je cena dodávek nižší než při běžných tarifech dodavatelů. Riziky aukcí jsou:

  • udělení plné moci zprostředkovali, který potom za zákazníka bez dalších konzultací uzavírá smlouvy s dodavateli, a to i opakovaně (smlouva o dodávkách je na dobu určitou, plná moc na dobu neurčitou)
  • zákazník před podpisem smlouvy nezná podmínky budoucího dodavatele, přesto se zavazuje smlouvu uzavřít
  • u některých zprostředkovatelů nebývá písemně garantováno, že výsledkem aukce bude cena nižší, než má zákazník nyní

Aukce může být dobrým způsobem, jak získat nízkou cenu energií, ale pouze budete-li opatrní:

  • Zjistěte si konkrétní podmínky aukce – co přesně se soutěží (jen cena silové elektřiny nebo i ostatní poplatky, např. platba za jistič).
  • Zjistěte si, kdy bude smlouva uzavřena (seriózní zprostředkovatel nabízí konečný podpis smlouvy až v okamžiku, kdy je známa vysoutěžená cena), jaké máte možnosti od smlouvy a plné moci odstoupit nebo ji vypovědět, zda jsou s tím spojeny nějaké sankce a v jaké výši.

Aukce bývají prezentovány jako bezplatné a nezávazné, často se však stává, že zákazník je nucen uhradit pokuty za nedodržení závazku, např. dřívější ukončení smlouvy nebo odvolání plné moci.

Stává se také, že aukce je jen fingovaná, žádná soutěž neproběhne a cílem zprostředkovatelů je získat co nejvíce nových klientů dodavateli, pro kterého pracují.

Odstoupení/výpověď smlouvy uzavřené mimo provozovnu (v domácnosti, po telefonu, na ulici, na výstavě apod.)

Od smlouvy o dodávkách energií uzavřené mimo provozovnu držitele licence (pobočka, kontaktní místo), můžete bez sankcí odstoupit do 14 dnů od uzavření nebo ji vypovědět nejpozději 15. dne po zahájení dodávek. Vzor odstoupení a výpovědi najdete na stránkách ERÚ.

Dostali jste nabídku a chcete zjistit, jestli je opravdu výhodná?

Potřebuje překontrolovat správnost vyúčtování dodávky energií (elektřina, plyn)?

Kalkulačky a srovnávače nabídek v energetice Energetického regulačního úřadu

Potřebujete více informací?

Informace pro spotřebitele Energetického regulačního úřadu (ERÚ)

Informace České obchodní inspekce (ČOI) k aukcím a podomnímu prodeji energií.

Brožura Jak se vyznat v energetice a podrobné informace na stránkách dTestu.

Na nekalé praktiky prodejců upozorňuje i Deklarace dodavatelů elektřiny a plynu na ochranu spotřebitele iniciovaná Svazem obchodu a cestovního ruchu, ČOI a ERÚ. K tématu vytvořili specializované webové stránky Šmejdům zmar.

Na koho se obrátit?


Nejste si jistí, na kterou instituci se se svým spotřebitelským problémem obrátit? Přehledný rozcestník i s odkazy a právními normami nabízí Česká obchodní inspekce.

Ochrana spotřebitele

Česká obchodní inspekce
A: Provozní 1, Ostrava-Třebovice
T: 554 818 211 (není určeno pro dotazy spotřebitelů)
E: ostrava@coi.cz

Energetický regulační úřad
A: Masarykovo nám. 5, 586 01 Jihlava
T: 564 578 666
E: podatelna@eru.cz

Poradny v Ostravě

Sociálně-dluhová poradna
Diecézní charita ostravsko-opavská

A: Puchmajerova 10, Moravská Ostrava (blízko Masarykova nám.)
T: 596 128 309, 731 625 872, bezplatná linka 800 400 214

A: Betonářská 790/12, Muglinov (Vesnička soužití)
T: 739 552 307

A: Čujkovova 1714/21, Zábřeh
T: 739 552 307

A: Holvekova 204/44, Kunčičky
T: 731 625 872

E: poradna@dchoo.charita.cz

Poradna Charity Ostrava
Charita Ostrava

A: Jeremenkova 8, Vítkovice
T: 599 526 906, 731 625 767
E: poradna@ostrava.charita.cz

Poradna sv. Alexandra
Charita sv. Alexandra

A: Františka Formana 251/13, Dubina
T: 596 611 207, 731 625 840
E: poradna@alexandr.charita.cz

Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace, z.s.
A: tř. 28. října 148, Moravská Ostrava (naproti krajského úřadu)
T: 542 210 549, 724 021 144
E: poradna@asociace-sos.cz

Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.
A: Přemyslovců 50, Mariánské Hory
T: 596 111 252, 606 382 280
E: ostrava@sos-msk.cz

OBČANSKÁ PORADNA Ostrava
Slezská diakonie

Poradna nesepisuje návrh na insolvenci/osobní bankrot.

A: Štramberská 47, Mariánské Hory a Hulváky (ředitelství Vítkovic)
T: 734 645 275
E: obcan.ov@slezskadiakonie.cz

Občanská poradna SPOLEČNĚ-JEKHETANE
SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o.p.s.

A: U Tiskárny 3, Přívoz (blízko hlavního nádraží)
T: 596 113 890, 602 248 693

A: Dělnická 20, Poruba
T: 591 124 979, 778 059 313

E: poradna@jekhetane.cz

Sociálně právní poradna
Vzájemné soužití o.p.s.

A: Bieblova 8, Moravská Ostrava (blízko Dolu Jindřich)
T: 596 128 401, 596 128 402, 777 760 197
E: poradna@vzajemnesouziti.cz