31/12/2021

Preventivně:

 • Nevyvolávejte konflikty, respektujte ostatní.
 • Nesdělujte o sobě citlivé informace – osobní údaje, osobní fotografie své nebo jiných lidí včetně dětí, hesla, osobní problémy, sexualita apod. Cokoli napíšete na internet (i do soukromých zpráv), ztrácíte nad tím kontrolu (z čehokoli lze udělat screenshot – snímek obrazovky).
 • Nebuďte příliš důvěřivá/ý (výzkumy ukazují, že většina lidí ve virtuální komunikaci lže).
 • Seznamte se s pravidly používaných služeb, aplikací.
 • Seznamte se s riziky elektronické komunikace a sdílení na internetu.

Dále se dozvíte:

Jak se bránit útokům

 • Ukončete komunikaci.
 • Blokujte útočníka (zprávy, hovory, změnit svůj účet), nahlaste ho poskytovateli služby.
 • Oznamte útok, schovejte si důkazy (snímky obrazovky apod.).

Dejte si pozor na sexting

 • Nepořizujte a neposílejte intimní fotografie, videa, textové zprávy.

Chraňte se před kybergroomingem

Kybergrooming je manipulace v kyberprostoru s cílem přimět oběť k osobní schůzce. Agresor se obvykle vydává za někoho jiného, postupně v ní buduje důvěru (týdny i měsíce) a přinutí ji k osobní schůzce s cílem oběť zneužít nebo využít, vystavit násilí. Ohroženy jsou především děti.

 • Komunikujte s neznámými osobami opatrně, zejména pokud vás taková osoba sama kontaktuje. Ideálně vůbec neodpovídejte.
 • Nepřidávejte si neznámé osoby do přátel.
 • Nebuďte příliš důvěřivá/ý (výzkumy ukazují, že většina lidí ve virtuální komunikaci lže).
 • Nesdělujte o sobě citlivé informace – osobní údaje, osobní fotografie své nebo jiných lidí včetně dětí, hesla, osobní problémy, sexualita apod. Cokoli napíšete na internet (i do soukromých zpráv), ztrácíte nad tím kontrolu (z čehokoli lze udělat screenshot – snímek obrazovky).
 • Ověřujte si identitu osob, se kterými komunikujete na internetu:
  • požádejte o rozhovor po telefonu,
  • zeptejte se svých známých, jestli se tímto člověkem někdy osobně setkali a odkud ho znají,
  • požádejte o vytvoření fotografie podle vašich instrukcí,
  • požádejte o videohovor (dejte pozor na zfalšovaná videa – útočník se obvykle vymlouvá, že mu nejde zvuk).
 • Nechoďte na osobní schůzku s osobou, kterou znáte jen z internetu.

Chcete vědět víc? Koukněte na informace našich kolegů z projektu E-Bezpečí.

Chránit se před podvody s webovou kamerou

 • Nespoléhejte jen na ověření totožnosti, které vám nabídne protějšek.
 • Osobu, se kterou přes kameru komunikujete, požádejte, aby ihned něco udělala (například napsala něco na papír).
 • V podvržených videozáznamech chybí zvuk.

Chcete vědět víc? Koukněte na informace našich kolegů z projektu E-Bezpečí.

Co mám dělat?

Myslíte si, že váš blízký potřebuje pomoc, ale máte obavu s ním o tom mluvit?

 • Vy sami se můžete obrátit na některého z odborníků uvedených v seznamu Na koho se obrátit, nebo člověku, který podle vás potřebuje pomoc, přeposlat informace a kontakty s komentářem, že by se někdy někomu mohly hodit.
 • Pokud chcete být diskrétní, můžete to udělat i formou hromadné zprávy více lidem nebo sdílením na sociálních sítích: Narazil/a jsem na tyhle zajímavé informace, posílám dál, třeba se budou někomu hodit…Tipy na ověřené zdroje informací jsou uvedeny v části jak se bránit falešným zprávám.
 • Zkuste najít besedu na téma bezpečnosti na internetu ve vašem blízkém okolí a pozvěte tohoto člověka s tím, že vás téma zajímá a ať vás doprovodí (pořádají je komunitní centra, rodičovská centra, centra volného času, neziskové organizace, městská policie, kluby seniorů apod.). Nebo sami takovou besedu u vás iniciujte.

Pokud se jedná o dítě, neváhejte kontaktovat metodika prevence ve škole, kterou navštěvuje.

Někdo se vám svěřil se svým problémem nebo vás požádal o pomoc?

Pamatujte, že svěřit se s touto situací mohlo být pro vašeho blízkého velmi obtížné. Obtížnou situaci může vnímat jako své selhání, stydět se za ni, obávat se zesměšnění, a to i když ji nezavinil. Často se jedná o velmi choulostivé situace. Pro některé lidi je hledání pomoci u druhých jen dalším důkazem, že jsou neschopní. Pokud se odvážil vám svěřit, znamená to, že vám důvěřuje.

Co dělat, když se vám někdo svěří s problémem?

 • Snažte se, aby z vás cítil podporu. Buďte vstřícní a trpěliví.
 • Zachovejte klid a naslouchejte.
 • Ujistěte jej, že udělal správně, když se rozhodl hledat pomoc, a oceňte jeho statečnost.
 • Vyjádřete pochopení pro to, jak se cítí.
 • K situaci se vyjadřujte věcně. Odsuzování, výčitky, křik ani vyhrožování ničemu nepomohou, poškozený už si jich užil dost sám v sobě.
 • Ani v dobrém úmyslu nesnižujte význam situace pro oběť (nebagatelizujte, nezesměšňujte), ani ji nedramatizujte.
 • Vyhledejte společně více informací, v případě jakýchkoli pochybností kontaktujte odborníky nebo rovnou policii. Kontakty najdete v části Na koho se obrátit.
  • Jedná-li se o dítě, kontaktujte školního metodika prevence.
 • Nabídněte doprovod.

Na koho se obrátit?


Nebuď oběť! – Rizika internetu a komunikačních technologií, z.s.
Podrobné informace o bezpečném využívání moderních technologií, preventivní aktivity pro školy, rodiče a dětské skupiny. Působí v Ostravě a okolí.

On-line poradna E-Bezpečí
Bezplatné poradenství pro děti a dospělé zaměřené na rizika používání internetu.

Projekt E-Bezpečí
Aktivity Univerzity Palackého v Olomouci k prevenci, vzdělávání, výzkumu, intervenci a osvětě rizikového chování na internetu. Detailní, komplexní, certifikované.
Videokurz pro rodiče
Online kurz s youtuberem Jirkou Králem pro děti i rodiče
Sexting a rizikové chování českých dětí v kyberprostoru
Bezpečně v kyber – detailně zpracované přehledné informace o celé problematice (64 stran nabitých informacemi).

STOPonline.cz
Linka pro nahlášení nezákonného obsahu.

Internetem Bezpečně Vzdělávací projekt organizace you connected, z.s., který se snaží předcházet následkům online hrozeb a snižovat množství protiprávního jednání v kyberprostoru.
Brožura pro děti Internetem Bezpečně ve formátu .pdf.

BEZPEČNĚ ONLINE Webové stránky neziskové organizace Národní centrum bezpečnějšího internetu zaměřené na oblast bezpečnějšího užívání internetu a prevenci internetové kriminality (Teenageři a komunikace, Teenageři a hry, Informace na internetu, Problematický obsah, Nakupování na internetu, Internetové bankovnictví, Stahování a sdílení, Technická ochrana).

V SÍTI Osvětová kampaň k tématu sexuálního zneužívání dětí na internetu.

#martyisdead Seriál o závažné kyberšikaně, který jako jediný český pořad v dějinách získal prestižní cenu Emmy.

Minimalizace šikany – web a komplexní program, který pomáhá školám.

Nenech to být – webová a mobilní aplikace – anonymní oznamovací kanál pro šikanu, kyberšikanu, sexuální obtěžování, vydírání, sebepoškozování, fyzické násilí a další trápení, ale např. i korupci. Je zapojeno více než 1 800 škol, postupně se připojují i firmy (zaměstnavatelé).

Policie ČR – Městské ředitelství policie Ostrava

Krizová linka 158
T: 974 725 208
E: krpt.pio@pcr.cz

ŘEKNI NE! Podrobný materiál Policie ČR o online sexuálním nátlaku a vydírání pro děti, jejich kamarády, rodiče i pedagogy.

Městská policie Ostrava

Krizová linka 156
T: 720 735 125
E: info@mpostrava.cz

Krizové centrum Ostrava, z.s.
Pomoc lidem v krizové životní situaci a psychické tísni. Otevřeno NON-STOP.

A: Ruská 94/29, 703 00 Ostrava-Vítkovice
T: 596 110 882-883, 732 957 193
E: krizovecentrum@kriceos.cz

Linka bezpečí
Bezplatné poradenství dětem a rodičům, kteří potřebují pomoc.

Linka pro děti: 116 111
Rodičovská linka: 606 021 021

Dětské krizové centrum
Speciální telefonní linka zaměřená na rizika kyberprostoru
T: 778 510 510

Knihy