05/12/2021

Vyhlášky a nařízení města Ostravy vztahující se k tématu nakupování

Oblasti s placeným stáním:

Užívání veřejného prostranství (zábor a poplatek):

  • obecně závazná vyhláška č. 18/2019
  • poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění reklamních zařízení, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání prostranství pro reklamní akce,
  • správcem poplatku je příslušný úřad městského obvodu
  • mapa lokalit

Regulace reklamy na veřejně přístupných místech:

Zákaz konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství:

Na koho se obrátit?

Kontaktní centrum Magistrátu města Ostravy

T: 800 990 980 (volání zdarma)
T: 599 499 311

Spojovatelka (magistrát, úřady městských obvodů)

T: 599 444 444

Adresa elektronické podatelny:posta@ostrava.cz

Další elektronické adresy: info@ostrava.cz