06/12/2021

Všímejte si vozidel, která dlouho stojí na jednom místě a nikdo se o ně nestará. Může se jednat i o vozidla odcizená, která jejich majitel marně hledá. Nepojízdná auta blokují parkovací místa.

Autovrak je vozidlo technicky nezpůsobilé k provozu, včetně vozidel s neplatnou technickou kontrolou déle než 6 měsíců.

Co mám dělat?

Autovrak nahlaste přes aplikaci čistá OVA, na příslušný úřad městského obvodu nebo upozorněte strážníka na ulici.

K odstranění autovraku je příslušný správce komunikace.

Nečekejte, že vrak hned zmizí:

  • probíhá hledání majitele vozidla (často nemá registrační značku)
  • majitel je vyzván, aby v zákonné lhůtě 2 měsíců vrak odklidil
  • teprve poté je možné vrak odtáhnout

Odtažené vozidlo je po dobu 1 měsíce odstaveno na záchytném parkovišti a poté nabídnuto v aukci. Aukce pořádají jednotlivé městské obvody.

Bylo vaše vozidlo odtaženo?

Kontaktujte Městskou policii Ostrava na bezplatné lince 800 199 922.

Více informací najdete zde na stránkách městské policie.