07/12/2021

Workoutová hřiště jsou určena k pohybu, cvičení, rehabilitaci, sportovní a zábavní hře.

  • Dodržujte provozní řád a pravidla použití jednotlivých sportovních prvků.
  • Sportovní konstrukce používejte jen s vahou svého těla.
  • Respektujte pravidla bezpečného chování a buďte ohleduplní k ostatním návštěvníkům.
  • Jakékoli poškození sportovních prvků nahlaste provozovateli.
  • Necvičte na sportovních prvcích za nepříznivých povětrnostních a klimatických podmínek a pod vlivem návykových látek.

Fitness hřiště pro seniory

Venkovní workoutové hřiště určené k procvičení všech partií těla (posílení nohou a zádových svalů, zvedání zátěže, strečinkové protahování, procvičování stability a šlapání na kole).