06/12/2021

Městská policie Ostrava využívá kamerový systém, který umožňuje efektivně reagovat na zjištěná protiprávní jednání a může nahradit i absenci svědků.

Kamery pomáhají odhalovat přestupky, sledovat situaci v silničním provozu.

Záběry z kamer mohou sloužit Policii ČR v důkazním řízení či identifikaci pachatele trestného činu.

Kamerový systém tvoří přes 700 kamer obsluhovaných v nepřetržitém provozu na 9 stanovištích.

Automatizované měření rychlosti a dokumentace jízdy na červenou v Ostravě

Mapa s přehledem kamer v Ostravě