23/08/2023

Děti jsou nejzranitelnějšími účastníky silničního provozu. Vzhledem ke své výšce, nedostatečným znalostem, horší orientaci v provozu i malým zkušenostem v odhadování rychlosti a vzdálenosti patří k nejohroženějším. Na začátku září se vrací ke svým povinnostem po dvou měsících volna a někteří jdou sami do školy nebo do odpoledních kroužků úplně poprvé. Co by měli umět, než vyrazí sami na ulici?

V článku se dozvíte:

V minulém článku jsme vám nabídli doporučení, jak s dětmi bezpečně natrénovat cestu do školy nebo kroužků. Tohle jsou naše základní tipy:

  • Opakovaně s dítětem projděte trasu, kterou bude chodit samo. Udělejte si z toho hru, jako je třeba hledání pokladu nebo komentovaná prohlídka, při které dítě upozorníte na různá úskalí i záchytné body. Nechce dítě namalovat mapu, požádejte ho, ať vás trasou samo provede.
  • Naučte dítě bezpečně přecházet silnici – využívat přechody pro chodce, řádně se rozhlédnout (vlevo –> vpravo –> vlevo –> přejít), nevstupovat do vozovky mezi zaparkovanými auty.
  • Vybavte dítě pestrobarevným oblečením a reflexními prvky na tělo, obuv i batoh.

Před vstupem do vozovky je důležité navázat s řidičem přijíždějícího auta oční kontakt, ujistit se, že chodce vnímá a pouští ho. Řidiči, dejte dítěti znamení, že o něm víte.

Přesvědčte se, že dítě správně rozumí signálům na semaforu a umí používat chodecké tlačítko na semaforu. Zajímavá fakta o fungování semaforů najdete v článku níže – například zjistíte, jestli má smysl používat žluté chodecké tlačítko a mačkat do vícekrát za sebou.

S dětmi vybírejte přechody pro chodce, kde jsou v ranních a poledních hodinách hlídky strážníků a asistentů prevence kriminality. Jsou na trasách, kudy děti nejčastěji chodí do škol, například ze zastávek MHD. Podporujte důvěru dětí v policisty a strážníky. V MHD se děti mohou s důvěrou obracet o radu a pomoc na asistenty přepravy.

Pro děti jsou dospělí neustálým příkladem. Když vidí, že přechází na červenou, přebíhají za stojícím autobusem nebo přecházejí cestu s pohledem upřeným do mobilu, chovají se stejně. Jenže jim chybí zkušenost v odhadnutí času a vzdálenosti.

Bezpečně po cestě do školy i do kroužků

V článku se dozvíte, co můžete jako rodič udělat pro větší bezpečnost svého dítěte, co můžete udělat jako řidič nebo jak zvýšit bezpečnost dítěte v MHD.

Zvídavé otázky k semaforům u přechodů pro chodce

Má smysl používat žluté tlačítko na sloupu semaforu? Jak funguje?
Žluté chodecké tlačítko na sloupu semaforu u přechodu pro chodce dává řízení dopravy znamení, že chodec chce přejít. Má smysl ho používat. Bez tohoto znamení signalizace často zelenou pro chodce do svého cyklu vůbec nezařadí.

Na některých přechodech u křižovatek žlutá tlačítka nejsou, protože semafor se spouští automaticky, pokud auta projíždí mimo tento přechod.

Modré tlačítko nepřivolává zelenou – slouží jen pro nevidomé a slabozraké, kteří si díky němu spustí zvukovou signalizaci přechodu, u kterého stojí.

Blikne zelená rychleji, když mačkám opakovaně žluté tlačítko?
Ne. Semafor je nastavený tak, že reaguje na první signál. Podle něj spustí proces řízení dopravy. Někdy se zdá, že zastavení dopravy trvá příliš dlouho. To může být třeba tím, že projíždí vozidlo MHD, které má v dopravě přednost.

Proč po zelené blikne červená, i když jsou chodci sotva v polovině přechodu? Máme se pak na přechodu bát?
Na některých přechodech se zelená a červená střídají rychleji, než chodci stihnout dojít na druhou stranu. Ale i když už blikne červená, jsou semafory nastavené tak, aby chodci stihli přejít dřív, než auta zase dostanou zelenou. Zároveň platí, že i když je chodec na přechodu už na červenou, má přednost.

Do školy bezpečně na koloběžce nebo kole

Koloběžky jsou ve městech oblíbený dopravní prostředek. Jsou rychlé, skladné a jednoduše ovladatelné. Víte, jestli pro jízdu na koloběžce platí pravidla pro chodce, nebo pro cyklisty? Možná vás to překvapí – zákon o provozu na pozemních komunikacích říká, že pro jízdu na koloběžce platí stejná pravidla jako pro jízdu na kole. Jaká to jsou?

Základní pravidla pro jízdu na koloběžce a kole:

  • jen dítě mladší 10 let může jet po chodníku, ostatní musí jet po silnici nebo cyklostezce
  • jen dítě starší 10 let může jet samo po silnici, do té doby pouze v doprovodu osoby starší 15 let
  • v pěších zónách můžou koloběžkaři a cyklisté jezdit, jen pokud to výslovně povoluje značka
  • při jízdě na koloběžce a kole neplatí přednost na přechodu pro chodce – pouze v případě, že jezdec z koloběžky sestoupí a vedete ji, stává se chodcem a má na přechodu přednost před jedoucími vozidly nebo se může pohybovat po chodníku
  • použití ochranné přilby je povinné do 18 let
  • jezdec dává znamení o změně směru jízdy, když odbočuje, vjíždí na pozemní komunikaci nebo předjíždí

Pro koloběžku platí stejná povinná výbava jako pro kola – odrazky, zadní i přední brzda, bílé a červené světlo za snížené viditelnosti.

Více o bezpečné jízdě na kole nebo koloběžce se dozvíte v části webu Jsem cyklista.

Přijďte s dětmi trénovat BESIP na dopravní hřiště

Bezpečné způsoby, jak se pohybovat po silnicích, můžete s dětmi hravě nacvičovat i na 8 dopravních hřištích po celé Ostravě. Na některých si můžete i vypůjčit kolo nebo koloběžku. Vstup je bezplatný. Na hřišti Orebitská pořádají strážníci pro děti i různé akce.

Bezpečí kola nebo koloběžky zvyšuje ochranné značení

Radost z jízdy může zkazit obava z krádeže kola nebo koloběžky. Městská policie Ostrava nabízí Ostravanům možnost bezplatně a efektivně označit svá kola, koloběžky, ale i invalidní vozíky, kočárky, chodítka a jiné kompenzační pomůcky jedním z nejmodernějších způsobů ochrany – tzv. syntetickou DNA. Označený předmět také zdokumentují a zaregistrují v mezinárodní databázi. Podrobné informace o tom, jak a proč značení funguje a jak jej získat najdete na našem webu.

Mnohé ostravské školy nabízí dětem ke zvýšení bezpečí jejich kola uzavřené cykloboxy, do kterých si kolo, přilbu nebo oblečení schovají a zamknou.