09/12/2021

Přípravné řízení je období mezi obviněním z trestného činu a zahájením soudu. Probíhá vyšetřování, státní zástupce připravuje žalobu, kterou podá k soudu.

Spolupracujte se svým obhájcem, policií, státním zástupcem, soudními znalci i soudem, zjednodušíte tím trestní řízení sobě i ostatním a můžete dosáhnout pro vás lepšího výsledku.

Ptejte se, jaké máte možnosti – jestli můžete svůj čin napravit dřív, než se dostanete k soudu a do vězení. Pokud se chcete domluvit s poškozeným na náhradě škody, zabránit vzetí do vazby nebo zjistit možnosti alternativních trestů, poraďte se se svým obhájcem a kontaktujte co nejdříve Probační a mediační službu ČR. Více najdete v kapitole Možnosti neskončit u soudu.

Období po obvinění z trestného činu a vyšetřování je stresující a náročné. Je to doba velkých nejistot, hlavou se vám honí nejrůznější myšlenky. To vše má vliv na vztahy s vaší rodinou, přáteli, mohou klesat vaše pracovní výkony a soustředěnost. Jak s tím vším naložit? Na to neexistuje jednoznačný návod. Obecně platí, že pomáhá se někomu svěřit. Je někdo, kdo by vám mohl být v této situaci oporou? Je v pořádku a přirozené říct si o pomoc. Existuje síť služeb, kde jsou lidé připraveni vás tímto nelehkým životním obdobím provést.  Obraťte se na Probační a mediační službu ČR, rodinnou poradnu nebo krizové centrum. Poradí vám i váš praktický lékař.

Co vás zajímá:

Na koho se obrátit?

Policie České republiky – Městské ředitelství policie Ostrava
A: 30.dubna 24, Ostrava-Moravská Ostrava
T: 974 721 111
E: mrpo.podatelna@pcr.cz

Okresní státní zastupitelství Ostrava
A: Francouzská 5, Ostrava-Poruba
T: 596 972 111
E: podatelna@osz.ova.justice.cz

Poradenství

Probační a mediační služba České republiky, středisko Ostrava
A: Tovární 18, Ostrava-Mariánské Hory
T: 731 692 774

RUBIKON Centrum, z.ú.
A: U Tiskárny 3, Ostrava-Přívoz
T: 778 749 778
E: ostrava@rubikoncentrum.cz

Pomoc při psychických potížích

Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s.
Rodinná poradna
A: Jahnova 12, Ostrava-Mariánské Hory
T: 605 292 252, 595 054 000
E: poradnaostrava@css-ostrava.cz

Krizové centrum Ostrava, z.s.
Nonstop provoz osobně i telefonicky
A: Ruská 94/29, Vítkovice
T: 596 110 882-3, 732 957 193
E: krizovecentrum@kriceos.cz

Linka důvěry Ostrava
Nonstop telefonická pomoc
T: 737 267 939
E: linka.duvery@mnof.cz