09/12/2021

Co je vazba

Vazba je omezení vaší osobní svobody tím, že vás umístí do vazební věznice. Do vazby se nedostanou všichni, je to jen výjimečné opatření ze závažných důvodů při podezření, že:

 • utečete, budete se skrývat, vyhýbat vyšetřování,
 • budete ovlivňovat svědky nebo další obviněné a narušovat tak vyšetřování,
 • budete pokračovat v páchání trestné činnosti.

To, že jste teď ve vazbě, neříká nic o tom, jak to celé dopadne. Neznamená to, že zůstanete ve vězení i po skončení soudu. Všechny možnosti jsou ještě otevřené.

Jak se dostanete do vazby

Vždy rozhodne soudce, může mu to navrhnout státní zástupce. Do vazební věznice vás odveze policie.

Čím může být vazba nahrazena? Možnosti dostat se ven

Vazbu jde nahradit (§ 73 trestního řádu) – buď vás do ní vůbec nevezmou, nebo pustí na svobodu, ale má to své podmínky! Vazbu nejde nahradit, pokud je podezření, že budete ovlivňovat svědky.

Vazba se nahrazuje:

 • poskytnutím záruky – vy nebo někdo jiný (osoba nebo organizace) dá slib, že na vás dohlédne, že bude hlídat vaše řádné chování
 • dohledem probačního úředníka – budete spolupracovat s Probační a mediační službou ČR a chodit na pravidelné schůzky
 • předběžným opatřením – jde o různé zákazy, které musíte dodržovat (třeba zákaz chodit na určité místo, řídit auto, pít alkohol nebo brát drogy, stýkat se s určitými osobami, navštěvovat sportovní zápasy nebo koncerty, hrát o peníze, vykonávat nějakou profesi a další)
 • peněžitou zárukou nejméně 10 000 Kč, to jde jen u některých trestných činů

Kdy vazba skončí

Pokud už není důvod vás ve vazbě držet, rozhodne státní zástupce (při vyšetřování) nebo soudce (když už probíhá soud). Poraďte se se svým obhájcem.

Jak dlouho trvá vazba

Může trvat několik týdnů, měsíců, výjimečně i let (ne víc než 4), až do ukončení trestního řízení. Záleží na tom, proč ve vazbě jste, jak se chováte a o jak závažný čin se jedná.

Mladiství (od 15. do 18. narozenin) mají podmínky vazby jiné než zletilí.

Co dělat, když máte zaměstnání

Co nejrychleji zašlete svému zaměstnavateli potvrzení, že jste ve vazbě.

Vazba je překážka v práci, kterou zaměstnavatel podle § 199 zákoníku práce omluví. Může se však stát, že přijdete o nárok na dovolenou.

Pokud máte smlouvu na dobu určitou, skončí váš pracovní poměr k datu ve smlouvě.

Jak se vzetí do vazby můžete bránit

Můžete podat stížnost. Poraďte se se svým obhájcem.

Započítání vazby do trestu

Doba vazby se započítává do doby trestu odnětí svobody. Poraďte se se svým obhájcem.

Jak probíhá příjem do vazby

Policie vás odveze do věznice a předá vězeňské službě. Vašim blízkým řekne, že jste ve vazbě.

Pročtěte si pečlivě vnitřní řád věznice. Ptejte se vrchního dozorce nebo odborných pracovníků věznice. Pokud budete chtít, dají vám k prostudování zákon o výkonu vazby i ostatní předpisy.

Co se stane s věcmi, které máte u sebe

V cele můžete mít své osobní věci a náhradní oblečení. Ostatní věci uschová věznice a vydá vám je při propuštění. Jaké věci můžete mít u sebe je přesně napsáno ve vnitřním řádu. Peníze u sebe mít nemůžete, věznice vám na ně založí účet.

Vlastní oblečení je povoleno

Můžete mít svoje oblečení, spodní prádlo i boty. Musíte si zajistit, aby vám jednou týdně někdo donesl oblečení čisté.  

Kontakt s obhájcem

Na kontakt se svým obhájcem máte právo kdykoli, ve dne i v noci.

Můžete mu i telefonovat.

Kontakt s rodinou a přáteli, návštěvy ve vazbě

Můžete si psát se svými blízkými, telefonovat jim nebo vás mohou navštěvovat.

Když vás vezmou do vazby, policie vašim blízkým řekne, kde jste.

Vaši blízcí a kamarádi vás mohou navštěvovat. Podmínky najdete ve vnitřním řádu vazební věznice nebo se zeptejte vrchního dozorce. Mladiství mají návštěvy častější.

Kdy za vazbu státu zaplatíte a kdy ne

Pobyt ve vazbě sice platí stát, ale pokud vás odsoudí, budou náklady vymáhat po vás. Zaplatit musíte i za léčení, když schválně ublížíte sobě nebo někomu jinému, třeba v bitce, nedodržujete, co vám lékař řekl, hrajete nemoc nebo úraz. Nebo za poštovné, když vám přijde balík s věcmi, které se do vězení posílat nesmí, a vězeňská služba posílá ty věci zpět.

Více informací o úhradách za pobyt ve věznici najdete stránkách Vězeňské služby ČR.

Práce ve vazbě

Ve vazbě můžete, ale nemusíte pracovat.

Vlastní jídlo, nákupy jídla, hygieny nebo cigaret

Nejméně jednou týdně si můžete nakoupit přímo ve věznici. Za nákup zaplatíte z vašeho vězeňského účtu. Příbuzní vám mohou posílat balíčky – vše je popsáno ve vnitřním řádu věznice.

Pozor! Za balíček se považuje i dopis, který obsahuje potraviny, cigarety.

Chcete zkusit i jiné možnosti, abyste vás z vazby pustili nebo byl trest lepší?

Můžete se obrátit na Probační a mediační službu ČR. Pomůže vám s tím sociální pracovník ve věznici nebo se poraďte se svým obhájcem. 

Potřebujete více informací?

Více informací o průběhu výkonu vazby nebo trestu, vnitřní řády a pokyny pro blízké osob v vazbě najdete na webových stránkách příslušné věznice v záložce Informační servis.

Podrobné informace o pobytu ve vazbě, praktické rady a zkušenosti na stránkách O base.cz.

Na koho se obrátit?

Okresní státní zastupitelství Ostrava
A: Francouzská 5, Ostrava-Poruba
T: 596 972 111
E: podatelna@osz.ova.justice.cz

Okresní soud v Ostravě
A: U Soudu 4, Ostrava-Poruba
T: 596 972 111
E: osostrava@osoud.ova.justice.cz

Informační kancelář (informace týkající se soudního řízení včetně nahlížení do spisu)
T: 596 972 777

Krajský soud v Ostravě
A: Havlíčkovo nábřeží 34, Ostrava-Moravská Ostrava
T: 596 153 222
E: podatelna@ksoud.ova.justice.cz

Generální ředitelství Vězeňské služby ČR
informace o všech věznicích v ČR
A: Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4
T: 244 024 111

Informace o vězněných osobách jsou sdělovány pouze podle zvláštních podmínek:

 • orgánům činným v trestním řízení,
 • soudům a státním zastupitelstvím,
 • správním orgánům a Rejstříku trestů,
 • jiným osoby, pokud na poskytnutí informace osvědčí právní zájem a jejímu sdělení nebrání zvláštní zákon (např. příbuzní nebo zaměstnavatelé) dle pravidel popsaných zde.

Probační a mediační služba České republiky, středisko Ostrava
A: Tovární 18, Ostrava-Mariánské Hory
T: 731 692 774