09/12/2021

Kdy vás může policie zadržet

Ano, pokud vás podezírá nebo obvinila z trestného činu. Důvody jsou stejné jako u vazby (podrobně v části Vazba proklik). Mohou vás dát do policejní cely až na 48 hodin. Potom vás buď propustí, nebo umístí do vazby ve vazební věznici.

Musíte policistům vydat věci, které máte u sebe

Věci, které mohou souviset s trestným činem, policie zkoumá jako stopy (důkazy) a podle výsledku rozhodne, jestli vám je vrátí nebo ne.

Ostatní věci, které máte u sebe, uloží jako osobní věci a vrátí vám je při propuštění.

Všechny zajištěné věci policista sepíše.

Za jakých okolností můžete kontaktovat poškozené nebo svědky

Poraďte se o tom s policistou nebo se svým obhájcem. Mohlo by to být bráno jako ovlivňování nebo další ubližování oběti. To by mohlo vést k vaší vazbě nebo obvinění z dalšího trestného činu.

Co můžete udělat, pokud chcete svůj čin nějak napravit

Ptejte se policisty, který váš případ vyšetřuje, nebo svého obhájce. Můžete kontaktovat i Probační a mediační službu ČR, kde vám nejen poradí, ale mohou i s některými kroky pomoci.

Kdy vás policisté můžou vykázat z domu (institut vykázání)

Pokud napadáte své blízké, bijete je, týráte. První vykázání trvá 10 dnů a nelze ho zkrátit. Pokud je to potřeba, může být rozhodnuto i o delší době nebo opakování.

Dostanete možnost vzít si své základní osobní věci a věci, které potřebujete pro svoji práci.

Policistovi odevzdáte i své klíče. Kromě toho, že nesmíte vstupovat do zakázaného místa, nesmíte se ani stýkat s lidmi, kteří jsou ve vykázání uvedeni.

Jak se podívat do policejního spisu

Do spisu můžete nahlížet vy i váš obhájce. Před skončením vyšetřování – než policie předá spis na státní zastupitelství – vám musí umožnit spis řádně pročíst a navrhnout doplnění vyšetřování.

Když policie provede všechny potřebné úkony (shromáždí důkazy o tom, co se stalo a kdo to udělal), předá spis státnímu zástupci.

Propustili vás z vazby, ale policie ještě pokračuje ve vyšetřování. Co to pro vás znamená?

Musíte řádně spolupracovat a nepáchat další trestnou činnost, jinak skončíte zpět ve vazbě a čeká vás i přísnější trest.

Na koho se obrátit?

Policie České republiky – Městské ředitelství policie Ostrava
A: 30.dubna 24, Ostrava-Moravská Ostrava
T: 974 721 111
E: mrpo.podatelna@pcr.cz

Okresní státní zastupitelství Ostrava
A: Francouzská 5, Ostrava-Poruba
T: 596 972 111
E: podatelna@osz.ova.justice.cz

Poradenství

Probační a mediační služba České republiky, středisko Ostrava
A: Tovární 18, Ostrava-Mariánské Hory
T: 731 692 774

RUBIKON Centrum, z.ú.
A: U Tiskárny 3, Ostrava-Přívoz
T: 778 749 778
E: ostrava@rubikoncentrum.cz

Pomoc při psychických potížích

Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s.
Rodinná poradna
A: Jahnova 12, Ostrava-Mariánské Hory
T: 605 292 252, 595 054 000
E: poradnaostrava@css-ostrava.cz

Krizové centrum Ostrava, z.s.
Nonstop provoz osobně i telefonicky
A: Ruská 94/29, Vítkovice
T: 596 110 882-3, 732 957 193
E: krizovecentrum@kriceos.cz

Linka důvěry Ostrava
Nonstop telefonická pomoc
T: 737 267 939
E: linka.duvery@mnof.cz