13/12/2021

Co je to úhrnný a souhrnný trest?

Úhrnný trest vám uloží soud, pokud spácháte více trestných činů a soud jedná o všech dohromady v jednom řízení. Bude se držet toho trestu, který je nejpřísnější.

Souhrnný trest ukládá soud, když spácháte více trestných činů a probíhá o nich více soudních jednání. Pokud už nějaký rozsudek máte, další soud ho zruší a udělí vám trest za všechny činy dohromady.

Alternativní tresty

Jsou to tresty, kdy nejdete do vězení. Zůstáváte doma, můžete chodit do práce, stýkat se s přáteli a rodinou a spolupracujete s Probační a mediační službou ČR (PMS). Alternativní tresty ukládá je soud za méně závažné činy. Pokud trest řádně vykonáte, soud vymaže záznam z vašeho trestního rejstříku. Alternativní tresty jsou:

Domácí vězení (TDV)

Máte povinnost zdržovat se doma v době, kterou vám určí soud. Dostanete náramek na nohu a bude vás kontrolovat i pracovník PMS. Musíte dodržovat povinnosti:

Když povinnosti nesplníte, půjdete do vězení. Každý nevykonaný den domácího vězení se změní na jeden den ve vězení.

Obecně prospěšné práce (OPP)

Musíte vykonat práci ve prospěch společnosti, nejčastěji je to úklid a údržba ulic nebo silnic, péče o veřejnou zeleň, úklid nebo údržbářské práce ve veřejných budovách. Za tuto práci nedostáváte zaplaceno. Soud vám nařídí, kolik hodin musíte odpracovat, je to 50–300 hod. u dospělých a 50–150 hod. u mladistvých.

Musíte dodržovat i další povinnosti. Když je nesplníte, může se trest změnit v peněžitý, domácí vězení nebo půjdete do věznice. Každá neodpracovaná hodina se změní na den ve vězení.

Zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce (TZV)

Soud vám zakáže účastnit se akcí, které jsou spojené s vaší trestnou činností. Zákaz může trvat až 10 let.

Když povinnosti nesplníte, dopouštíte se trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání a můžete za to jít až na 2 roky do vězení.

Peněžitý trest

Potrestaný zaplatí státu peníze. Podle závažnosti to může být 2 000 – 36 500 000 Kč. Peníze musíte zaplatit buď najednou, nebo ve splátkách podle rozhodnutí soudu. Pokud trest nesplníte, jdete do vězení až na 4 roky. Tento trest můžete dostat i společně s jiným trestem.

Zákaz činnosti

Soud vám zakáže dělat činnost, kterou jste se dopustili trestného činu, třeba řídit auto nebo vykonávat nějakou profesi. To může trvat 1 rok až 10 let.

Soud rozhodne, že musíte odevzdat věc:

  • která sloužila nebo měla sloužit ke spáchání trestného činu (třeba zbraň),
  • která se k vám dostala trestnou činností (třeba ukradené auto nebo odměna za vaši pomoc od spolupachatelů nebo koupená za peníze z trestné činnosti).

Zákaz pobytu

Soud vám nařídí, že se po určitou dobu nesmíte zdržovat na nějakém místě. Nemůže vám zakázat pobyt ve vašem trvalém bydlišti. Pokud na zakázaném místě nutně potřebujete něco vyřídit, musíte předem požádat o povolení.

Dohled probačního úředníka

Dohled vám nařídí soud, pokud považuje za nutné sledovat a kontrolovat vaše chování a dodržování uložených povinností. S úředníkem máte pravidelné schůzky na středisku PMS, může vás také navštívit doma. Probační úředník vám pomůže řešit některé vaše problémy, třeba zaměstnání, bydlení, dluhy, závislosti. Máte povinnosti:

Podmíněné odsouzení k trestu odnětí svobody (podmínka)

Pokud vás soud odsoudí do vězení na maximálně 3 roky, může vám nástup trestu odložit a dát zkušební dobu v délce 1–5 let. Do vězení nastoupíte, pokud nebudete plnit podmínky, které vám soud nařídil. Kromě řádného chování to mohou být různé povinnosti, třeba zákaz pít alkohol a brát drogy, uhradit škodu, zákaz chodit na nějaké místo.

Když všechno řádně splníte a zkušební doba skončí, vydá vám soud osvědčení. Osvědčení vám vydá sám od sebe, pokud ho ale chcete získat rychleji, můžete o něj soud požádat. Když se osvědčíte, nebudete mít trest uveden ve výpisu z trestního rejstříku.

Pokud ve zkušební době není všechno v úplném pořádku, může vám soud povinnosti zpřísnit a nařídit dohled probačního úředníka.

Když podmínky nesplníte, neosvědčíte se, půjdete do vězení podle původního rozsudku.

Nepodmíněné odsouzení k trestu odnětí svobody (vězení)

Nepodmíněný trest znamená, že za spáchaný čin půjdete do vězení. Za každý trestný čin je stanovena takzvaná trestní sazba, která určuje nejdelší možnou dobu uvěznění.

Za velmi závažný zločin může soud uložit takzvaný výjimečný trest (20–30 let odnětí svobody nebo doživotí).

Na koho se obrátit?

Soudy

Okresní soud v Ostravě

A: U Soudu 4, Poruba
T: 596 972 111
E: osostrava@osoud.ova.justice.cz

Informační kancelář (informace týkající se soudního řízení včetně nahlížení do spisu)

T: 596 972 777

Krajský soud v Ostravě

A: Havlíčkovo nábřeží 34, Moravská Ostrava
T: 596 153 222
E: podatelna@ksoud.ova.justice.cz

Poradenství

Probační a mediační služba České republiky, středisko Ostrava

A: Tovární 18, Mariánské Hory
T: 731 692 774

RUBIKON Centrum, z.ú.

A: U Tiskárny 3, Přívoz
T: 778 749 778
E: ostrava@rubikoncentrum.cz