09/09/2022

Zástupci městských policií z Ostravy, Brna, Košic (Slovensko) a Miskolce (Maďarsko) se setkali 7. září při jednání, na kterém sdíleli zkušenosti z praxe v oblasti preventivních aktivit. Prevence realizovaná městskými policiemi v rámci jednotlivých měst má zásadní význam, na setkání zazněly nadnárodní zkušenosti i informace, které mohou inspirovat nové a efektivní projekty.

Vloni byla na území Ostravy evidována nejnižší kriminalita za uplynulých deset let (jde o trestné činy oznámené a prověřované Policií ČR). I přes fakt klesající kriminality je otázka bezpečnosti ve městě klíčová a řešení kriminality je i nadále věnována zásadní pozornost. Městská policie intenzivně pokračuje též v dalších preventivních činnostech, vedoucích ke snížení protiprávního jednání. Zcela nové preventivní aktivity tak může iniciovat i mezinárodní setkání městských policií partnerských měst Ostravy.

Úvodem mezinárodního setkání byla předestřena organizace a struktura jednotlivých obecních policií. Následovalo historické ohlédnutí k počátkům preventivních činností. Posléze zúčastnění sdíleli zkušenosti jednotlivých programů, cílených seniorům, dětem, zaměřených na specifické problematiky, kyberkriminalitu, toxikriminalitu, eliminaci viktimizace oběti, ale také zásady bezpečného chování či bezpečný pohyb na silnicích. Nechyběly informace k situační prevenci, využití kamerových systémů i hlídkové službě.

Prevence u Městské policie Ostrava

Prevence ostravské městské policie má při zlepšování bezpečnosti ve městě své nezastupitelné místo. Oddíl prevence a dohledu Městské policie Ostrava oslavil vloni své první čtvrtstoletí, byl založen již v roce 1996. Tehdy v něm byly zastoupeny pouze ženy a jejich služba byla cílena zejména k preventivním aktivitám pro děti a mládež. Nutno dodat, že oddělení prevence není zdaleka součástí všech městských policií. Ostravští preventisté zajišťují široké spektrum programů a preventivních aktivit, cílí na zvlášť zranitelné oběti, věnují se aktuální problematice kyberkriminality, zajišťují dopravní výchovu dětí pro polovinu základních škol města. Díky besedám se tak bezpečněji na silnicích umí orientovat stovky dětí, letos již absolvovalo výuku dopravní výchovy víc jak 1 100 dětí 3. třídy a přes 1 500 žáků 4. třídy.  

Zmínit však lze například také preventivní programy ostravských strážníků pro seniory. Žádaný je projekt tzv. senior linky, který byl zahájen v roce 2009, kdy započaly první montáže zařízení. Aktuálně je na pult centralizované ochrany napojeno 523 zařízení. Od roku 2005 pak strážníci opatřili dveře příbytků seniorů víc jak 1 000 kusy panoramatických kukátek a řetízků.

Lidmi vyhledávaný je také program značení jízdních kol a kompenzačních pomůcek. Ostravští strážníci označili od roku 2013 syntetickou DNA 4 600 kol a 207 kompenzačních pomůcek. Strážníci však nezapomínají ani na v současnosti víc než aktuální zásady bezpečného chování v kyberprostoru. Preventivní programy bezpečného chování na internetu připravila ostravská městská policie pro děti i seniory. Další kapitolou je situační prevence, role městského kamerového systému, služba asistentů prevence kriminality i efektivní hlídková činnost strážníků.

Ostravská městská policie v letošním roce oslavila třicet let své existence. Výčet činností Městské policie Ostrava je vskutku široký, detailněji jsme o něm informovali na webu ostrava.cz.