15/08/2022

Aktualizováno 30. 11. 2022

Akce ukončena 30. 11. 2022.

Máte exekuce? Díky Milostivému létu II se některých můžete nadobro zbavit! Od začátku září do konce listopadu 2022 mají lidé v exekuci opět možnost významně snížit výši svých dluhů a ušetřit další peníze. Pokud uhradíte v daném období původní dluh a paušální poplatek, zbytek exekuce vám bude odpuštěn. Akce se týká dluhů vůči vybraným veřejným a některým soukromým institucím.

V článku se dozvíte:

Jaké jsou podmínky Milostivého léta II

V období od 1. 9. 2022 do 30. 11. 2022 máte možnost ukončit své exekuce u veřejnoprávních institucí tím, že:

 • exekutorovi jednorázově zaplatíte původní dluh (tzv. jistinu) u veřejnoprávní instituce a
 • společně s tím uhradíte paušální poplatek 1 815 Kč (1 500 Kč + DPH)

Výše původního dluhu (jistiny) není omezena.

Dlužníkovi bude uhrazením jistiny a paušálního poplatku odpuštěno další příslušenství pohledávky (úroky z prodlení, sankce, penále, náklady exekučního řízení apod.). Exekuce bude splacená a ukončená. Exekutor o tom dlužníkovi zašle písemné rozhodnutí.

Základní podmínky a omezení milostivého léta:

 • dlužník je fyzická osoba (občan)
 • dlužník je v exekuci
 • dlužník není v oddlužení (osobní bankrot)
 • pohledávka není přeprodána jinému věřiteli – ten, komu aktuálně dlužíte, musí být pouze instituce uvedená v zákoně nebo ten, který se k milostivému létu II dobrovolně připojil (seznam najdete níže)
 • předchozí uhrazené splátky/srážky exekuce se nevrací
 • nezapočítávají se běžné exekuční srážky/splátky, které přijdou na účet exekutora v průběhu milostivého léta II (srážky ze mzdy, pravidelné splátky, které posílá dlužník apod.)

Na jaké dluhy se milostivé léto vztahuje

Milostivé léto II se týká výhradně exekučních řízení zahájených nejpozději 27. 10. 2021. Exekucí zahájených 28. října 2021 a později se milostivé léto II netýká. Bez ohledu na to, kdo je věřitelem.

Díky milostivému létu II můžete ukončit exekuce dluhů za:

 • zdravotní pojištění
 • nájemné v obecním bytě
 • poplatky v nemocnicích (ošetření na pohotovosti)
 • pokuty za jízdu načerno u dopravního podniku nebo Českých drah
 • poplatky v knihovnách
 • poplatky ve školách
 • poplatky za komunální odpad
 • rozhlasové a televizní poplatky
 • energie u ČEZ (informace najdete na webu ČEZ)
 • a další

V případě dluhů na zdravotním pojištění se za jistinu považuje samotné dlužné pojistné bez penále. Penále náleží k tzv. příslušenství dluhu. Další informace najdete na webu VZP.

Dopravní podnik Ostrava nabízí milostivé léto i pro dlužníky, kteří nejsou v exekuci:

 • uhradíte jistinu (jízdné + pokutu) + případný zákonný poplatek exekutorovi
 • odpuštěno vám bude příslušenství dluhu (úroky, náklady soudního řízení)
 • dluhy, které nejsou v exekuci: jako dlužník musíte aktivně kontaktovat DPO
 • dluhy, které už vymáhá exekutor: musíte kontaktovat exekutora a postupovat podle zákonných pravidel milostivého léta II
 • aktuální informace najdete na webu DPO

Nejste si jistí? Obraťte se na poradnu!
Pokud si nejste jistí, jestli pro vaši exekuci můžete využít milostivé léto II, kontaktujte některou z bezplatných poraden, kde vám odborníci vše vysvětlí a pomůžou i v komunikaci s exekutorem. Seznam odborných poraden najdete na konci tohoto článku.

Na jaké dluhy se milostivé léto nevztahuje

Milostivé léto II se nevztahuje například na:

 • dluhy, které vymáhá přímo soud nebo jiná organizační složka státu (například správce daně v daňové exekuci, pokuty, sankce, přeplatky a nedoplatky vůči ČSSZ, OSSZ, Úřadu práce ČR, náklady trestního řízení apod.)
 • peněžité tresty nebo jiné majetkové sankce, které byly uloženy v trestním řízení pro úmyslný trestný čin
 • náhrady újmy způsobené úmyslným porušením právní povinnosti (např. náhrada způsobené škody)
 • náhrady újmy způsobené na zdraví (např. bolestné, ztížení společenského uplatnění)
 • dluhy na výživném ze zákona, pohledávky za náhradní výživné
 • dluhy za vodné a stočné (stát ani územní samosprávný celek není většinovým vlastníkem)

Nejste si jistí? Obraťte se na poradnu!
Pokud si nejste jistí, jestli pro vaši exekuci můžete využít milostivé léto II, kontaktujte některou z bezplatných poraden, kde vám odborníci vše vysvětlí a pomůžou i v komunikaci s exekutorem. Seznam odborných poraden najdete na konci tohoto článku.

Instituce, jejichž pohledávek se milostivé léto týká

Přehled veřejnoprávních institucí, na které se vztahuje milostivé léto II (za podmínky, že váš dluh vymáhá exekutor):

 • Česká republika
 • územní samosprávný celek, včetně městské části nebo městského obvodu (například statutární město Ostrava, Magistrát města Ostravy, úřady městských obvodů Ostravy, Krajský úřad Moravskoslezského kraje, města, obce, kraje)
 • státní příspěvková organizace (například Centrum sociálních služeb Hrabyně, vojenské nemocnice)
 • státní fond
 • veřejná výzkumná instituce nebo veřejná vysoká škola
 • dobrovolný svazek obcí
 • regionální rada regionu soudržnosti
 • příspěvková organizace územního samosprávného celku (například základní a střední školy, technické služby, domovy pro seniory a jiné sociální služby)
 • ústav založený státem nebo územním samosprávným celkem
 • obecně prospěšná společnost založená státem nebo územním samosprávným celkem
 • státní podnik nebo národní podnik
 • zdravotní pojišťovna
 • Český rozhlas nebo Česká televize (rozhlasové a televizní poplatky)
 • právnická osoba, v níž má stát nebo územní samosprávný celek sám nebo s jinými územními samosprávnými celky většinovou majetkovou účast, a to i prostřednictvím jiné právnické osoby (např. dopravní podniky, nemocnice, ČEZ, Pražská plynárenská, seznam majetku státu, seznam majetku města Ostravy, přehled majetku jednotlivých městských obvodů najdete na jejich webu v části O obvodu / Povinně zveřejňované informace, seznam majetku Moravskoslezského kraje)

Soukromé společnosti, které se k akci Milostivé léto II připojili (jejich podmínky se mohou lišit od zákonných podmínek):

 • Zaplo Finance s.r.o.
 • UniCredit Bank
  • akce se vztahuje na úvěry, které jsou v exekuci, a nebo byla bankou nastolena předčasná splatnost
  • nevztahuje se na dluhy v insolvenci nebo zajištěné nemovitostí
  • akce platí od 1. 9. do 30. 11. 2022
  • zájemci oslovte banku přes e-mail collection@unicreditgroup.cz
  • krátké informace na webu banky
 • Air Bank
  • banka sama napřímo osloví své klienty, kterých se její akce týká, s individuální nabídkou řešení
  • uhradíte sumu, kterou bance přiznal soud, a náklady třetích stran (exekutor, advokát apod.)
  • odpustí vám úroky, které narostly od ukončení soudního řízení
  • akce platí od 1. 9. do 30. 11. 2022
  • více informací najdete na webu banky
 • Home Credit a.s.
  • uhradíte sumu, kterou Home Creditu přiznal soud + náklady exekutora případně advokátní kanceláře (vyjednávají o stejné výši jako je zákonný poplatek), odpustí vám úroky, které narostly od ukončení soudního řízení do doby uhrazení dluhu
 • Česká spořitelna, a.s. a Stavební spořitelna České spořitelny, a.s.
  • akce se vztahuje na exekuce na dluh vůči spořitelně, u nichž je spořitelna stále věřitelem (nepřeprodané dluhy)
  • akce platí od 1. 9. do 30. 11. 2022
  • podmínky najdete na webu spořitelny
 • Raiffeisenbank a. s.
  • akce se vztahuje na exekuce na dluh vůči bance, u nichž je banka stále věřitelem (nepřeprodané dluhy)
  • akce platí od 1. 9. do 30. 11. 2022
  • více informací najdete na webu banky (včetně vzoru žádosti)
 • MONETA Money Bank:
  • končí však už 31. 8. 2022 prodlouženo do 30. 11. 2022
  • vztahuje se nejen na dluhy v exekuci, ale i na splátky v prodlení
  • akci mohou využít fyzické osoby a fyzické osoby podnikatelé s úvěrem u MONETA Money Bank nebo MONETA Stavební Spořitelna. MONETA žádosti posoudí, ale není povinna jim vyhovět.
  • podmínky najdete na webových stránkách banky
  • banka provozuje nadaci Clementia, která pomáhá klientům banky ve finanční tísni

Dlužíte peníze soukromé společnosti? Je možné, že tato společnost má také nějakou akci pro dlužníky podobnou Milostivému létu, jen o tom veřejně nepíše. Kontaktujte společnost přes call centrum nebo na pobočce a zeptejte se na své možnosti.
Pokud si nevíte rady, požádejte o pomoc v bezplatné poradně. Seznam odborných poraden najdete na konci tohoto článku.

Jak postupovat, když chcete milostivé léto II využít

Postup, který musíte vždy dodržet:

 1. Písemně požádejte exekutora o: „zahájení postupu dle zákona č. 214/2022 Sb.“ a o sdělení čísla účtu, na který má být úhrada zaslána. V dopise je vhodné požádat i o vyčíslení výše částky, kterou máte uhradit. Zde najdete vzor žádosti.
  ● žádost zašlete doporučeným dopisem, datovou schránkou nebo e-mailem s elektronickým podpisem (netelefonujte, nepište obyčejný e-mail)
  ● žádost odešlete nejdříve 1. 9. 2022
  ● žádost odešlete tak, aby byla exekutorovi doručena nejpozději 15. 11. 2022, jinak riskujete, že nestihnete nabídku využít
  exekutor má povinnost odpovědět do 15 dnů od doručení vaší žádosti
 2. Uhraďte částku jistiny + částku 1 815 Kč (1 500 Kč + 315 Kč DPH)
  ● připojte poznámku, že se jedná o úhradu milostivého léta II
  úhradu musíte provést v období od 1. 9. do 30. 11. 2022 (celou částku najednou)
  ● úhradu musíte poslat na správné číslo účtu, jinak ji exekutor neuzná
 3. Po splacení vyčíslené částky exekutor exekuci zastaví a pošle vám o tom písemné rozhodnutí.

Nejste si jistí, u kterých exekutorů máte exekuce? Neznáte spisové značky exekucí?

Můžete požádat o výpis z Centrální evidence exekucí:

 • on-line na webu Exekutorské komory ČR (60 Kč celý výpis) nebo
 • osobně na pobočce Czech POINT (50 Kč každá strana výpisu).
  Czech POINT najdete na kterékoli pobočce České pošty, úřadech městských obvodů a na magistrátu.

Nejste si jistí? Nereaguje exekutor? Obraťte se na poradnu!
Pokud si nejste jistí, jak správně postupovat při využití milostivého léta II, nebo jste exekutorovi napsali, ale on nereaguje, kontaktujte některou z bezplatných poraden. Odborníci vám vše vysvětlí a pomůžou i v komunikaci s exekutorem. Seznam odborných poraden najdete na konci tohoto článku.

Co můžete získat, když využijete milostivé léto II

Běžný dluh za pokutu za jízdu načerno v MHD v exekuci může vypadat takto:

Žalovaný dluh (jistina) v exekuci1 500 Kč
Úrok z prodlení1 500 Kč
Právní náklady11 061 Kč
Náklady exekuce a odměna exekutoramin. 6 500 Kč
Celkem:min. 20 561 Kč

V případě využití milostivého léta II a zaplacení dluhu v období 1. 9.–30. 11. 2022 byste uhradili:

Jistina1 500 Kč
Jednotné snížené náklady exekuce1 815 Kč
Celkem:3 315 Kč
Úspora:min. –17 246 Kč

Kam se v Ostravě obrátit o pomoc a poradenství

Veškeré informace a kontakty, kam se obrátit, získáte na místě prvního kontaktu SOCIOPOINT:
Bezplatná linka: 800 700 650
Kancelář: Magistrát města Ostravy, Nová radnice (kancelář č. 51), Prokešovo nám. 8, Moravská Ostrava
E-mail: sociopoint@ostrava.cz
Více informací a provozní dobu najdete zde.

Bezplatné poradenství k milostivému létu II, v oblasti dluhů a finanční gramotnosti

Poradny nabízí pomoc s řešením problémů s dluhy. Vysvětlí práva i povinnosti dlužníka i věřitele. Pomohou při komunikaci s věřiteli, s vyjednáním splátkových kalendářů, sepsáním podání k soudu či při jednání s exekutorem.
Pomohou sestavit rodinné a osobní rozpočty, finanční priority a rezervy.
Ve většině případů dále pomohou s oddlužením či insolvencí, zprostředkováním kontaktů na jiné organizace nebo doprovodem na úřední jednání.

Sociálně-dluhová poradna
Diecézní charita ostravsko-opavská

A: Puchmajerova 980/10, Moravská Ostrava
T: 596 128 309, bezplatná linka 800 400 214

A: Betonářská 790/12, Muglinov
T: 739 552 307

A: Čujkovova 1714/21, Zábřeh
T: 739 552 307

A: Holvekova 204/44, Kunčičky
T: 731 625 872

E: poradna@dchoo.charita.cz

Poradna Charity Ostrava
Charita Ostrava

A: Jeremenkova 8, Vítkovice
T: 599 526 906, 731 625 767
E: cho.poradna@ostrava.charita.cz

Poradna sv. Alexandra
Charita sv. Alexandra

A: Františka Formana 251/13, Dubina
T: 596 611 207, 731 625 840
E: poradna@alexandr.charita.cz

Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, z. s.

A: Prokešovo náměstí 3, Moravská Ostrava
T: 724 701 613
E: petra.gniadkova@poradna-prava.cz

OBČANSKÁ PORADNA Ostrava
Slezská diakonie

A: Štramberská 47, Mariánské Hory a Hulváky (ředitelství Vítkovic)
T: 734 645 275
E: obcan.ov@slezskadiakonie.cz

Občanská poradna SPOLEČNĚ-JEKHETANE
SPOLEČNĚ–JEKHETANE, o.p.s.

A: U Tiskárny 3, Přívoz
T: 596 113 890, 602 248 693

A: Dělnická 20, Poruba
T: 591 124 979, 778 059 313

E: poradna@jekhetane.cz

Sociálně právní poradna
Vzájemné soužití o.p.s.

A: Bieblova 404/8, Moravská Ostrava
T: 596 128 401, 596 128 402, 777 760 197
E: poradna@vzajemnesouziti.cz

Pomozte nám šířit informace o možnosti zbavit se exekucí

Milostivé léto II probíhá od 1. záři do 30. listopadu 2022. Jste v exekuci? Přijďte se poradit.. SOCIOPOINT Ostrava - místo prvního kontaktu pro občany, kteří potřebují pomoc v tíživé sociální situaci. Bezplatná linka 800 700 650

Jste sociální pracovník nebo z obdobné pomáhající profese a poskytujete lidem pomoc při využití institutu milostivého léta II? Informace pro odborné pracovníky najdete na webu Sociální věci Ostrava.

Máte vy nebo někdo z vašich blízkých dluhy a nevíte si s nimi rady?
Informace najdete zde na webu v části Dluhová problematika.