12/06/2024

Při půjčování peněz je základem zodpovědné zvážení svých možností a komunikace s tím, kdo peníze půjčil, když se dostanete do nějakých potíží se splácením. Pokud nereagujete a nekomunikujete, věřitel zahájí mimosoudní nebo soudní vymáhání – sám nebo prostřednictvím inkasní agentury, později exekutora. Tím narůstají nejen vaše potíže, ale i dlužná částka.

V článku se dozvíte:

Jak zjistit, kde a kolik dlužíte

Pokud si neschováváte doklady a smlouvy, je prvním krokem přemýšlet, kde všude jste kdy měli nějaké závazky (povinnost něco zaplatit).

Nejčastěji lidé dluží:

Nestátní věřitelé na základě smlouvy

 • úvěry a půjčky (od banky, rodiny atd.)
 • nezaplacené účty (nájemné, telefon, internet atd.)
 • nedoplatky (např. na energiích, vodném a stočném)
 • pokuta za jízdu bez platného jízdního dokladu (načerno)
 • povinné ručení a nesplnění povinnosti mít uzavřeno povinné ručení – Česká kancelář pojistitelů

Stát, obec

 • daně a poplatky (např. daň z příjmu, dědická daň, daň z převodu nemovitosti, poplatky za odpad, televizní a rozhlasový poplatek atd.)
 • sociální a zdravotní pojištění
 • dopravní pokuty a jiné přestupky
 • výživné vůči dětem nebo manželce/manželovi
 • dluhy z trestné činnosti (přehled má k dispozici soud)
 • náhrada škody poškozenému
 • náklady soudního řízení a obhajoby
 • náklady výkonu vazby, výkonu trestu odnětí svobody

Kde se zeptat a jak získat informace i doklady o dluzích

Všechny informace se dají získat buď písemným dotazem (obvykle stačí e-mailem), mnohdy existují i předem připravené formuláře, nebo osobně návštěvou příslušného úřadu nebo kontaktního místa, pobočky věřitele. Výhodné je použít datovou schránku.

Tyto registry/instituce, by měl zkontrolovat každý, kdo chce mít přehled o svých závazcích:

Výpis všech soudních řízení z místně příslušného okresního soudu (služba za poplatek od 150 Kč) – lze dohledat dluhy, které jsou v exekuci nebo jsou soudně vymáhány.

Výpis z Centrální evidence exekucí, o který může klient požádat na pobočkách České pošty na Czech Point (ověřený výpis za poplatek 50 Kč za stránku) nebo elektronicky v exekučním registru (jednorázový vstup za poplatek 250 Kč). Lze tam zjistit:

 • zda byla na konkrétní subjekt nařízena exekuce
 • který soudní exekutor byl pověřen provedením exekuce
 • o jakou vymáhanou povinnost se jedná
 • kdy byla exekuce nařízena
 • zda byla pravomocně odložena či zastavena

Stejné informace vám sdělí i okresní soud, finančně je tedy nejvýhodnější zeptat se nejdříve u soudu.

Kontrola závazků u zdravotního a sociálního pojištění (bez poplatku). Výpis o platbách zdravotního pojištění je možné získat na jakékoliv pobočce vaší zdravotní pojišťovny. Informace o sociálním pojištění jsou dostupné buď na příslušné pobočce ČSSZ nebo na online portálu.

Kontrola závazků u finančního úřadu (poplatek 100 Kč). Jsou situace, při kterých může vzniknout dluh i vůči finančnímu úřadu (např. různé pokuty). Výpis o bezdlužnosti vystavuje příslušný finanční úřad a je možné o něj zažádat buď osobně nebo pomocí datové schránky.

Dále je vhodné se dotázat i na příslušném městském / obecním úřadě / magistrátě, zda nejsou evidovány nedoplatky například za svoz komunálního odpadu nebo ze psa.

V případě, že došlo v minulosti například k udělení pokuty za jízdu bez platného jízdního dokladu, je vhodné si bezdlužnost ověřit i u příslušného dopravního podniku.

Inkasní agentury

Pokud klienta vyzve k úhradě dluhu nějaká neznámá společnost, měl by se nejprve doptat, o jaký dluh jde. Vymáhání dluhů, zejména má-li firma větší množství dlužníků s menšími závazky, bývá časově i finančně náročná záležitost, věřitelé proto někdy volí jednoduchou cestu, jak alespoň nějaké peníze získat zpět – prodají dluhy firmě, která se obchodováním s dluhy zabývá jako svou hlavní činností, nebo nějakou soukromou firmu vymáháním pověří. Obvykle se jedná o menší nebankovní úvěry nebo pokuty za jízdu na černo.

Inkasní agentury si k původnímu dluhu připočítávají ještě náklady na svoji práci, tím dluh značně narůstá. Některé se snaží dlužníky přimět k zaplacení i různým nátlakem. Mnohdy sdělují dlužníkovi nepravdy nebo se chovají nevhodně až protizákonně – dlužníkům vyhrožují, volají jim několikrát denně, vylepují výzvy k zaplacení na veřejná místa, aby je viděli sousedé, nebo docházejí do zaměstnání.

Obrana je velmi komplikovaná. Snažte se nepodlehnout nátlaku ze strany inkasní agentury, na zástupce agentury můžete také podat trestní oznámení. Pokud váš závazek zůstává v majetku původního věřitele, komunikujte s ním. Pro kvalifikovanou radu a informace se obraťte na některou z poraden uvedených na našich stránkách.

Co mám dělat?

Pravidla zdravých financí

 • Kupuji jen to, na co si našetřím dopředu peníze.
 • Nepůjčuji si na něco, co budu splácet déle, než mi to bude sloužit (vánoční dárky, dovolená, zážitky).
 • Nepůjčuji si, když nevím, jestli dokážu peníze vrátit.
 • Neberu si jídlo na dluh.
 • Hlídám si, komu co mám platit, platím vše včas.
 • Platím pojistné zdravotní pojišťovně, když mě vyřadí z evidence Úřadu práce ČR.
 • Nejezdím načerno MHD nebo hned zaplatím pokutu (i za děti).
 • Platím městu každý rok za popelnice (poplatek za odvoz a likvidaci komunálního odpadu).
 • Při přestěhování zajistím, aby mi chodila pošta, nahlásím všude svoji novou adresu.

Jak se nepropadat hlouběji do dluhů

Nemáte na úhradu splátky? Jste ve zpoždění se splátkou?

Řekněte to věřiteli dřív než ke zpoždění dojde! Snažte se domluvit na řešení (odkladu, snížení splátek apod.). Posílejte alespoň nějaké peníze, i když vám bude věřitel říkat, že je to málo a nemáte je posílat – každé peníze si od vás musí vzít a odečíst vám je z dluhu.

Vždycky si nechejte potvrdit (podepsat), že jste peníze předali (zaplatili splátku) nebo posílejte splátky z bankovního účtu. Pečlivě si schovávejte všechny doklady o zaplacených penězích.

Máte malý příjem? Nezvládáte hradit splátky, nemáte na nájem, na jídlo?

Udělejte si pořádek v tom, co musíte platit – napište si seznam komu, kolik a kdy platíte. Pomoc se sestavením rozpočtu najdete v části Domácí rozpočet, pomůžou vám bezplatné odborné poradny.

1. Nejdřív musíte zaplatit to nejdůležitější – nájem, elektřinu, plyn, teplo, potraviny, léky, drogerii, věci do školy (pomůcky, obědy, školní družinu), jízdné (do práce, do školy).

2. Sepište si, za co každý měsíc utrácíte, a přemýšlejte, co z toho jde pořídit levněji nebo vůbec nekupovat (nové oblečení, výdaje za telefon a internet, cigarety, alkohol, sázky…). V nouzi nepotřebujete internet, kabelovou televizi a spoustu dalších věcí.

3. Sepište si seznam půjček a rozhodněte se, které jsou nejdůležitější. Nejdůležitější může být:

 • ta, kterou splácíte něco, o co nesmíte přijít (bydlení), nebo
 • ta, kterou máte brzy doplatit (chybí několik splátek), nebo
 • ta, kde vám hrozí největší pokuty, když přestanete splácet

Nebo posílejte každému věřiteli aspoň nějaké peníze, i když to nebude celá splátka.

4. Hledejte přivýdělek, peníze navíc. I když jste vedeni na úřadu práce a pobíráte sociální dávky, můžete si přivydělávat. Jen to musíte nahlásit a zvážit, jestli se vám to vyplatí.

5. Využívejte finanční výhody nabízené vaším zaměstnavatelem, obcí nebo krajem (například pro rodiny s dětmi nebo seniory), zdravotní pojišťovnou (programy a výhody pro pojištěnce), nabízené obchodníky a dopravci v rámci věrnostních programů a bonusů.

Požádejte o dávky pro občany v nouzi (přídavek na dítě, příspěvek na bydlení, příspěvek na péči a další). Více informací najdete tady našem webu.

6. Můžete zkusit oddlužení (osobní bankrot, insolvenci). Více informací najdete v části Oddlužení.

Věřitel už váš dluh zesplatnil?

Pokud jste neuhradili splátky za více než 3 měsíce, věřitel váš dluh zesplatní. To znamená, že musíte zaplatit celý zbývající dluh včetně úroků, pokut
a dalších nákladů. Pořád ještě máte šanci domluvit se s věřitelem na splátkovém kalendáři. Nenechte vymáhání dojít do dalších fází – s každým dalším krokem výrazně narůstá vymáhaná částka, protože se navyšuje o úroky, sankce, náklady právních úkonů, inkasní agentury, soudní poplatky a náklady exekutora. Z pár tisíc se tak stanou desítky tisíc.

Pokud se vám výše zesplatněné částky nezdá, poraďte se s odborníky. Upozorněním na nepřiměřené sankce nebo nezákonná ujednání je možné dosáhnout velkého snížení požadované částky. Když věřitel nesouhlasí s vaší argumentací a trvá na částce, se kterou odůvodněně nesouhlasíte, obraťte se na finančního arbitra.

Věřitel už po vás dluhy vymáhá?

V mimosoudní fázi vymáhání

Splácejte alespoň nějakou částku podle vašich možností a hlavně s věřitelem komunikujte. Pokuste se dohodnout na splátkovém kalendáři.

Pokud nereagujete na výzvy a nekomunikujeme, věřitel zahájí vymáhání – sám, nebo prostřednictvím inkasní agentury. Zástupci inkasních agentur se často chovají nevhodně – vyhrožují, volají několikrát denně, vylepují výzvy k zaplacení na veřejně viditelná místa (třeba dveře bytu) nebo docházejí za dlužníkem do zaměstnání. Obrana je velmi komplikovaná. Snažte se nepodlehnout nátlaku ze strany inkasní agentury. V případě nevhodného chování můžete na zástupce inkasní agentury podat trestní oznámení.

Když vás vyzve k úhradě dluhu nějaká neznámá společnost, zeptejte jí, o jaký dluh jde. Inkasní agentury se snaží dlužníky přimět k zaplacení i různými nátlaky. Mnohdy sdělují dlužníkovi nepravdy. Nenechte se nachytat a vše si ověřujte.

V soudní fázi vymáhání

I u soudu můžete navrhnout, aby vám povolil hradit dluh postupně ve splátkách. Nebojte se to navrhnout. Můžete navrhnout i odklad lhůty pro splacení dluhu. Je možné se bránit např. podáním odporu proti platebnímu rozkazu (ve lhůtě do 15 dnů od doručení platebního rozkazu). Některé dluhy mohou být už promlčené (promlčecí lhůta je stanovena v občanském zákoníku).

V exekučním řízení

Je několik různých možností obrany – podat odvolání, návrh na zastavení exekuce, návrh na odklad exekuce, návrh na vyloučení majetku z exekuce
a další. Bližší informace najdete v části Exekuce.

Neváhejte využít pomoci našich bezplatných odborných poraden! Kontakty najdete na konci článku.

Pravidla neprohlubování dluhů

 • Dodržuji rozpis splátek (splátkový kalendář).
 • Nezahazuji poštu – pečlivě schovávám všechny doklady (dopisy, potvrzení o zaplacení, smlouvy, e-maily…).
 • Komunikuji
  • když nemůžu zaplatit splátku, nepůjčím si na to peníze jinde, ale vše okamžitě řeším s věřitelem
  • když nezvládám splácet, domluvím se s věřitelem na nižších splátkách
 • Vždy platím aspoň něco – vždy je lepší platit méně, ale platit, než neposílat vůbec nic.
 • Vím, že dluhy nikam nezmizí – jenom se na chvíli schovají a pak se objeví mnohem větší a s většími problémy (exekuce).

 

Na koho se obrátit?

Ke stažení: Peníze pod kontrolou – souhrnné informace z našeho webu, vzory právních podání, kontakty

Bezplatné poradenství v oblasti dluhů a finanční gramotnosti

Poradny nabízí pomoc s řešením problémů s dluhy. Vysvětlí práva i povinnosti dlužníka i věřitele. Pomohou při komunikaci s věřiteli, s vyjednáním splátkových kalendářů, sepsáním podání k soudu či při jednání s exekutorem.

Pomohou sestavit rodinné a osobní rozpočty, finanční priority a rezervy.

Ve většině případů dále pomohou s oddlužením či insolvencí, zprostředkováním kontaktů na jiné organizace nebo doprovodem na úřední jednání.

Sociálně-dluhová poradna
Diecézní charita ostravsko-opavská

A: Puchmajerova 10, Moravská Ostrava (blízko Masarykova nám.)
T: 596 128 309, 731 625 872, bezplatná linka 800 400 214

A: Betonářská 790/12, Muglinov (Vesnička soužití)
T: 739 552 307

A: Plzeňská 2617/6, Zábřeh
T: 739 552 307

A: Holvekova 204/44, Kunčičky
T: 731 625 872

E: poradna@dchoo.charita.cz

E: poradna@dchoo.charita.cz

Poradna Charity Ostrava
Charita Ostrava

Poradna nesepisuje návrh na insolvenci/osobní bankrot.

A: Jeremenkova 8, Vítkovice
T: 599 526 906, 731 625 767
E: cho.poradna@ostrava.charita.cz

Poradna sv. Alexandra
Charita sv. Alexandra

Zpracování oddlužení – osobního bankrotu zdarma, nezastupují u soudu.

A: Františka Formana 251/13, Dubina
T: 596 611 207, 731 625 840
E: poradna@alexandr.charita.cz

Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, z. s.

Poradna nesepisuje návrh na insolvenci/osobní bankrot, nezastupují u soudu.

A: Prokešovo náměstí 3, Moravská Ostrava
T: 724 701 613
E: petra.gniadkova@poradna-prava.cz

Akreditovaná dluhová poradna
Poradna při finanční tísni, o.p.s.

Zpracování oddlužení – osobního bankrotu zdarma, nezastupují u soudu.

A: Vítkovická 1 (budova ÚAN), Moravská Ostrava
T: 595 532 740
E: poradna@financnitisen.cz

OBČANSKÁ PORADNA Ostrava
Slezská diakonie

Poradna nesepisuje návrh na insolvenci/osobní bankrot.

A: Štramberská 47, Mariánské Hory a Hulváky (ředitelství Vítkovic)
T: 734 645 275
E: obcan.ov@slezskadiakonie.cz

Občanská poradna SPOLEČNĚ-JEKHETANE
SPOLEČNĚ–JEKHETANE, o.p.s.

Zpracování oddlužení – osobního bankrotu zdarma, nezastupují u soudu.

A: U Tiskárny 3, Přívoz
T: 596 113 890, 602 248 693

A: Dělnická 20, Poruba
T: 591 124 979, 778 059 313

E: poradna@jekhetane.cz

Sociálně právní poradna
Vzájemné soužití o.p.s.

Poradna nesepisuje návrh na insolvenci/osobní bankrot, nezastupují u soudu.

A: Bieblova 404/8, Moravská Ostrava
T: 596 128 401, 596 128 402, 777 760 197
E: poradna@vzajemnesouziti.cz

Potřebujete více informací k dluhům?

Podrobné informace z dluhové oblasti a finanční gramotnosti, návody k řešení situací najdete na webu Dluhový labyrint.