24/03/2023

Text zpracovalo Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje. Doprovodná videa jsou z YouTube kanálu Jirka vysvětluje věci, kde postupně přibývají díly, které autenticky ukazují, jak podvody probíhají a proč jsou podvodníci úspěšní.

Častými typy podvodů, které řešili policisté v roce 2022, je vylákání peněz obětí pod záminkou výhodných investic nebo falešné telefonáty z banky, které předstírají ohrožení peněz na bankovním účtu oběti a nutí jej k převodu financí na účet podvodníka. Těmito způsoby přicházejí lidé o desítky i statisíce korun.

Doplnění: Průměrná zcizená částka přesahuje 160 000 Kč, u podvodů přes telefon 250 000 Kč (Zdroj: Česká bankovní asociace a Policie ČR). Vám se to nemůže stát, protože podvodníci si určitě vybírají jen lidi, co mají peníze? Může se vám to stát. Jak je to možné? Čtěte dál nebo se podívejte na videa!

Falešné výhodné investice

Dostali jste nabídku výhodně investovat, která se nedá odmítnout? Zbystřete, je tu nový trik podvodníků. 

Jak to funguje?

 • Hlavním cílem podvodníků je získat vzdálený přístup na plochu vašeho počítače a odcizit vaše peníze.
 • Útočník na internet umístí lákavou reklamu slibující zaručené zisky. V reklamě se pro zvýšení důvěryhodnosti mohou objevovat známé osobnosti a významné společnosti.
 • Reklama vybízí k vyplnění kontaktního formuláře. Po odeslání údajů je oběť oslovena například telefonicky podvodníky, kteří se vydávají za pracovníky různých investičních společností.
 • Roztáčí se kolotoč intenzivní manipulace. Oběť poskytne osobní údaje, snímky osobních dokladů, údaje o platební kartě a nakonec umožní i vzdálený přístup na plochu svého počítače (na základě telefonických instrukcí nainstaluje do svého počítače software, který vzdálený přístup umožnuje).
 • Pod dojmem regulérní investice odesílá oběť své peníze přímo pachateli, nebo je díky poskytnutým nástrojům provádí sám pachatel.
 • Podvodníci využívají profesionálně vypadající investiční platformy. Vše vypadá velmi věrohodně (na stránce vidíte nárůst vašich investic) a slouží k prodlužování nevědomosti či vylákání dalších finančních prostředků. V některých případech zasílají i falešné certifikáty poštou.

Chtěla investovat – přišla o statisíce (případ řešený policií ve Frýdku-Místku)
Pozor na podvodné investice do kryptoměny (případ řešený policií v Brušperku)
Nákup akcií se prodražil (případ řešený policií v Karviné)

Jak se nenechat okrást?

 • Nikdy neposkytujte vzdálený přístup k vašemu počítači nikomu, koho neznáte.
 • Pachatelé vás mohou oslovovat například telefonicky, e-mailem nebo lákavou reklamou.
 • Nevěřte bezhlavě telefonním číslům volajících, protože i ID volajícího může být podvržené.
 • Neposkytujte ani žádné vaše osobní informace nebo informace o vašem bankovnictví.
 • Pamatujte, že v případě investování je riziko výhradně na straně investora. Volte proto pro zhodnocování svých peněz jen ověřené a renomované investiční společnosti.
 • Nikdy plně nedůvěřujte recenzím, ty může napsat kdokoliv.
 • Nepodléhejte manipulativnímu jednání, fiktivnímu doporučení celebrit, falešným novinovým článkům a už vůbec ne slibům zaručených investic bez rizika.
 • Pokud údaje o svém bankovním účtu pod vlivem manipulace poskytnete podvodníkovi, ihned kontaktujte svou banku.
YouTube kanál Jirka vysvětluje věci ukazuje, jak podvodníci pracují – nahrávka jednání s podvodníkem

POZOR na falešné bankéře!

Dnešní moderní doba nahrává podvodníkům, kteří se svou obětí nemusí přijít do fyzického kontaktu. Stačí jim pouze telefon a věrohodný scénář, aby svou oběť připravili o několik desítek či stovek tisíc korun!

K velmi častým scénářům takových podvodníků patří vydávání se za bankovního úředníka. Pachatel volá se smyšleným příběhem o napadení bankovního účtu, snaží se ve své oběti vyvolat strach o její finanční prostředky a pod tímto tlakem donutit volaného, aby neodkladně převedl své peníze na zabezpečený účet a nepřišel tak o své úspory. K tomuto pachatelé používají tzv. spoofingu. To znamená, že používají napodobeninu telefonního čísla banky, případně policie.

Během telefonního hovoru pachatel nabádá volaného, aby vybral veškerou finanční hotovost, případně si ještě sjednal úvěr a celý tento finanční obnos následně vložil do bitcoinmatu. Před vložením hotovosti zašle své oběti QR kódy, na základě kterých je zapotřebí peníze do vkladomatu vložit. Tyto kódy mají údajně zajistit vklad na zabezpečený účet.

Pro zvýšení věrohodnosti svého tvrzení pachatel, coby bankovní úředník, přepojí poškozeného na falešného policistu, který doporučí s bankéřem spolupracovat dle sdělených informací. Poškozený pak v obavě o své peníze pachateli vyhoví, peníze vkládá v dobré víře do bitcoinmatu, avšak tímto krokem se připraví o vloženou finanční hotovost.

Další oběť falešného zaměstnance banky (případ řešený policisty v Třinci)

Co dělat, pokud jste se vy nebo někdo z vašeho okolí s takovým podvodem setkali?

 • Nereagujte na podobné hovory a v žádném případě nesdělujte k vaší osobě žádné citlivé údaje ani bezpečností údaje z vaší platební karty, nebo přístupové údaje k online bankovnictví.
 • Nikdy nikomu nesdělujte a ani nepřeposílejte bezpečnostní/autorizační kód, který vám přišel formou SMS zprávy.
 • Myslete na to, že útočník dokáže napodobit jakékoliv telefonní číslo, odesílatele SMS zprávy, ale třeba i e-mailovou adresu.
 • Nikdy nikomu podezřelému neumožňujte vzdálený přístup do vašeho počítače.
 • Sledujte a pečlivě čtěte informace vaší banky v internetovém bankovnictví.
 • Při každém vstupu do internetového bankovnictví kontrolujte, zda odpovídá doména přihlašovací stránky. Toto platí vždy, když někam zadáváte své osobní nebo přihlašovací údaje.
 • Aktualizovat software, antivirový program, firewall.
 • Buďte neustále ostražití, protože i vy se můžete stát cílem podobného podvodného jednání.
 • Během, nebo po takovémto podezřelém hovoru, si zaznamenejte údaje, které vám útočník sdělil (jména, e-mailové adresy, čísla účtů, odkazy na webové stránky apod.).
 • Pokud se podvodník vydává za nějakou konkrétní známou společnost, oznamte pokus o podvod i této společnosti.
YouTube kanál Jirka vysvětluje věci ukazuje, jak pracují podvodníci vydávající se za bankéře a policisty

Policisté před podvody varují, počet případů však stále strmě narůstá

Policisté v této oblasti mimo jiné věnují velkou pozornost preventivním aktivitám, aby se tyto informace dostaly k nejvíce občanům a ti se následně nestávali dalšími podvedenými. Jednou z těchto aktivit je i umisťování preventivních letáků s varováním přímo na bitcoinmaty. Největší dosah informovanosti však zajišťuje spolupráce s médii a bankovními ústavy.

Vývoj počtu registrovaných trestných činů páchaných v kyberprostoru. Zdroj: Policie ČR

Vishing a spoofing jsou aktuálním trendem v nezákonných postupech podvodníků, jejichž cílem je získat neoprávněně cizí finanční prostředky nebo osobní data. 

Kriminalisté zaznamenávají případy podvodů s milionovými škodami. Pachatelé přicházejí s novým způsobem vylákání peněz, který je pro oběť velmi obtížné odhalit. Podvody jsou páchány prostřednictvím jedné z metod sociálního inženýrství, tzv. vishingu. 

Kromě peněz získávají podvodníci také citlivé osobní údaje, které mohou kdykoliv zneužít. Setkáte-li se tedy s podvodným jednáním s popisovaným průběhem, neváhejte kontaktovat Policii ČR, ale také svojí banku. Včasné kroky ještě mohou zvrátit ztrátu peněz.

YouTube kanál Jirka vysvětluje věci v rozhovoru s bývalým pracovníkem podvodné společnosti vysvětluje, jakými způsoby podvodníci manipulují se svými oběťmi

Co dělat, abyste se nestali obětí podvodníků?

Nereagujte na telefonní hovory, SMS zprávy, e-maily, kde se vás někdo pokouší vmanipulovat do situace, že jsou vaše finanční prostředky v ohrožení a vy musíte udělat další kroky pro jejich záchranu.

Kdyby byly vaše peníze v ohrožení, tak banka sama zareaguje a učiní další opatření. V případě pochybností vždy kontaktujte svou banku.

Pokud vás shora naznačeným způsobem již někdo kontaktoval, neváhejte se obrátit na tísňovou linku Policie České republiky na čísle 158 a celou záležitost oznamte.

Další informace o možných postupech podvodníků, včetně rad, jak se jim bránit, můžete získat v dalších již zveřejněných varováních Policie ČR nebo u své banky.

Chraňte své citlivé údaje

Dávejte pozor na Vaše citlivé údaje, právě ty útočníka zajímají! To jsou informace, které mají být důvěrné pouze vám, nikomu jinému. Pokud je sdílíte s cizí osobou, vystavujete se velkému nebezpečí.

Které údaje nesmí padnout do cizích rukou?

 • hesla do e-mailu, mobilního telefonu, internetového bankovnictví, profilů na sociálních sítích apod.
 • PIN kód platební karty
 • PIN kód mobilního telefonu
 • celé číslo platební karty
 • autorizační kódy
 • rodné číslo, číslo občanského průkazu a další

Máte podezření, že se někdo pokouší o podvod?

 • Oznamte vše Policii ČR (158).
 • Pokud se někdo vydává za známou instituci, oznamte podezření i této instituci.

Policie ČR – Městské ředitelství policie Ostrava

Linka 158
T: 974 725 208
E: krpt.pio@pcr.cz

STOPonline.cz – linka pro nahlášení nezákonného obsahu

Krizové centrum Ostrava, z.s.
Pomoc lidem v krizové životní situaci a psychické tísni. Otevřeno NON-STOP.

A: Ruská 94/29, 703 00 Ostrava-Vítkovice
T: 596 110 882-883, 732 957 193
E: krizovecentrum@kriceos.cz

Chcete více informací, jak nenaletět podvodníkům v kyberprostoru?

Policie ČR (Národní centrála proti organizovanému zločinu) – Kyberkriminalita (nejčastější projevy s odkazem na trestní zákoník, druhy kyberkriminality, zneužívání dětí na internetu, rady a doporučení, slovníček pojmů)

#nePINdej! a Kybertest.cz – interaktivní vzdělávací kampaň České bankovní asociace, Policie ČR, NÚKIB a dalších partnerů

Podcast KyberGuru – podcastová série o kyberkriminalitě, společný projekt KPBI a Středočeského kraje

YouTube kanál Jirka vysvětluje věci – playlist Triky & podvody

Bezpečnější Ostrava, web prevence kriminality

Falešní vnuci a doktoři okrádají seniory o úspory

Podvodníci vydávající se za vnuky, ošetřující lékaře, notáře nebo právníky zastupující vnuky či syny svými výbornými komunikačními schopnostmi každý rok obalamutí desítky seniorů a připraví je o miliony korun

Braňte se podvodným útokům přes zprávy

Pokusy o krádež peněz nebo osobních údajů prostřednictvím odkazů zasílaných přes zprávy nebo SMS nejvíce zaujaly Ostravany na našem facebooku. Sdílejte ho dál!
K tématu nabízíme i průběžně aktualizovaný článek zde na webu:

Bezpečnější Ostrava, web prevence kriminality

Informace pro oběti trestných činů

Zde najdete podrobné informace pro oběti trestných činů a jejich blízké. Dozvíte se, kdo je obětí, jaká má práva, jaké psychické projevy jsou běžné a kde hledat pomoc.